Промени размера
Аа Аа Аа Аа Аа

Община Костинброд с проекти за реконструкция на водопроводите на селата Безден и Богьовци

27 май 2022, 20:40 часа • 2396 прочитания

Община Костинброд изготви работни проекти за реконструкция на вътрешните водопроводни мрежи на селата Безден и Богьовци. Дължината на новопроектирания водопровод за с. Безден е 5,5 км, а за с. Богьовци  - 6,5 км.

Работните проекти включват: Водоснабдяване, Геодезия, Пътна-възстановяване на пътната настилка, Временна организация и безопасност на движението, План за безопасност и здраве, Пожарна безопасност и План за управление на строителните отпадъци.

В с. Безден е предвидена да се изгради водопроводна мрежа от три главни клона Ф90 и второстепенни също Ф90. Към всеки имот е предвидено ново сградно отклонение с граница на имота. В проекта са включени 24 пожарни хидранта за обезпечаването на нуждите при пожар, както и 226 сградни водопроводни отклонения.

За с. Богьовци е предвидена да се изгради водопроводна мрежа от 4 главни водопроводни клона с диаметър Ф90 и второстепенни клонове Ф90. Към всеки имот е предвидено ново сградно отклонение с граница на имота. В проекта са включени 22 пожарни хидранта за обезпечаването на нуждите при пожар, както и 309 сградни водопроводни отклонения.

Община Костинброд ще търси възможности за финансиране и бъдещо реализиране на проектите. Предстои съгласуване на работните проекти и издаване на разрешение за строеж.

След реализиране на проектите ще се намалят загубите на вода, ще се избегнат аварии по трасетата,  с което населените места ще имат нормално водоподаване. Чрез тези дейности от общината ще постигнат заложените стратегически цели в сектор ВиК в Плана за интегрирано общинско развитие.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Новините днес