Новини за Смолян

Участието на Смолянско по Плана за възстановяване и устойчивост - проекти за милиони

Участието на Смолянско по Плана за възстановяване и устойчивост - проекти за милиони

От област Смолян са подадени 32 проектни предложения за изпълнение на инвестиции по първата процедура за „Технологична модернизация“ от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) на обща стойност над 18 млн. лв. По данни предоставени от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГДЕФК) програмата приключи с подадени...