X
 
 

НСИ: 1349 лева бруто е средната заплата за декември 2019 г.

603 0
НСИ: 1349 лева бруто е средната заплата за декември 2019 г.
Снимка: Pixabay
Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2019 г. е 1 296 лв., за ноември -   1 294 лв., и за декември - 1 349 лева. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт(НСИ).

През четвъртото тримесечие на 2019-а средната месечна работна заплата e 1 313 лв. и нараства спрямо третото тримесечие на 2019 г. с 5.1%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Образование“ - с 14.8%, „Финансови и застрахователни дейности“ - с 9.2%, и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - с 9.1%.

Вучич: 900 евро средна заплата в Сърбия през 2025 година

Средната заплата в Сърбия в края на 2025 г. ще бъде 900 евро, а пенсиите между 430 и 440 евро. Това предвижда инвестиционната програма ...

През четвъртото тримесечие на миналата година средната месечна работна заплата нараства с 12.1% спрямо четвъртото тримесечие на 2018-а, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти“ - с 19.8%, „Образование“ - с 16.9%, и „Други дейности“ - с 15.7%.

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите по трудово и служебно правоотношение през четвъртото тримесечие на 2019-а са получавали в: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - 3 090 лева; „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 2 161 лева; Финансови и застрахователни дейности“ - 2 155 лева.

Най-нископлатени са били в „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 766 лева; „Други дейности“ - 964 лева; „Селско, горско и рибно стопанство“ - 1 009 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2019 г. в обществения сектор нараства с 12.2%, а в частния - с 12.1%.

Повишение на средната заплата в страната за март

Средната заплата в България през март тази година се е повишила и е стигнала 1247 лв., съобщи Националният статистически институт, цити...

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2019 г. намаляват с 23.7 хил., или с 1.0%, спрямо края на септември 2019 г., като достигат 2.29 милиона.

Спрямо края на третото тримесечие на 2019 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 11.1%, „Селско, горско и рибно стопанство“ - със 7.4%, и „Административни и спомагателни дейности“ - с 2.2%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 1.6%.

Най-големият дял на наетите по трудово и служебно правоотношение е в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ - съответно 21.5 и 17.3%.

В края на декември 2019 г. в сравнение със същия период миналата година наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 2.6 хил., или с 0.1%. Най-голямо намаление се наблюдава в „Преработваща промишленост“ - с 12.9 хил., „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 3.3 хил., и „Транспорт, складиране и пощи“ - с 1.3 хил., а най-голямо увеличение - в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - със 7.0 хиляди. В процентно изражение намалението е най-значително в „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Преработваща промишленост“ - съответно с 3.1 и 2.6%, а най-голямо увеличение е регистрирано отново в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - със 7.8 на сто.

Ето къде са най-високите и най-ниските заплати в България през второто тримесечие

IT сферата отново е водеща по средна брутна месечна заплата в България. Това показва статистиката на НСИ за второто тримесечие на годин...

 

Actualno.com

Етикети:

Естествени камъни според зодията
Естествени камъни според зодията

В много култури се смята, че природният камък притежава сила и необяснима енергия. Приема се, че всеки представител на Зодиака има собствен камък...