X
 
 

Търгът за "Турски поток" зацикли, изходът е непредсказуем

12987
Търгът за "Турски поток" зацикли, изходът е непредсказуем
Снимка: iStock/Guliver

Търгът за изграждане на 474-километровото газово трасе до българо-сръбската граница, или т.нар. "Турски поток" влезе в жестока антимонополна спирала, изходът от която е трудно прогнозируем.

На практика стратегическият за България и ЕС проект на стойност почти 2,3 млрд. лева зацикли и никой не би могъл да предположи кога ще бъде разблокиран. Така става невъзможно страната ни да изпълни задълженията си, залегнали в Енергийната стратегия до 2020 г.

Руска медия: "Газпром" избра руснаци да правят българската отсечка от "Турски поток"

Главен изпълнител за разширяването на българската газотранспортна система от Турция към Сърбия на стойност от 1,4 млрд. евро ще бъде Тр...

Става въпрос за обществената поръчка с название "Доставка на необходимите материали и оборудване, инвестиционно проектиране - фаза работен проект, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: "Разширение на газопреносната инфраструктура на "Булгартрансгаз" ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница", етап: "Линейна част".

В началото месец април възложителят "Булгартрансгаз" съобщи, че е избрала за изпълнител арабско-италианския "Консорциум "Аркад" (с членове Аркад Ей Би Би С.п.А. – Италия, и Аркад Енджиниъринг енд Констракшънс Къмпъни – Саудитска Арабия). Офертата му, при срок на изпълнение от 250 календарни дни, е на стойност близо 1,3 млрд. евро без ДДС, а при срок от 615 дни цената е малко над 1,1 млрд. евро. Началната точка на газопровода е в землището на с. Златина, община Провадия и стига до точката на пресичане на българо-сръбската граница (около 474,732 км).

С решение от 28-ми май обаче държавната компания определи за изпълнител ДЗЗД Консорциум - Газово развитие и разширение в България (ГРРБ). Участници в него са "Консорцио Варна 1 (учредено от Бонатти С.П.А и Макс Щрайхер С.П.А) и Комплишънс дивелъпмънт С.А.Р.Л- клон България.

Причина за това според възложителя е "бездействието" на консорциум "Аркад", защото не е подал изискващите се документи в пълен комплект за сключване на договор нито в законовия срок, нито в удължения по тяхна молба. Изтълкувано е като отказ от сключване на договора за възлагане на обществената поръчка.

Консорциум "Аркад" обжалва решението за втория избор пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Решение по съществото на спора все още няма. Но вече е факт отказът ѝ да допусне предварително изпълнение на решението на "Булгартрансгаз" да сключи договор с ГРРБ.

От страна на "Аркад" твърдят, че неправилно действията им са били квалифицирани като "отказ" от сключване на договора. Обяснили са пред КЗК, че в нито един момент не са отказвали пряко или с действията си да сключат договора. "Напротив, имал е активно поведение, подавал е изискуемите документи в деловодството на възложителя в момента, в който същите са били годни за подаване – с надлежен превод. Изпращал е проектите на необходимите документи предварително по имейл за съгласуване с възложителя... Информирал го е непрекъснато както за напредъка по изготвяне и получаване на необходимите документи, така и за забавянето на някои от тях по обективни причини“, пишат от "Аркад" до антимонополната комисия.

Ще плати ли българският данъкоплатец за "Турски поток"?

В продължаващото противоборство между Русия и Запада Русия има един силен коз - износът на природен газ. Независимо от напрегнатите отн...

Според тълкуванието им за отказ се приема неявяването на уговорената дата, освен ако то е по обективни причини, за което възложителят е уведомен своевременно.

При подаването на жалбата в КЗК всички документи, с изключение на гаранцията за добро изпълнение, са депозирани в деловодството на възложителя. Това според "Аркад" доказва намерението и желанието им да сключат договора за обществената поръчка.

За въпросната гаранция има писмо от "Ал Джазира Банк", в което декларират, че процедурата е в заключителен етап. Поради тези причини консорциумът е поискал на два пъти срокът за сключването на договора да бъде удължен до 31-ви май.

Според дружествата в консорциума въпреки наличието на обективни фактори, които са извън сферата на тяхното влияние, възложителят е отказал да се съобрази с тях и едностранно е наложил невъзможен срок за подписване на договора, като същевременно е водил нерегламентирани преговори по поръчката с класирания на второ място участник.

Припомняме, че на 17-ти май в "Булгартрансгаз" е постъпило писмо от ГРРБ, в което предлагат отстъпка от цената, която са оферирали по-рано, в размер на 31,15%. Тоест, намаляват предложената в хода на процедурата цена от 1,6 млрд. евро на 1,1 млрд. евро без ДДС. Освен това уточняват, че предложената отстъпка в размер на 31,15% ще се прилага и върху предложените параметри за образуване на единични цени – средна часова ставка, допълнителни разходи върху труда, доставно-складови разходи и печалба, при максимално допустим срок на изпълнение 615 календарни дни.

България плаща 470 млн. лв. лихви, за да получи газ от "Турски поток"

България ще плати около 470 млн. лв. лихви за изграждането на инфраструктурата към газовия хъб "Балкан", по която ще тече газ и от "Тур...

От процентите на оскъпяване при разсрочено плащане за всеки 12-месечен период от 120-месечния период на изплащане, ГРРБ предлага отстъпка в размер на 41.4% за първата и втората година, 48.7% за третата и четвъртата година и 54.4% за останалия период до десетата година включително.  

От "Аркад" уточняват пред КЗК, че обществената поръчка е с прогнозна стойност 2,286 млрд. лева. Съгласно условията на проектодоговора заплащането започва след получаване на разрешение за строеж и ще се извършва разсрочено за 10-годишен период. Тоест, всички дейности в максималния срок от 615 дни ще се изпълнят със средства на изпълнителя. Това означава, че изпълнителят следва да осигури финансиране от минимум 1,1 млрд. евро, както и банкова гаранция на стойност 64,4 млн. евро.

"По модела на финансиране поръчката прилича повече на концесионна процедура, отколкото на класическа обществена поръчка", твърдят от "Аркад".

Според тях срокът за сключване на договора не е бил съобразен с официалните празници на България, Саудитска Арабия и Италия. Той съвпадал с православния и католическия Великден, Първи май, Гергьовден и свещения за мюсюлманите месец Рамадан. Само за България в този период почивни били 14 дни, без да се броят почивните дни в Италия и Саудитска Арабия.

"Възложителят е отстранил ДЗЗД "Консорциум Аркад" от процедурата с единствения мотив за ускоряване на проекта, като същевременно, с определянето за изпълнител на класирания на второ място участник, самият възложител забавя проекта с поне още един месец, без в него да се включва срокът, необходим за приключване на процедурата по обжалване и без да се отчита потенциално забавяне от страна и на втория участник", пишат в жалбата си от "Аркад".

Лавров: Продължаването на "Турски поток" през България ще укрепи нейната сигурност

Продължаването на "Турски поток" през България ще укрепи нейната енергийна сигурност. Това заяви в интервю за списание "Международни от...

Те считат за нарушение на ЗОП и променената оферта на ГРРБ след влязлото в сила решение за определяне на изпълнител.

Предварителното изпълнение, поискано от "Булгартрансгаз", е с мотив за защита на особено важни държавни и обществени интереси, както и с цел да се предотврати трудно поправима вреда от закъснение в изпълнението на стратегическия проект.

"От доводите на възложителя не става ясна връзката между изграждането на тази инфраструктура и запазването на живота или здравето на гражданите, защитата на изграждането на горецитираната инфраструктура и запазването на живота или здравето на гражданите, защитата на особено важни държавни или обществени интереси, нито как от закъснението на изпълнението може да последва значителна трудно поправима вреда, при положение, че към настоящия момент в Република България е изградена и действа газопреносна мрежа, чийто комбиниран оператор е "Булгартрансгаз" ЕАД, а предметът на процесната обществена поръчка касае нейното разширение", е аргументът на Антимонополната комисия да отхвърли искането на "Булгартрансгаз".

Това решение на КЗК подлежи на обжалване пред Върховния административен съд. На обжалване пред ВАС ще подлежи и решението ѝ по съществото на спора – дали възложителят правилно е избрал класираният на второ място консорциум ГРРБ за изпълнител.

Твърде вероятно е и след сключване на договор с който и да е от двамата участника впоследствие отново да има обжалване или претенции спрямо "Булгартрансгаз" за пропуснати ползи.

Русия и България в партньорство за "Турски поток", АЕЦ "Белене" и цената на газа

Преминаването на "Турски поток" през България, "АЕЦ Белене" и цената на руския природен газ са били основните икономически теми, обсъде...

Междувременно, докато в КЗК се води процедурата по обжалване, консорциум "Аркад" е вписан в Търговския регистър. От него става ясно, че водещ партньор в обединението е дружеството "Аркад Енджиниъринг енд Констръкшънс Къмпъни" – Саудитска Арабия, с 88% дял, а с 12% е италианската копания "Аркад - Ей Би Би С.п.А".

В Камарата на строителите водещият партньор е вписан в Трета група строежи от енергийната инфраструктура с изпълнен през 2018 г. тръбопровод "Фадхил" в Кралство Саудитска Арабия. Проектът е за инвестиционно проектиране, доставка на материали и строителство на нов газопровод, изпълнен от стоманени тръби на заварка, положен подземно, преминаващ извън урбанизирани територии. Той е с обща дължина 240 км и по договор на стойност 386 269 лв. Възложител на дейностите е Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco). За 2018-та година имат 7136 души персонал.

Вижте всички последни новини от Actualno.com

Още от ИКОНОМИКА:

Охлаждането е факт: Сделките с недвижими имоти у нас намаляват

Икономист: Ако няма бюджет за 2023 г., крахът е неминуем

Шишков с препоръка към политиците - да се заемат бързо с инфраструктурата

Туроператори искат актуализация на Наредбата за командировките

Продажбите на дребно намаляват в ЕС, у нас се отчита ръст

Как да разбера дали съм здравно осигурен?

Министърът на икономиката е възмутен, че съветът по лека промишленост не се е свиквал

Тематичен уъркшоп „Как да спечелим Effie“ представи правилата и изискванията за участие в тазгодишното издание на Effie Awards България

Иван Иванов, КЕВР: Не очаквам ръст в цената на газа до края на годината

България се нарежда 48-мо място в света по дигитална конкурентоспособност

Етикети:

Най-важното за коронавируса четете тук
Заедно можем!
Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Actualno.com, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение помага за нашата кауза - обективни новини и анализи. Бъди активен участник в промяната!

И приеми нашата лична благодарност за дарителство.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд ЕООД

IBAN: BG53UBBS80021021528420

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Actualno.com

ОЩЕ ОТ Икономика