Промени размера
Аа Аа Аа Аа Аа

"Ваканция 2024": Забавление с отговорност за децата на Стара Загора

07 юни 2024, 16:30 часа • 1136 прочитания

За петнадесета поредна година Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) предлага на децата възможности за полезно и приятно свободно време чрез реализиране на разнообразни дейности. Превантивната програма „ВАКАНЦИЯ 2024“ е една от мерките за повишаване сигурността на децата и превенция на противоправното поведение на малолетните и непълнолетните през лятото. Тя е част от обща програма на Община Стара Загора за безплатни занимания на младите хора през летните месеци и се осъществява в партньорска мрежа.

Превантивната програма „ВАКАНЦИЯ 2024“ ще се реализира в периода 17 юни – 31 юли с 20 събития под мотото „С отговорност към себе си и другите“.

Целева група са деца на възраст от 8 до 18 години. Предвидени са и дейности, които се провеждат съвместно с родители. Приоритетни цели на организаторите от местната комисия, са изграждане на отговорни и познаващи правата и задълженията си млади хора; целенасочено информационно формиране и промотиране на безопасен и здравословен начин на живот; повишаване спортната и физическа активност на подрастващите; насърчаване творческите способности и позитивната комуникация сред децата; преосмисляне на ценностите; ангажиране вниманието, както на деца в риск, с неустойчиво поведение и такива, които са будни и предпочитат пълноценно да организират ежедневието си през ваканцията.

Ваканционните дейности включват демонстрации и обучения, интерактивни и образователни игри, беседи, викторини, състезание с велосипед, спорт, пикник за деца и родители и други забавни занимания.

За своевременното популяризиране програмата е предоставена на хартиен и електронен носител на всички училища в община Стара Загора. Допълнителна информация и записване за участие на деца от 8 до 18 години се извършва на място на адрес: ул. „Свети Княз Борис“ № 73 от 16 до 17 часа.

Записването е индивидуално с предварително подписана Декларация за информирано съгласие от родител.

Краен срок: 14 юни (петък)

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Новините днес