X
 
 

Заради ниско заплащане липсва персонал в Дома за хора с умствена изостаналост в с. Джурково

1894 0
photo of Заради ниско заплащане липсва персонал в Дома за хора с умствена изостаналост в с. Джурково
Снимка: Actualno.com/Теодора Димитрова
Спешна нужда от назначаване на лекар възникна в Дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост в село Джурково, община Лъки. Пред този проблем се е изправило ръководството на институцията извънредно, след като досегашният доктор, полагащ грижи за пациентите, е починал. Освен лекар, в структурата на дома има и още няколко незаети позиции, сред които са специален педагог - логопед, кинезитерапевт и психолог.

Сигнал за насилие в дом за хора с умствена изостаналост

Жена, настанена в Дома за хора с умствена изостаналост в с. Качулка разказва, че е бита от служител в социалното заведение.  "Взе...

"Причините за наличието на тези вакантни длъжности са липсата на специалисти и ниското заплащане, въпреки че незаетите бройки се обявяват ежегодно в Бюро по труда-Асеновград", обясни пред Actualno.com директорът на институцията Анна Адамова. Домът за пълнолетни лица с умствена изостаналост в село Джурково е с капацитет 40 места и всички са запълнени. Всички потребители са над 18-годишна възраст, като 35 от тях са жени и петима са мъже. Услугата е под опеката и управлението на община Лъки.

В институцията работят около 30 души, които са на график, като обслужването на потребителите е 24 часа в денонощието. Част от служителите от обслужващия персонал са директор, един лекар, специален педагог - логопед, медицински сестри, социален работник, кинезитерапевт, трудотерапевт, санитари и други.

В последните няколко години в дома в село Джурково са се осъществили редица обновления и ремонти на материалната база. Спалнята, намираща се на първия етаж, е била реконструирана в три нови спални помещения - всяко с по две легла и самостоятелен санитарен възел. Реконструкцията е извършена по проект чрез фонд "Социална закрила". Топлоизолация по стените и таванската плоча пък е положена със средства, отпуснати за проектно предложение "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ДПЛУИ - с. Джурково" по програмата за развитие на селските райони. Извършено е и саниране на сградата, подмяна на дограмата и подмяна на осветителните тела.

Кметът на Лъки за недоволството в Джурково: Приоритет са улици без асфалт (СНИМКИ)

Пътят от дома в село Джурково до вилите, разположени в горната част на населеното място, няма да бъде преасфалтиран на този етап. Това ...

С помощта на дарителски средства е изграден външен асансьор към сградата, с цел осигуряване на достъпна среда на потребителите. Отново чрез дарители, домът вече разполага и с микробус със специално пригодена платформа за инвалидни колички. Това улеснява значително придвижването на потребителите до специализирани здравни заведения и други. Отново с дарителски средства са подменени и професионалните перални, които са крайно необходими.

Специализирани здравни грижи и профилактика за лицата, настанени в дома в Джурково, се полагат от един лекар на щат и пет медицински сестри, като е осигурено 24-часово медицинско обслужване. С денталната хигиена на потребителите е ангажиран и един стоматолог с практика в Лъки. Потребителите от специализираната институция се наблюдават и консултират от психиатър от психиатричния диспансер в Пловдив.

Пътищата в с. Джурково - занемарени, жители организират подписка

Граждани готвят протестна подписка, с която ще поискат подобряване условията на пътната обстановка около село Джурково, община Лъки. В ...

Социалната интеграция на настанените се осигурява чрез организиране на културни и спортни мероприятия и други дейности по организация на свободното време. Провеждат се спортни игри с топка, излети до близки места, честване на рождени именни дни, християнски и национални празници, запознаване с легенди и български обичаи, изложби и други подобни мероприятия. За шестима от потребителите на специализираната институция е създадена възможност сами да организират свободното си време. Могат да гледат телевизия, да разглеждат книги, вестници и списания.

Осигурен е и достъп на живеещите в Дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост, до телефонен пост с близки, при изявено желание от тяхна страна. Хората имат възможност и да общуват с жителите на село Джурково, както и със свои близки и приятели, дошли им на посещение. Това е част от политиката за социалното им включване в живота на общността. Потребителите на услугата успяват да осъществят нови контакти при посещения на различни места, като Кръстова гора, детски заведения и празници, сред които Денят на детето - 1-ви юни и 24-ти май - Ден на славянската писменост и култура.

Тази публикация е създадена в рамките на договор № BG05M9OP001-2.010-0458"От Актуално" в помощ на уязвими групи, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски социален фонд на Европейския съюз по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. – Процедура „Развитие на социалното предприемачество“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от "От Актуално" в помощ на уязвими групи и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тя отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОП РЧР 2014-2020 г.
Actualno.com
Рейтинг: 5 от 5. Гласували общо: 1 потребители