X
 
 

Interview KBC Асет ExpertEase

Ниските лихви ще се задържат неизвестно докога, а спестяванията ще продължат да се топят. В тази сложна ситуация взаимните фондове изглеждат като все по-добра възможност да опазим събраното и да получим доходност от вложенията ни. В тази сложна ситуация взаимните фондове изглеждат като все по-добра възможност да опазим събраното и да получим доходност от вложенията ни. Парите ни се влагат в различни видове активи – акции, облигации, валути, суровини, което ограничава риска на инвестицията ни. Средствата се управляват от опитни професионалисти, които ежедневно следят финансовите пазари и преценяват кои са най-подходящите варианти за инвестиции. Такава възможност предлага иновативният инвестиционен продукт ExpertEase на българския клон на управляващото дружество KBC Asset Managеment. С негова помощ българите ще могат да инвестират в различни активи на световните пазари, а вложеното ще бъде управлявано от финансови специалисти в Брюксел.