X
 
 

Германци и холандци най-активни на имотния ни пазар

2610 5
Германци и холандци най-активни на имотния ни пазар
Снимка: iStock/Guliver
Германци, холандци, украинци и латвийци са най-активни на имотния ни пазар. Това показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ) за периода от началото на миналата година до края на ноември, пише вестник "Монитор".

Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е положителен в размер на 4 млн. евро, при положителен нетен поток от 17,9 млн. евро за януари - ноември 2018 г., показват изчисленията на централната банка, цитирани и от Investor.bg.

Изследване: Все повече руснаци продават купени в България имоти

Засилва се тенденцията чужденци да продават купените си в България имоти - на българи. Особено активни продавачи са руски граждани. Бъл...

За 11-месечието германски граждани са купили имоти у нас за 1,2 млн. евро, поданиците на Нидерландия - за 600 хил. евро, а украинците и латвийците - за по половин милион евро. 

Нетният поток на преките инвестиции в България за 11-те месеца на миналата година е в размер на 989,2 млн. евро. На годишна база той е по-голям с 467,5 млн. евро (89,6%). Само през ноември потокът на вложенията е положителен и възлиза на 36,7 млн. евро, като банковата статистика отчете, че към 30 ноември 2018 г. пак беше на плюс със 122,1 млн. евро.

Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е отрицателен и възлиза на 411 млн. евро за януари – ноември 2019 г. Той е по-нисък с 651,4 млн. евро, отколкото за същия период на 2018 г., когато беше положителен в размер на 240,4 млн. евро. 

По предварителни данни в сферата на реинвестициите печалбата (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) е положителна и възлиза на 81,2 млн. евро, при положителна стойност от 312 млн. евро за периода януари - ноември 2018 г.

Въпреки че цените растат, не се очаква нов балон на имотния пазар

Въпреки покачването на цените, няма опасност от нов балон на имотния пазар. Сериозен растеж или пък срив на цените през следващата годи...

За 11 месеца нетният поток по дългови инструменти (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) е положителен и възлиза на 1,319 млрд. евро, при отрицателна стойност от 30,8 млн. евро за периода от януари до ноември 2018 г.

При нетните потоци по преки инвестиции в страната за януари – ноември 2019 г. лидер е Нидерландия (432,1 млн. евро) следвана от Германия (231,8 млн. евро) и Обединеното кралство (192,7 млн. евро). Нетният поток на преките инвестиции в чужбина за януари – ноември миналата година по предварителни данни на БНБ възлиза на 294,7 млн. евро, при 207,1 млн. евро за същия период на 2018 г. Само през ноември той е 3,9 млн. евро, при отрицателна стойност от 15,4 млн. евро година по-рано.

Нетният поток на преките вложения в чужбина за 11-те месеца на 2019 г. е 294,7 млн. евро, докато година по-рано те бяха 207,1 млн. евро. Само през ноември той възлиза на 3,9 млн. евро, при отрицателна стойност от 15,4 млн. евро година по-рано.

Actualno.com

Етикети:

 • Анонимен 3 Анонимен преди 1 месец Профил на трол?
  Начиии, чекаме да открие първата бирария и първата вятърна мелница )))
 • Анонимен 3.1 Анонимен преди 1 месец Профил на трол?
  първата бирария е на братя Прошек, а първата вятърна мелница е в в главата на боку, който чека само ветър от масква да духне и да мели глупости по радио и талавизия
  : 1 !
 • Анонимен 2 Анонимен преди 1 месец Профил на трол?
  най-активни са рушняците, но на тях имотите им се раздават под масата и статистиката не ги лови, свинете долни
 • Тези платят с фалшиви ЕВРО 1 Тези платят с фалшиви ЕВРО преди 1 месец Профил на трол?
  Къде другаде си по-близко към централната банка ? Прилича по схемата на влаковият обир от 1962 в Англия - знаят движението на купьорите , знаят за схемата на вальоризация . Това нито адвокат , прокурор или съдия по дела може . Тоест , чисто банково , охранително , задгранично ...
 • Анонимен 1.1 Анонимен преди 1 месец Профил на трол?
  лайнарко, единственото което се разбира от написаното от теб е, че си малограмотен и рублоплатен
  : 5 !