Новини от България

Община Елин Пелин ще ремонтира водопроводната мрежа на града

Община Елин Пелин ще ремонтира водопроводната мрежа на града

На 27 септември 2023 г., влиза в сила разрешението за строеж по проекта „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа на град Елин Пелин“. Проектът се разработва в продължение на 5 месеца, от август до декември 2022 г., подаден е от кмета на Община Елин Пелин, г-н Ивайло Симеонов и ще се изпълнява в 4 етапа. Общата дължина на новопроектираната водопроводна...