Промени размера
Аа Аа Аа Аа Аа

В Пловдив се проведе обучение на Монтесори учители

29 юни 2024, 11:00 часа • 1270 прочитания

В рамките на три дни, от 23 - 25 юни, се проведе поредното обучение на Монтесори педагози, инициирано от община Пловдив. Представители на всички 9 детски градини, работещи по метода на Мария Монтесори, се събраха, за да надградят знания и умения по прилагане на метода, да споделят опит и добри практики. 

На педагогическите специалисти бяха представени темите „Развиване на умения у децата за взимане на решения и решаване на конфликти ” и „Шестгодишното дете и космическият план - Вселената представена на детското въображение; Истории за водата и земята, Времева линия в детската градина“. Лектори бяха Монтесори обучителят и детски психолог Ренета Венева и социалният педагог Симеон Чуканов. Участие взеха и представители на отдел „Образование“ към Община Пловдив. 

Обучението се финансира по подпрограма „Монтесори“, която е част от „Общинска образователна програма 2023-2025г.“. Подпрограмата стартира през 2016 г. като иновация и пилотен проект. 

Община Пловдив е първата в страната, която въвежда метода на Монтесори в общинските образователни институции, вярвайки в подхода, който насърчава учителите да обучават и общуват с децата по различен от общоприетия начин. Методът се фокусира върху зачитането и насърчаването на индивидуалните различия на всяко от децата в групата, осигурява се среда, в която се изграждат социални компетенции и се развиват емоционалните им умения. Резултатите и постиженията на образователните институции, прилагащи метода Монтесори в Община Пловдив, вече вдъхновяват и служат за пример за педагогическата общност от други общини.

Още: Община Пловдив с екоинициативи до края на юни

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Новините днес