X
 
 

Обществено обсъждане ще реши да се строят ли социални жилища във Варна

1158 0
photo of Обществено обсъждане ще реши да се строят ли социални жилища във Варна
Снимка: Actualno.com/Теодора Димитрова
На 02 август 2019 година (петък) от 11.00 часа в залата на Младежки дом - Варна ще се проведе обществено обсъждане във връзка с проектно предложение "Изграждане на социални жилища на територията на град Варна". Всеки, който желае да вземе отношения по въпроса, може свободно да присъства на обсъждането.

Проектното предложение е в рамките на процедура за безвъзмездна финансова помощ „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г. 

Община Варна е публикувала кои ще са основните цели на проектното предложение:
- Осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на лица от уязвими групи от населението и други групи в риск от бедност; “ 
- Осигуряване на социално включване, пространствена интеграция и равен достъп до адекватни жилищни условия за хора в неравностойно и уязвимо положение. 

Проектът, с който Община Варна ще кандидатства, предвижда изграждането на 10 съвременни еднофамилни жилища на терен 10090 общинска собственост, находящ се в УПИ М - 593, кв. 12 а по плана на кв. „Владислав Варненчик”, гр. Варна. 
В жилищата ще могат да се настанят до 70 лица, на които ще бъде предложен дом, с нормални битови условия и комфорт на пребиваването, също така възможности за получаване на образование, мерки в областта на здравеопазването, в областта на социална интеграция и превенция на социалното изключване. 

В предвидените за изграждане социални жилища при определени условия ще бъдат настанени: 

- Родители с деца с влошено здраве и увреждания; 
- Лица с увреждания: 
- Хора в риск от бедност и социално изключване. 

Actualno.com

Етикети:

Рейтинг: 5 от 5. Гласували общо: 1 потребители