X
 
 
140 години отбелязва Окръжен съд Пловдив с редица прояви

140 години отбелязва Окръжен съд Пловдив с редица прояви

По времето, когато са създадени първите съдилища в следосвобожденска България, Пловдив е столица на Източна Румелия и слага основите на правосъдната си система по правилата на Органическия устав, утвърден от турския султан. Това става през април 1879 година. Малко по рано в Княжество България съдилищата се уреждат според Временните правила за устройство на съдебната част,...