X
 
 

Св. преподобни Макарий Велики, Египетски

1208 2
Св. преподобни Макарий Велики, Египетски
Снимка: БГНЕС
Преподобният Макарий Египетски се родил в Египетската страна, в селище, носещо името Птинапор. Неговите родители били съименни на древните свети праотци - Авраам и Сарра, като бащата на преподобния бил свещеник. Тъй като съпружеството им било безплодно, те решили да водят целомъдрен живот, но без да се разделят един с друг. И така те прекарали много години, съединени с духовно съжителство. Украсявали живота си с въздържание и пост, с чести молитви, неотслабващо бдение, щедро раздаване на милостиня, странноприeмство и много други добродетели.

В това време, по Божие произволение варварите нападнали Египет, като разграбили цялото имущество на египетските жители. Заедно с другите, и родителите на Макарий се лишили от цялото си имущество и искали да заминат от своето отечество в някоя друга страна. Но веднъж през нощта, когато Авраам спял, му се явил насън свети патриарх Авраам, в образа на почтен, побелял старец в блестяща дреха. Той утешавал Авраам в нещастието му, повелявайки му да се уповава на Господа и да не се отлъчва от египетските предели, но да се пресели в селището Птинапор. При това патриарх Авраам му предсказал, че Бог скоро що го благослови с раждането на син, както някога благословил самия него, когато бил преселник в Ханаанската земя, като му дал син в старостта.

Като се пробудил от съня, свещеникът Авраам разказал на жена си видението, което било към него, и двамата въздали хвала на Бога. Веднага след това те се преселили в посоченото селище, което се намирало на неголямо разстояние от Нитрийската пустиня. Всичко това станало по Божие произволение, та синът, който щял да се роди от тях - преподобният Макарий, - по-силно да обикне пустинния живот, на който се отдал, както ще видим впоследствие, с цялата си душа.

Когато младежът достигнал пълнолетие и се научил да разбира Свещеното Писание, родителите му, като че ли забравили предсказаното за него чрез ангела, който се явил на Авраам във видението, и пожелали да встъпи в брак, макар сам той да нямал никакво желание за това. Напротив, с всички сили се противил на уговарянето на родителите си, желаейки да се сгоди с единствената нетленна невеста - чистия и непорочен девствен живот. Обаче, подчинявайки се на волята на родителите, Макарий им се покорявал, като се предавал целият в ръцете на Господа и се надявал, че Той ще му посочи по-нататъшния път. След свършването на сватбения пир, когато младоженците били въведени в брачната стая, той се престорил на болен и не се докоснал до невестата си, като се молел от дълбините на сърцето си на Бога и на Него възлагал упованието си, за да му дари Господ скоро да остави светския живот и да стане монах.

След няколко дни на един от родствениците му се случило да тръгне за Нитрийската планина, за да донесе селитра, която се намирала там в огромно количество, от което и самата планина носила името "Нитрийска". По желанието на своите родители заедно с него тръгнал и Макарий. Като стигнал до Нитрийското езеро, той отишъл настрани от своите спътници, желаейки малко да отдъхне от пътя, и заспал. И ето, в сънно видение пред него се явил някакъв дивен мъж, блестящ от светлина, който му казал: "Макарий! Виж тези пустинни места и внимателно ги разгледай, тъй като тук ти е определено да се поселиш".

Като се събудил от съня, блаженият започнал да размишлява за казаното му във видението и бил в недоумение какво ще стане с него. В онова време още никой не се заселвал в пустиня, освен Антоний Велики, и никому неизвестният пустинник Павел Тивейски, подвизаваш се някъде във вътрешната пустиня и видян единствено от свети Антоний. Когато след тридневното пътуване до Нитрийската планина Макарий се завърнал със спътниците си у дома, той намерил своята съпруга да страда от толкова силна треска, че вече умирала. Скоро починала пред очите му, преминавайки като непорочна девственица във вечния живот.

И от това време той вече не започвал да се грижи за нищо земно, непрестанно пребивавал в Господния храм и се занимавал с четене на Свещеното Писание. Родителите му, като виждали какъв живот води, не се осмелявали вече в негово присъствие да споменават даже име на жена, но много се радвали на този негов целомъдрен живот.

Междувременно Авраам навлязъл вече в преклонна възраст и бил много болен, така че от старост и болест останал без зрение. Блаженият Макарий с любов и усърдие се грижел за престарелия си и болен баща. Скоро старецът отишъл при Господа, а шест месеца след неговата смърт починала в Господа и Сарра. Преподобният погребал родителите си с обичайното християнско погребение и станал напълно свободен от връзките на плътта, като раздал след погребението цялото си имущество на бедните за упокоение на душите на починалите. В сърцето си той бил много печален, че вече няма никого, на когото да може да открие своята тайна и да получи добър съвет за богоугоден живот. Затова усърдно започнал да се моли на Бога да му изпрати добър наставник, който би го ръководил по пътя към спасението.

След известно време настъпил денят на паметта на един светец, в чест на когото, по обичая на родителите си, и Макарий пожелал да устрои празник. Той приготвил обяд, като го предназначил не толкова за своите съседи, колкото за бедните и нещастните. Присъствайки в този ден на църковното богослужение, той видял един почтен старец - монах, влязъл в храма. Монахът имал дълги бели коси и брада, която достигала почти до кръста; лицето му било бледо от продължителния пост, целият му вид бил благолепен, тъй като и вътрешният му душевен лик бил украсен от красотата на добродетелите. Старецът живеел недалече от село Птинапор в пустинно място, където имал отшелническа килия. Той никога и на никого не се показвал и единствено в този ден, по Божие устроение, дошъл в намиращата се в селото църква, за да се причасти с Пречистите Христови Тайни. След свършването на Божествената литургия, Макарий поканил монаха да дойде в дома му на обща трапеза. След трапезата, когато всички поканени се разотишли, Макарий задържал монаха и като го отвел в уединено място, паднал в краката на стареца и му казал: "Отче! Позволи ми утре сутринта да дойда при теб, тъй като искам да потърся опитния ти съвет за по-нататъшния ми живот!" "Ела, чедо - отговорил старецът, - когато искаш" - и с тези думи си тръгнал.

Св. свещеномъченик Дамаскин Габровски

Свети свещеномъченик Дамаскин, родом от Габрово, бил Хилендарски монах и игумен. По уреждане на манастирски работи отишъл в Свищов в Св...

На следващия ден рано сутринта Макарий дошъл при стареца и му открил тайната на сърцето си, че иска с всичките си сили да работи за Господа и същевременно усърдно го молил да го научи какво да прави за спасението на душата си. С душеполезни беседи старецът в течение на целия ден задържал Макарий при себе си. Когато слънцето залязло, те вкусили малко хляб със сол и старецът му наредил да легне да спи, а сам той застанал на молитва, устремявайки ума си високо.

Преподавайки му още наставления за молитвата, бдението и поста, старецът го изпратил с мир.

Връщайки се у дома, блаженият раздал на бедните цялото си имущество, като не си оставил нищо даже за насъщните нужди. Освободил се по такъв начин от всички житейски грижи и станал и самият като беден, той отново дошъл при стареца, за да се предаде всецяло на отдавна желаното от него служение на Господа. Старецът с любов приел смирения юноша, показал му началата на безмълвното монашеско житие и го научил на обичайното монашеско ръкоделие - плетенето на кошници. При това устроил за него отделна килия на неголямо разстояние от своята, тъй като самият обичал да служи в уединение на Господа. Завел своя нов ученик в новоустроената килия, като отново му преподал необходимите наставления за молитвата, храната и ръкоделието.

Така блаженият Макарий, с Божия помощ, започнал да преминава трудното монашеско служение и от ден на ден преуспявал в монашеските подвизи.

След известно време в селището Птинапор се случило да дойде епископът на тази страна и узнавайки от жителите на селото за подвизите на блажения Макарий, го повикал при себе си и го поставил против желанието му за клирик на местната църква, макар той да бил още млад. Но свети Макарий, измъчвайки се от длъжността на клирик, която нарушила безмълвното му житие, след няколко дни избягал оттук и се заселил в пустинно място около друго селище. При него дошъл един благоговеен човек от просто съсловие, който започнал да му служи, като продавал ръкоделието му и купувал с получените пари храна.

Свв. мъченици Ермил и Стратоник Сингидонски (Белградски)

Зетят на Константин Велики (306-337 г.) император Ликиний (311-324 г.), който водел негова сестра, имал зъдължението да охранява долния...

Когато преподобният навършил четиридесет години, той получил от Бога даровете на чудотворство, пророчество и власт над нечистите духове. В същото време бил посветен в сана на свещеник и направен настоятел (авва) на монаси, живеещи в скит. Той често посещавал и учителя си свети Антоний Велики и получавал от него много наставления. Заедно с други двама ученици на преподобния той се удостоил да присъства на блажената му кончина и като най-богато наследство получил жезъла на светеца. Заедно с него преподобният Макарий приел двойно и духа му, както някога Елисей. Със силата на този дух Макарий извършил много дивни чудеса.По причина на множеството народ, което идвало при него, преподобният имал малко време, за да се предава в уединение на богомислие. Затова той изкопал под своята килия дълбока пещера, дълга около половин стадий, където се скривал от постоянно идващите при него и нарушаващи богомислието и молитвата му.

В дните на преподобния Макарий, в същите пустинни места просиял с добродетелния си живот друг преподобен - Макарий Александрийски. Той бил презвитер в манастира, носещ названието Келий. Тази местност се намирала в пустинята между Нитрия и скита. Блаженият Макарий Александрийски често идвал при Макарий Египетски, тъй като те изпитвали един към друг голяма любов.

Когато нечестивият император Валент арианинът се възцарил, повдигнал жестоко гонение срещу православните. В Александрия, по царско разпореждане, пристигнал Лукий, ариански епископ, с многочислена войска, която свалила от епископската катедра православния епископ, блажения Петър, приемника на свети Атанасий Велики. Освен това Лукий изпратил воини в пустинята, за да изпратят в изгнание всички свети отци пустинници. В числото на първите били хванати двамата преподобни Макарий. Войниците ги откарали на един отдалечен остров, чиито жители не знаели Истинния Бог, но се покланяли на идоли. Един от идолските жреци на този остров имал дъщеря, обхваната от бяс. Като почувствала идването на преподобните заедно с другите отци на острова, девойката побягнала срещу тях, като силно викала: "За какво дойдохте тук? Този остров е наше отдавнашно жилище".

Преподобните се помолили, изгонили беса от девойката и тя оздравяла. Като видял това, баща й, идолският жрец, веднага повярвал в Христа и приел Свето Кръщение. Също и всички жители на острова се обърнали към Христа и превърнали своя езически храм в християнска църква.

Като разбрал за случилото се, нечестивият епископ много се засрамил, че изгонил такива велики отци от манастирите им. Затова тайно изпратил отново да върнат блажените Макарий и всички свети отци, които били с тях, в мястото на предишното им обитаване.

Св. мъченици Иулиан и Василиса

Свети Иулиан се родил в египетския град Антиноя в семейството на знатни и богати родители. Младият човек обикнал чистотата на девството...

При преподобния Макарий Египетски отвсякъде идвало множество народ: едни - за душевна полза, за да получат от него наставление, други - за изцеление от недъзите си. Затова се появила необходимостта от построяването на странноприемници, където да могат да намират подслон пътниците и болните. Това и направил преподобни Макарий. Той имал обичай всеки ден да изцелява един болен, като го помазвал със свети елей и го пускал съвсем здрав у дома.

За преподобния Макарий отците разказвали, че той станал сякаш земен бог, защото подобно на това, както Бог, макар и да вижда целия свят, но не наказва грешниците, така и преподобният Макарий покривал човешките немощи, които виждал. И макар да виждал, той бил като невиждащ; и чуващ, бил сякаш не чува.

Такъв е животът, смъртта и преминаването във вечния живот на преподобния наш отец Макарий.

Завършвайки разказа за живота на преподобния, да прославим Отца и Сина и Светия Дух, Единия Бог, прославян в Своите светии во веки. Амин.

© Жития на светиите, преведени на български език от църковно-славянския текст на Чети-минеите ("Четьи-Минеи") на св. Димитрий Ростовски

Actualno.com

Етикети:

  • пророчество 1 пророчество преди 1 месец Профил на трол?
    (Извадка от Пророчество 92): Развеселете Се, Защото АЗ, ЯХУШУА ХА МАШИАХ(ИСУС ХРИСТОС), Съм Единственият ДОБЪР ПАСТИР и АЗ ще Изгоня Вълците: Развеселете се, малки МОИ, защото АЗ, ЯХУШУА ХА МАШИАХ съм Единственият Добър Пастир и АЗ разобличавам Евангелските Сводници на Благоденствието (ЕСБ), като вълците, които те са! АЗ изгонвам вълците и изваждам зъбите им от плътта ви. О, МОИ въз виж още ›› любени малки, АЗ говоря на онези, които се покланят, обичат АББА ЯХУВЕХ и се стремят да МУ се подчиняват и да живеят Свято за НЕГО. О, каква радост МИ доставяте, на вашия ЯХУШУА ХА МАШИАХ. АЗ съм единственият Добър Пастир и единственият ОСВОБОДИТЕЛ на ВАШАТА ДУША. МОИТЕ овце и агнета знаят гласа МИ и точно както елен жадува вода в горещината на деня, така и МОИТЕ овце също жадуват за МОЕТО следващо Слово. Те познават вкуса на Живата Вода. Докато четат МОИТЕ Свети Писания, те ежедневно пият от МОЯТА Жива Вода. Истинските Пророчества са също като Жива Вода, всеки път, когато четеш, ще получиш друго откровение, ако изучаваш и МЕ питаш каквото не разбираш.Вие, които желаете да имате сърце по МОЕТО собствено сърце, вие угаждате на АББА ЯХУВЕХ. Вложих смелост във вас където други отказаха да използват този дар на смелост за МОЯТА Слава, или са го използвали за зли цели по собствените си мотиви. Не следвайте Опра Уинфри. Не я подкрепяйте, не я насърчавайте като гледате програмите й или купувате книгите, които тя популяризира. Опра Уинфри ще ви изпрати в ада, ако вярвате на Евангелието на Опра. Тя упреква Децата МИ пред света, които са били изпратени да я предупредят, че има само един път към Небето и е чрез Проляната Кръв на ЯХУШУА ХА МАШИАХ. Жените, които се бореха с нея, МЕ наричаха от гръцкото име ИСУС ХРИСТОС, когато се сблъскаха с нея по телевизията. Опра се бори с тях пред милиони хора и яростно ги смъмри и каза: "Тя отказа да повярва, че има само един път към Рая". Тя вярва, че има няколко пътя към Небето, един път не може да бъде истина..... Има Евангелисти и Пастори в това, което наричате Мега църкви, състоящи се от хиляди членове. Ще разпознаете Евангелистите и Пасторите, както и мъжете и жените, които правят компромис с МОИТЕ Святи Истини и крадат МОЯТА Слава. Ще познаете Евангелистите Сводници на Благоденствието, които живеят в имения и са милионери и гледат отвисоко към бедната и средната класа. Въпреки това бедните и средната класа направиха Евангелистите Сводници на Благоденствието милионери, както са днес. Можете да ги наречете ЕСБ, защото те ще бъдат използвани като ваши врагове, за да представят и да водят хората към лъжливия Христос, единствения роден син на сатана. Горко на тези, които четат това и дават пари на Мега църквите. АЗ, ЯХУШУА, ще ви държи отговорни за това, къде сееш семето си, било то в плодородна почва с безкомпромисната истина, където се храниш, или ще бъде в безплодна почва с човешки доктрини, където само пасторите дебелеят от твоите десятъци и дарения.Евангелските Сводници на Благоденствието поканиха демона на алчността и гордостта да влезат и тези демони поканиха демона на Юда да влезе. Онези, които АЗ нарекох и онези, които АЗ ще нарека, направиха компромис с МОИТЕ истини. Вместо да издигат МОЕТО ИМЕ, те издигат своите имена, поставяйки ги на сгради, Служения и църкви. Сега Евангелските Сводници обичат златото и среброто повече, отколкото обичат МОИТЕ Овце и Агнета и ако не се покаят и се отвърнат от този лош път, който следват повечето от тези, които АЗ споменавам в това Слово, никога няма да видят Небето. На някои имената бяха в КНИГАТА НА ЖИВОТА и имената им бяха изтрити! Тъй както МЕ предадоха в Небето, така МЕ предават отново на земята, защото душата им вече знае къде ще отиде, когато напусне тази земя. Сега те имат форма на благочестие, но не и благочестие вътре! Чу Томас, покай се сега публично! Думите, които си написали в книгата, описващи т. нар. „Пътуване“ до Небето, са трик на сатана! Възлюбени Деца, просто защото някой казва, че е бил на Небето, проверете го с МОЕТО Свято Слово и вижте дали се сравнява с МОЕТО описание на Небето. Всеки Пастор, който пропагандира и насърчава лъжите, написани от Чу Томас, вие също сте достойни за гнева МИ, ако не изобличите тази лъжа! Вие помогнахте заблуждаването на овцете и агнетата! Как не можеш да разпознаеш тази лъжа, която тя е написала в книгата си? Всеки истински Пророк би разкрил и предупредил. Знаете кои са истинските пророци, защото, подобно на този Пророк, чрез който АЗ говоря сега, те викат силно: "Чу Томас е Лъжепророк, който твърди, че е ходила и говорила с ИСУС." Тя твърди, че е имала опит извън тялото и Исус я е взел на небето 17 пъти за един месец и всеки път това е било придружено от насилствени прояви (припадъци) в определеното време. Защо АЗ да правя такова нещо като това? Не съм ли АЗ любящ Пастир? сатана разтърсва тялото й, а не АЗ .сатана я насилва с онова, което нарича помазание по дланите и ръцете й, за да я накара да се чувства така, сякаш ръцете й се разпадат на парчета. сатана я дразни и сатана я награждава, доколкото МОИТЕ Святи хора вярват в тази илюзия.... Евангелските Пастори трябва да хранят с МОИТЕ истини и да ръководят чрез пример. Тези лоши са направили компромис, отхвърлят МОИТЕ думи, за да пасват на собствения си, създаден от тях удобен образ, който се стреми да не обижда никого. Всички тези назовани доказаха с делата и мислите си, че са загубили страха си от ЯХУВЕХ. Всички те ще цитират Писанията, но всички те се отбиха от пътя. Крефло Долар, АЗ имам това срещу теб: ти се покланяш на Всемогъщия долар! Пол и Ян Крауч, Джоел Oстин, Мерилин Хики, Джойс Майърс, Крефло Долар, Бени Хин, Кенет Копланд, Стивън Mанси, Рик Джойнър, Пат Робъртсън, Орал Робъртс, Ричард и Линдзи Робъртс, Хуанита Байнум и Томас Уикс, Пола Уайт, Родни Хауърд -Брауни, Майк Мърдок, Кармен, Били Греъм, Т.Д. Джейкс, Род Парсли и Ким Клемент. Това са само няколко примера за Евангелските Сводници на Благоденствието(ЕСБ). Те са сводници на дявола, които са оставили своето първоначално призвание и скромно начало. Евангелските Сводници на Благоденствието(ЕСБ) нарекоха Служения и Църкви на себе си. Джоел Остин, ти си топъл и АЗ, ЯХУВЕХ/ЙЕХОВА/ ще те изплюя от устата СИ. Проповядваш психологическа бъркотия, която не може да спаси душата на никого. АЗ, ЯХУШУА, имам това срещу теб Джоел Остин: проповядваш дяволското учение за антихриста, религията на новата ера (или ню ейдж) на доброто самочувствие (лъжливото спокойствие)! Джоел Остин, къде ще се скриеш, когато се почувстваш, че сякаш Астродомът пада върху теб? Ти се заблуждаваш, Джоел Остин, отблъскваш Светиите, които те предупреждават да се покаеш за греховете си и те предупреждават за ада.... Само защото ти отричаш, че има ад, това не означава, че няма да прекараш вечността с жена си и с децата си и с цялото си събрание, които вярват в лъжите ти, ако не се покаете. Само защото отказваш да предупреждаваш за дявола, това не означава, че сатана не е владетел на твоето сърце и душа. Ти си осъден и хората, които четат това, ще предупредят другите и ще изпратят това Пророчество на всички споменати в това Пророческо Слово. Свети Хора, БЯГАЙТЕ от тези Евангелски Сводници на Благоденствието. Те мамят хората, като цитират Писанията, сякаш живеят според тях и въпреки това не живеят според тях. Внимавайте за вълци, замаскирани като лидери, където хората се събират и обсъждат МОЕТО повторно пришествие. Един от тях, който мрази това Служение, слага датата на Грабването, сякаш АЗ ги слушам. Те се осмеляват да наричат себе си „Грабване- сега”, а лидерите им нямат МОЯ СВЯТ ДУХ вътре. Те лъжат себе си и другите, но АЗ няма да бъда измамен. Изпратих СВОИТЕ Святи Овце отново и отново в това вълче леговище, където сред вълците, които управляват този зъл интернет форум, лежат невинни агнета..... Предупредих чрез Елишева Елияху, че дори сега се планира фалшиво грабване, където хората ще бъдат премахнати или изпарени с оръжие на правителството, под прикритие на елитни сили на сатана, които ще дойдат под формата на НЛО и НМО (Неидентифицирани морски обекти) и ще унищожват хората по начин, който според вас е само научна фантастика. Не забравяйте, че много научна фантастика е предупреждение за плановете на сатана. Всичко това ще се сбъдне и в отделни времеви интервали от историята и по целия свят, не само в Америка. Дадох на този пишещ Пророк предупреждение в сън за отварящите се портали на ада и нашествие на НЛО. Отнесете се сериозно към това. Само онези, които призовават в ИМЕТО на ЯХУШУА ХА МАШИАХ , ще бъдат спасени по това време. Потърсете ME, докато все още можете да МЕ намерите! (Исая 55:6).. Колко от вас гледат и чакат ИСУС, за да дойде и да каже силно, и въпреки това дори не осъзнавате, че АЗ не ви наричам Невеста на ЯХУШУА ХА МАШИАХ. Повечето от вас МЕ познават само частично. Не съм ли АЗ същият ЯХУШУА, който смъмри фарисеите и ги нарече змии и ехидни? АЗ нямам добри думи за враговете на ЯХУВЕХ, чиито имена не бяха намерени в Книгата на Живота на АГНЕТО. Не каза ли ЯХУВЕХ, че злият фараон, с когото Моисей се е борил, се е родил само за унищожение?(Римляни 9: 16-22; Изход 9:16 ) Не ви ли дадох пример, когато АЗ, ЯХУШУА, проклех смоковницата, защото тя не даваше плод за МЕН? Не повяхна ли и изсъхна тя и смърт беше провъзгласена и никога повече нямаше да даде плод. (Марко 11: 12-25 ). АЗ ви казвам една тайна, дървото все още е мъртво дърво като предупредителен знак за това, което се случва, когато нещо или някой е прокълнат от ЯХУВЕХ. ... Не четете ли Второзаконие 28 и Второзаконие 30? Свещенните Писания са пълни с благословения за онези, които се покоряват на ЯХУВЕХ и проклятия за тези, които не се подчиняват на ЯХУВЕХ! Десетте Заповеди са валидни и днес, нищо не се е променило. АЗ, ЯХУШУА ХА МАШИАХ не дойдох да отменя законите, които AББА ЯХУВЕХ написа със собствения СИ пръст върху плочите от камък. (Изход 31:18; Втор. 9:10). Тези заповеди стоят за цяла вечност. Четвъртата Заповед е знак между ЯХ и онези, които истински се покланят на ЯХ. Четвъртата Заповед продължи да съществува във Великото хилядолетие (Еклесиаст 66:23; Откровение 20) и хората ще идват и ще се покланят на истинския Шабат. Прочетете, изучете и покажете, че сте одобрени. Светите празници: ще ви бъде заповядано да дойдете и да наблюдавате, когато АЗ ще управлявам и царувам на земята. Това, които хората сега отбягват, Четвъртата Заповед, също се почита и в Небето. Онова, което в древни времена се нарича грях, днес все още е грях в очите на ЯХУВЕХ. Законодатели, вие мислите, защото вие поставяте нови закони, тъй като смрад се издига от греховете ви към Небето, защото променяте законите на страната, променяте законите на Небето? Вие ще пожънете Ада и Огненото Езеро за това, което правите. Вие не можете лесно да изтриете МОЕТО ИМЕ или ИМЕТО на ЯХУВЕХ. Америка и Европа, сега прегръщате езическите богове, защото сте оставили единствения и истински БОГ ЯХУВЕХ и МЕН, ЯХУШУА. Сърцата ви са пълни с всяко зло. Няма достатъчно Свети хора, които да се противопоставят на мерзостите, които станаха законни. Сега е състезание да се види кой политик може да изговори най-голямата лъжа и да приеме най-мерзките законите.... Хомосексуалността е мерзост, абортът е убийство, не позволявайте на ума си да съответства на това, което законите на вашата земя смятат за законно. По-добре прочетете Библията и вижте какви са МОИТЕ правилата за грях. Еволюцията е лъжа на сатана, вие знаете всички тези неща. Стойте далеч от всякакъв сексуален грях и се пазете от всякакъв наркотик или течност, която опиянява и изкривява, контролира и извращава ума ви. Стойте далеч от всеки, който се покланя на друг, когото наричат бог и все пак знаете, че е лъжлив бог. Дори не слушайте техните лъжливи учения, защото това отваря вратата за измамни и лъжливи духове, които влизат в ума ви. Призовавайте МОЯТА КРЪВ, на ЯХУШУА ХА МАШИАХ. И стойте далеч от всеки, който е в окултизма или чете окултни книги като Хари Потър, или който използват окултизма в някаква форма. Не позволявайте на демоните в друг мъж или жена, момче или момиче да овладеят тялото ви, дори и чрез целувка. Не се впрягайте несходно. сатана ще използва страстите на вашата плът... , за да ви съблазни, но МОЯТА, на ЯХУШУА ХА МАШИАХ Кръв и ИМЕ са преодолели изкушението, ако го използвате! Нека езичниците се подиграват и се смеят, ЯХУВЕХ ще се смее последен. Разберете, че езическите тийнейджъри могат да бъдат найжестоките от всички хора. Тези, които наистина ви преследват, един ден ще съжаляват за деня, в който те някога са ви се присмивали, проклинали или подигравали. В ада те ще бъдат принудени да си спомнят всяка дума, която са казали срещу вас и ще слушат тези думи за цяла вечност, ако не се покаят и приемат МЕН, ЯХУШУА, като техен МЕСИЯ. Водете душите до единствената врата на спасението, АЗ СЪМ ЯХУШУА ХА МАШИАХ И АЗ СЪМ ЕДИНСТВЕННАТА ВРАТА. АЗ СЪМ ЕДИНСТВЕННИЯТ ПЪТ И ИСТИНАТА, за да влязат в Небето и да се явят пред АББА ЯХУВЕХ. Не довеждайте никого до Църквата за Спасение, защото Църквата не може да спаси душата. Спасението идва чрез покаянието от греховете и признаването, че АЗ, ЯХУШУА, съм ЕДИНОРОДНИЯТ СИН на ЯХУВЕХ и ГОСПОД БОГ ВСЕВИШЕН.. Покланяйте се на ЯХУВЕХ и МЕН и НАШАТА Възлюбена, Скъпоценна РУАХ ХА КОДЕШ, която е МАЙКА МЪДРОСТ, с любящи, послушни каещи се отношения към МЕН, ЯХУШУА. Когато съгрешавате, бързайте да се покаете и да се отвърнете от злото. Не замисляйте предварително греха, мислейки: "Е, ще се покая покъсно", така не става! Ако разчитате на Църквата да имате връзка с ЯХУВЕХ и МЕН, ЯХУШУА ХА МАШИАХ, тогава какво ще правите когато Църквата проповядва фалшива доктрина? Пасторът прави компромиси като тези, които АЗ споменах по-рано. АЗ чувам някои от вас да казват: "Е, моята Църква е добра църква, аз имам Свят Пастор." АЗ ви казвам, какво ще правите когато не можете да разчитате на Църквата, пастора или лицето за духовна подкрепа, защото вратите са затворени или обявени извън закона от вашата страна или вашият пастор е вкаран в затвор за проповядване на Евангелието или е заминал и нямате достъп до този човек или до Пророк? " Ето защо АЗ искам да говорите с МЕН, да общуваме заедно, да споделяте интересите си с МЕН. АЗ Искам да бъда не само вашия ГОСПОД и СПАСИТЕЛ, вашия БОГ, но и най-добрият ви приятел.Спасението е един на един с ЯХУВЕХ и МЕН, ЯХУШУА и МОИТЕ хора са препълнени с НАШАТА Скъпоценна РУАХ ХА КОДЕШ. МОЕТО Слово казва: "Не преставайте да се събирате заедно“, но това не означава, че винаги трябва да бъде в сградата на Църквата. Дори и сега вие се събирате, използвайки компютърна технология, общувайки помежду си. (Евреи 10:25) Денят идва много скоро, когато ще трябва да се молите и да разпознавате, трябва ли да свидетелствате на този човек или това е капан на правителството? Всяка страна, която губи религиозните си свободи е така, защото те позволяват на правителствата да ги отнема малко по малко, докато всичко, което остава е само диктатура и работата на антихриста! Америка и Европа, колко ниско сте отпаднали от МОЯТА благодат и милост..... МОИ малки, научете хората на истината, нито една Църква не може да спаси някоя душа, само чрез МОЯТА Пролята Кръв на Голгота и МОЕТО ИМЕ може някой да бъде спасен чрез покаяние и отклонение от всяко зло. Учете ги да спазват Заповедите на ЯХУВЕХ и да поставят ЯХ първи в живота и любовта си и да донасят ежедневните си въпроси към ЯХ, така ще могат да се доверят на ЯХ и за големите въпроси. Помнете, че вашите дела ще бъдат възнаградени в Небето и единствените награди, които получавате на земята са онова, което правите за МЕН. Учете децата, които довеждате до МЕН да се молят и да използват МОЕТО СВЕЩЕНО ЕВРЕЙСКО ИМЕ, ЯХУШУА ХА МАШИАХ. Предупредете ги, че не трябва да правят компромиси. Учете хората за истинския Шабат и значението на съблюдаването на Свещените Празници. Продължавайте да учите за Небето и Ада, защото повече души ще отидат в ада, отколкото в Небето. Учете за МЕН и АЗ ще те използвам, за да преподаваш и да водиш другите до МЕН. АЗ говоря от устата на младенците.... Това е казано и написано на този ден 27 октомври 2007 година. Дадено на вашата сестра в ЯХУШУА ХА МАШИАХ Апостол Елишева Елиаху****** прочетете цялото пророчество и другите на сайта на служението: allmightywind .com
  • Анонимен 1.1 Анонимен преди 1 месец Профил на трол?
    АЗ, ЯХУВЕ/ЙЕХОВА Х, говоря: “Пазете се от илюзията!” (извадка от пророчество 84): ...Молете се за тази храна, защото няма да знаете дали е клонирана или не. Запомнете, сатана иска да фалшифицира всичко, което АЗ създадох. Той прави това чрез името на науката. Но молете се за тази храна, повярвайте МИ; вярвайте, че АЗ ще ви защитя; вярвайте, че АЗ ще вложа живот в месото, което ще благослови тялот виж още ›› о ви, а не да го прокълне. Защото АЗ ви казвам: клонираното месо е имитация, изпратена от ада, за да каже: “Мога да създам точно както ТОЙ може да създаде, яжте храната ми, тя е по-добра; мога да създам пиле, което няма да има птичи грип.” Защо, вие глупави, вие учени, мислите, че АЗ не знам, че вие сте произвели болестта? Тя не идва от МЕН. Когато казват: “Трябва да бъдете ваксинирани, о, има смъртоносен, смъртоносен вирус. Трябва да ви откараме и да ви поставим на стадиона, ако не се подчинявате. Не можем да ви позволим да заразите останалите.”..... АЗ не ви ли предупредих в колко пророчества преди това, че са хомосексуалистите са малцинство, но сега вярвате в лъжата на илюзията. Америка, вие сте производител на лъжите на илюзията. Сега вие сте взели тази лъжа от тая страна на света и я разпространявате навсякъде, но все пак е лъжа. Хомосексуалността е все още в малцинство и въпреки това те правят законите и променят законите, за да одобрят това, което АЗ казах, че е мерзост. Америка, ще пожънеш това, което си посяла, точно като Содом и Гомор.
    : 0 !
Последно в Актуално