X
 
 

Почитаме Св. Татяна

5163 1
Почитаме Св. Татяна
Света мъченица Татяна произлизала от знатно и богато римско семейство, което я възпитало от ранно детство в християнската вяра, макар нейният баща да бил три пъти прeфект на гр. Рим. Изцяло проникната от тази вяра, Татяна била посветена за дякониса и всецяло се отдала на милосърдие и непрестанна молитва. Тя се отказала от светски радости и се обрекла на целомъдрие и по този начин още повече засияла като достойна за мъченически венец.

Скорошната насилствена смърт на жестокия император Хелиогабал (203-212 г.) освободила християните от заплахата на едно, може би чудовищно гонение и всички били готови да си отдъхнат, когато на престола го заменил 16-годишния му братовчед Александър Север (205-238 г.), майката на когото, Юлия Мамея, решително покровителствала християните и била почитателка на знаменития християнски учител Ориген. Самият Александър имал еклектически убеждения: равнодушен към вярванията на другите, той не се придържал към един определен светоглед, поради което всред идолите на различните езически божества в дома си имал изображението и на Иисус Христос. Но тъкмо при Александър Север дошъл страшния час за мъченица Татяна.

Св. преподобни Теодосий Велики

Както през първите векове на християнството мъченичеството послужило за утвърждаване на Църквата, така монашеството станало опора на Цъ...

Поради малолетство на императора държавните работи били ръководени от административни сановници и пълномощници на сената, които по своя преценка прилагали неотменените закони за сигурността на държавата. Още били меродавни противохристиянските разпореждания на императорите Траян, Марк Аврелий и Септимий Север. Анонимният житиеписец на св. Татяна съобщава за жестоките разпоредби и преследвания на християнтие от управители и сановници като Улпиан, Виталий и Кай, които "проливали християнската кръв като вода".

Без да гледат на знатното положение на Татяна и на нейния безукорен живот, тя била заведена в храма на Аполон, за да принесе жертва. Девойката не само отказала да стори това, но по нейна молитва идолът се сгромолясал и се разбил на парчета. След напразните увещания на градоначалника да се отрече от Христа младата Татяна била многократно подлагана на най-свирепи изтезания, като дори изболи очите й и рязали ивици от нейната снага. След всяко мъчение Бог извършвал чудо със Своята изповедница – тя се явявала на другия ден излекувана. Това привеждало в голямо смущение обърканите мъчители. Тези слуги на управителя били разколебани в правотата на своите господари, а молитвата на неустрашимата девойка била само една – Бог да докосне сърцата им и да ги обърне към Себе Си.

И молитвата на светата мъченица била чута. Самите мъчители молили господаря си да спре мъченията над невинната римлянка. А когато ги осияла светлина от небето и те видели ангели да подкрепят страдащата девица, не могли да издържат повече. И осмината управителеви слуги коленичили пред Татяна и възкликнали: "Прости ни служителко на истинския Бог!" Разбира се, всички те веднага били предадени на смърт, като новоявени християни.

Когато след целодневно мъчение отвели девойката в тъмницата, през цялата нощ тя, огряна от нетленна светлина, велегласно славословела Бога, пригласяна от небесни ангели, които лекували нейните страшни рани. И това чудо не трогнало мъчителя. На другия ден той отново я подложил на жестоки изтезания. Уморен от нейната несломимост, безсилният управител наредил да я предадат на изгладнелите зверове, но пуснатият лъв се заумилквал около светата мъченица и ближел кротко нозете й. Изпълнен със страх да не би подобна гледка да обърне и други езичници към омразната вяра на "галилеяните", управителят наредил незабавно да я обезглавят. Същата участ постигнала и бащата на мъченица Татяна.

Празнуваме Йордановден!

Йордановден е един от най-големите християнски празници в българския календар. На този ден св. Йоан Кръстител е кръстил Божия син в рек...

© Жития на светиите. Синодално издателство, София, 1991 година, под редакцията на Партений, епископ Левкийски и архимандрит д-р Атанасий (Бончев).

Actualno.com

Етикети:

Рейтинг: 5 от 5. Гласували общо: 1 потребители
  • Анонимен 1 Анонимен преди 1 седмица Профил на трол?
    СЛОВО ОТ БОГА на Творенето: О, колко пъти AЗ се разкаях, че създадох човека. Да, АЗ знам какво ще се случи. Защото АЗ знам всичко. АЗ съм вездесъщ. АЗ съм всезнаещ. Това не го прави по-лесно. О, колко пъти АЗ съм съжалявал, че създадох човека. АЗ гледам този свят - подножие на МОИТЕ крака. АЗ гледам в сърцата и душите на всяко същество на земята. АЗ гледам в тайните места на сърцата им. АЗ вижда виж още ›› м зло вътре, дори и в онези, които пълнят църквите, дори и в тези, които пълнят храмовете. И АЗ гледам сърцата им. И ох, колко от тях са толкова далеч от МЕН. Мнозина имат знание за ЯХУШУА ХА МАШИАХ(ИСУС ХРИСТОС), но сърцата им са далеч от НЕГО. Колко много знаят историята на разпятието и колко малко са разпнали собствената си плът. Как не много са вдигнали кръста си и последвали МОЯ СИН ЯХУШУА/ИСУС. Отново и отново АЗ изпращам МОИТЕ Апостоли и Пророци да предупреждават. О, вие, ожесточено поколение. Вие покривате ушите си. Ушите ви са пълни с восък; сърцата ви са изстинали. Вие затваряте очи. И тогава се осмелявате да си затворите устата си, така че никого да не предупредите. Съдът е дошъл, далеч с вашата лицемерна молитва и хвала. Колко от вас преклониха коленете си пред МЕН, за да се покаят за това, за греховете, греховете на страната, в която живеете. АЗ говоря на света, не само за Америка, но и за най-отдалечените кътчета и недра на тази земя. Грехът не се респектира от човека. Има грях във всички народи, от най-малките страни, провинции, градове и градчета. Някои са толкова малки, че дори нямат имена, но грехът остава същият. Убитите малки невинни бебета, АЗ съм този, който чува тихите викове на МОИТЕ бебета, тези, които никога не са имали възможност да вдишат първия си дъх. Вие не просто ги убивате, вие кръвожадни касапи, вие ги измъчвате. АЗ ще поставя дупки под клиниките за аборти. Линиите на разлома вече са там. Това е невидимо за очите, но в МОЕТО време ще е така, сякаш гигантска ръка достига към земята и наистина, както каза МОЯТА слугиня, те ще бъдат спуснати в самите дълбини на ада и земята ще ги покрие и всички нечестиви ще бъдат в тях. Вашите сгради, които помагат на злия начин на живот, за който знаете, че АЗ мразя. Искате да знаете какво е. Тогава прочетете Свещенните Писанията. АЗ ще направя същото за вас. Линиите на разлома на земетресението вече съществуват, но не мислете, че когато това се случи в региона, някой от нечестивите ще избяга, защото те ще слязат надолу и АЗ, ВЕЛИКИЯТ БОГ "АЗ СЪМ", който ги тъпча под земята. Но праведните, които стоят в МОЕТО Име, онези, които не се срамуват от Имената на ЯХУВЕХ/ЙЕХОВА и ЯХУШУА/ИСУС, тези, които почитат МОИТЕ Съботни дни дни и ги пазят Свети, тези, които МЕ познават, обичат МЕ и се подчиняват на МЕН, тези, които обичат МОИТЕ Писания и скриват Словото в сърцето си. Това са тези, които са построили къщите си върху твърда скала и няма да потънат в пясъка. Защото АЗ разтърсвам този свят в МОЯТА ярост и в дните на пришествието ще видите небивали преди земетресения, защото те ще разтърсят в по-голям мащаб, като родител, който е изгубил самообладание и разтърсва детето си. Ето така, АЗ ще разтърся земята и ще кажа: „Събудете се, събудете се, събудете се!“ Колко дълго, колко дълго, колко дълго ще изпитате търпението на ТВОРЕЦА? Докога ще изпитвате търпението на СПАСИТЕЛЯ? АЗ ще тропна с крак на земята и всичко, което може да се разклати, ще бъде разклатено; всичко, което може да бъде изкоренено, ще бъде изкоренено. АЗ ще разтърся вашите политици и не МЕ интересува в коя държава се намирате, вече няма да гледате на правителството за снабдяване. МОИТЕ деца знаят, че има само един доставчик. Това е Този, който изля вода от скалата, Който положи мана на земята. Това е същият, който казва, АЗ сам ще снабдя всичките ви нужди с МОИТЕ богатства в Слава [Филипяни 4:19]. И АЗ нямам недостиг на Слава. В МОЯТА ярост издишах не само в Съединените Щати, но и в различни части на света МОЯ горещ дъх. Степента на нагряване се увеличава с увеличаването на МОЕТО раздразнение. Сушата дойде, когато се отказаха от МОЯТА ЖИВА ВОДА. Слуша ли някой? Някой помислял ли е защо? АЗ стоя и наблюдавам безчовечността на човека към човека. Знайте това, Деца МОИ; Няма да минете през Голямата скръб, онези, които могат да МИ се доверят. Но това не означава, че няма да изпитате мъката на човека, нечовечността на човека към човека. Човек, който е гладен за власт и алчен и зъл до дълбините на душата си, който иска да заличи правдата от лицето на земята, за да заличи името на МОЯ СИН ЯХУШУА от лицето на земята. От началото на времето е имало война и това е сатана, който се бори срещу всичко свято. Времето му се приближава. Но до този момент всяка плът ще бъде проверена. Вече сте тествани. Колко от вас бяха в огнената пещ по много различни начини и пред облака от свидетели все още сте запазили любовта и вярата си. Тъй като злото става все по-зло, а жените се размножават с демони и бездушни излизат пълни със злото. Не можете дори да започнете да разбирате, защото те няма да имат съвест, нямат представа за правилно или грешно, нито любов към нещо или към някого. Наричате го клонинг, но не е клонинг, защото клонингът трябва да бъде МОЙ дубликат и вие не можете да дублирате, защото не сте Създателят. Това е сатана, който имитира тези клонинги. Смятате, че когато ядете клонирано месо, вие храните тялото си, но как може да бъде това, когато в това месо не е имало живот? Вие ядете проклятие за собственото си тяло. Преди няколко години АЗ пророкувах чрез тази слугиня, че водата ще се нормира и сега виждате, че това се случва на места, където никога досега не е нормирана. Температурата на въздуха се повишава в страни, където никога досега не се е повишавала. Земята се тресе на места, където никога не е била разклатена. АЗ се гневя, но не на тези, които могат да чуят гласа МИ. Гневя се на тези, които отказват да чуят. Адът не е бил създаден за човека. Дори Огненото езеро не е било създадено за човека. АЗ изпратих Изкупителя, МОЯ СОБСТВЕН СИН, да ви защитя от тези места. АЗ отдадох МОЯ СИН, защото ви обичам толкова много. АЗ изкупих това, което направи първият Адам и въпреки това колко от вас се надвесват в ада! Колко от вас се страхуват да свидетелстват пред семейството си? Колко от вас живеят в къщи под чужд ярем със съпруг/съпруга, който мрази МОЕТО ИМЕ? Със съпруг, който мрази всичко, което е Свято? И все пак те казват: „Правя това заради ЯХУВЕХ и в ИМЕТО НА ЯХУШУА.“***Извадка от ПРОРОЧЕСТВО 60***** 31 август 2002 г.**** Дадено на Елишева Елияху*** Прочетете цялото пророчество и дриги на сайта amightywind.com
5-те зодии с ново гадже през февруари
5-те зодии с ново гадже през февруари

Вторият месец от 2020 вече настъпва, а с него и дългоочакваният шанс за намиране на сериозна половинка за някои от зодиакалните знаци. Всички знаем,...