Промени размера
Аа Аа Аа Аа Аа

Скоро всички болници, с изключение на три вида, задължително може да приемат спешно

17 февруари 2016, 07:14 часа • 4039 прочитания

Всички болници ще са длъжни да осигуряват прием и лечение на спешни пациенти, предвижда проект за наредба на здравното министерство. "Лечебните заведения за болнична помощ са длъжни да осигурят не по-малко от 10 на сто от общия брой болнични легла за активно лечение във всяка болнична структура за прием на пациенти в спешно състояние", пише в нормативния акт. Това значи, че във всяко отделение на болницата ще се приема по спешност.

Изключение се прави само за отделенията по химиотерапия, лъчелечение и нуклеарна медицина. Но дори специализирани болници - например за очни болести, ще трябва да отделят 10% от леглата си за спешни пациенти. Досега в наредбата пишеше само, че болниците "осигуряват непрекъснато 24-часово изпълнение на лечебната дейност, включително и на медицинска помощ при спешни състояния", информира в. "Сега". Освен това държавните болници бяха задължени да разкриват спешни отделения. Това изискване остава непроменено.

Занапред всички болници ще трябва ежедневно да докладват на регионалните центрове по здравеопазване с колко свободни легла разполагат във всяко отделение, а РЗИ ще пращат справките на центровете за спешна помощ, които да знаят къде има свободни легла и къде да карат пациенти. Освен това болниците ще могат да променят броя на леглата във вече съществуващите си отделения само веднъж годишно - през януари. Изключения ще се правят при епидемии и бедствия, когато леглата ще могат да се увеличават, или при обективна невъзможност да се осигури прием за всички обявени легла - например напускане на кадри.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Новините днес