X
 
 

Св. мъченица Доротея

1075 1
Св. мъченица Доротея
Снимка: Thinkstock
В третия век, когато християните били жестоко преследвани, живяла в гр. Кесария Кападокийска млада християнка, на име Доротея (виж също Кападокия, бел.ред.). Тя била много красива; мъдростта й удивлявала всички, които я познавали; но особено тя се отличавала с християнски добродетели и с ревност към закона Господен. Тя се отказала от житейските радости и се посветила съвършено на Бога, като се стараела да Му служи с добри дела и праведен живот.

Саприкий, управител на Кападокийската област, повикал на съд Доротея като християнка. Девойката се помолила на Бога, изпросила Неговата всесилна помощ и безбоязнено се явила пред управителя. Той започнал да я убеждава да принесе жертва на боговете, както бил заповядал царят. Девойката отговорила, че небесният Цар е заповядал да се покланят само Нему и че тя ще изпълни Неговия закон и няма да се по- кланя на идолите. Управителят я заплашил с жестоки мъчения, ако не се отрече от вярата си.

- Тия мъчения са временни - отговорила Доротея, - а мъките в ада са вечни; ще се спася от вечните мъки, ако не се уплаша от временните.

Управителят заповядал да поставят Доротея на мястото на мъченията, като се надявал, че тя ще се уплаши от мъките и ще се съгласи да се отрече от вярата си, но девойката му казала: "Защо се бавиш и не заповядаш да ме мъчат? Дай ми по-скоро да видя Този, за Когото не се боя да страдам и да умра!"

- А кой е той? - запитал управителят.

- Христос, Син Божий - отговорила девойката.- Къде е тоя Христос?

- Чрез всемогъществото на Своето Божество Той е навсякъде - отговорила Доротея, - а с човешката Си природа Той е на небесата, отдясно на Своя Отец. Повярвай на думите ми, Саприкие, и ще се избавиш от гибелта и ще влезеш в небесния рай!

Виждайки, че увещанията му са безполезни, Саприкий заповядал жестоко да мъчат Доротея.

След това управителят измислил друго средство, за да склони Доротея да се отрече от вярата. В Кесария живеели две сестри - Христина и Калиста, които преди били християнки, но се отрекли от вярата си поради страх от мъчения. За своето отричане те получили от езичниците много пари и живеели в богатство и разкош, сред суетни удоволствия. Саприкий се надявал, че техният пример ще подействува на Доротея. Той изпратил при тях девойката, като им обещал богати дарове, в случай че я склонят да се отрече. Доротея прекарала у тях няколко дни и те усърдно я уговаряли да последва примера им. Те й представяли от една страна всички житейски радости, а от друга - мъчителна смърт. "Не погубвай в мъки твоя живот - казвали й те, - спаси се от преждевременна смърт, чуй нашия съвет!"

Св. праведни Симеон Богоприемец и пророчица Анна

Четиридесет дни след раждането на Господа Иисуса Христа света Дева Мария донесла своя Младенец в Йерусалимския храм според Мойсеевия за...

- По-добре вие чуйте моя съвет - отговорила им Доротея, - покайте се за вашето отричане и се обърнете отново към Христа. Господ е без крайно благ и милостиво ще приеме тия, които искрено се обръщат към Него.

- Какво ще мислим ние вече за Христа? - казали сестрите. - Като се отрекохме, ние изгубихме надеждата си на Него и не можем да се върнем при Него.

- Вие тежко сте съгрешили, като сте се поклонили на идолите - отговорила Доротея, -- но още повече грешите, като се отчайвате и съмнявате в милосърдието на Господа. Той може и иска да изцери вашите рани. Затова Той се нарича Спасител, понеже ни спасява и лекува нашите душевни болести. Обърнете се към Него от цялото си сърце и не се съмнявайте в Неговото милосърдие!

Като чули тия думи, двете сестри с плач паднали при нозете на Доротея и я молили да им помогне със своите молитви. Думите на Доротея пробудили в тях гласа на съвестта и изпълнили душите им с надежда. Те започнали да се молят. Доротея застанала на колене и също молела Бога да приеме тяхното покаяние. "Боже милостиви! - казвала тя, - Ти не искаш смъртта на грешника, а да се покае той и да се поправи. Ти си казал, че на небето ангелите се радват за един каеш се грешник (Лук 15:7-10). Покажи тогава Твоята милост на тия заблудили се овци и, като добър Пастир, приеми ги отново в Твоята ограда!" Сестрите се молели със сълзи и сърдечно съкрушение и Господ чул молитвата и им дарувал сила да докажат на дело своето разкаяние.

След няколко дни Саприкий повикал Доротея и двете сестри. Като отвел Христина и Калиста настрана, попитал ги, дали са склонили Доротея да се отрече от християнската вяра. Сестрите смело му отговорили: "Ние сами сме се заблуждавали, ние сами сме съгрешили, когато поради страх от мъки се отрекохме от Христа. Но Господ ни даде покаяние и ние Го молим да ни прости тежкия грях!"

Отбелязваме Сретение Господне

На четиридесетия дни след рождението си Иисус бил занесен в Иерусалимсия храм, за да бъде посветен на Бога съгласно Мойсеевия закон. По...

Саприкий се разгневил, заповядал да вържат сестрите една за друга и ги предал на изгаряне. Те твърдо понесли мъчението и викали към Господа: "Господи Иисусе Христе, приеми нашето покаяние и дай ни прощение!" Доротея с радост гледала на техния подвиг, като им говорела за наградата, която ги очаква на небето. Тъй умрели сестрите и получили мъченически венец. След смъртта на Христина и Калиста Саприкий заповядал жестоко да мъчат Доротея. Подир страшните страдания лицето на мъченицата сияело от неизказана радост. "На какво се радваш?" - казал й озлобеният Саприкий.

- През целия ми живот не е имало за мене по-радостен ден от днешния - отговорила мъченицата. - Бог ми помогна отново да обърна към Него две души, които ти с помощта на дявола бе отвърнал от Господа. За тях сега е голяма радост на небето. Радват се и тържествуват ангелите, апостолите, пророците и мъчениците. Защо се бавиш, Саприкий? Дай ми да се порадвам и аз на небето заедно с ония, с които плаках на земята!

Тогава Саприкий заповядал още да усилят мъченията на Доротея: обгаряли я с огън, били я по лицето. Най-после управителят изгубил надежда, че тя ще се отрече от вярата си и я осъдил на смърт. Когато светата мъченица чула смъртната присъда, радостно извикала: "Благодаря Ти, Господи, че ме призоваваш в Твоя рай и ме въвеждаш в Своя чертог!" Тя била отведена на смърт. Доротея преклонила глава под меча и чистата й душа отлетяла при Господа.

 

© Жития на светиите, Синодално издателство, 1991 година.

Actualno.com

Етикети:

  • Анонимен 1 Анонимен преди 1 седмица Профил на трол?
    …..АЗ, ЯХУВЕХ (ЙЕХОВА), изпратих МОЯ СИН ЯХУШУА (ИСУС) с МОЯ ДУХ да води души към Небето, а сатана изпраща неговия дух да заблуди всички онези, които ще слушат и следват духа на бунт срещу всичко, което е наистина свято, като ги води в Ада, примамвайки с БЕЛЕГА на Ада. Точно както ЯХУШУА е отбелязал онези, които наистина принадлежат на НЕГО, чиито имена са записани в Книгата на живота на АГНЕТО виж още ›› преди основаването на този свят, така и сатана е маркирал тези, които му принадлежат и физически ще ги маркира, доказвайки, че на тези, които го следват имената им са записани в книгата на прокълнатите или в книгата на изличените. Никой, който вземе знака на сатана, никога няма да влезе в Царството Небесно... АЗ, ЯХУВЕХ, ще благословя онези, които благославят МОЯ Син ЯХУШУА и тези, които благославят МОИТЕ Святи Деца, АЗ, ЯХУВЕХ, ще прокълна онези, които са проклятие за МЕН и МОЯ възлюбен син ЯХУШУА и ще изпратя МОИТЕ проклятия от Второзаконие 28 на всички, които наранят или търсят унищожаването и смъртта на Невястата на ЯХУШУА, МОЯТА Естир. АЗ, ЯХУВЕХ, ще благословя МОИТЕ Свети хора с благословенията на Второзаконие 28, запазени за Невястата на ЯХУШУА, които проявяват Светия Огън на РУАХ ХА КОДЕШ (СВЯТ ДУХ). АЗ споделям МОИТЕ тайни с МОИТЕ помазани истински Апостоли и Пророци. АЗ, ЯХУВЕХ, ще изпратя всички МОИ проклятия от Второзаконие 28 на всички, които твърдят, че служат на МОЯ Син ЯХУШУА, но вместо това служат на сатана чрез слово и дело и отказват да се подчинят на МЕН и прояват лъжливо помазание наречено чужд огън и са продали душите си като Исав за слава и богатство, които компрометират МОИТО Свещени Писания, преподават грешно и дяволско учение. Пълнотата на МОЯ РУАХ ХА КОДЕШ не се намира в нито един слуга, който прави компромиси, знаейки каква е истината, или изкривява писанията и МОИТЕ заповеди, за да угодят на хората или правителствата на този свят. Не се подвеждайте АЗ, ЯХУВЕХ, не съм променил мнението СИ за това какво е грях или къде непокаяните грешници ще прекарат вечността. Моралът ви и тълкуването на греха може да се промени, но “АЗ СЪМ”, който “АЗ СЪМ” и АЗ, ЯХУВЕХ, не се променят, а също и МОЯ Син ЯХУШУА не се променя. АЗ, ЯХУВЕХ написах на две плочи от камък закони, наречени “заповеди” , с МОЯ собствен огнен пръст, който ги гравира и ги предадох на Моше (Мойсей). Глупците мислят, че изпратих МОЯ СИН ЯХУШУА от Небето, за да променя тези закони, включително законите за МОЯ Шабат (Съботен) Ден. Невеста на ЯХУШУА, не бива да си отмъщавате, когато тези човешки сатански служители ви наранят. Невеста на ЯХУШУА, прости на човешките си врагове, но ги предай в МОИТЕ, в ръцете на ЯХУВЕХ. Ужасно е да попаднеш в ръцете на МЕН, ЯХУВЕХ. Не трябва да си отмъщавате, но нека АЗ, ЯХУВЕХ, да отмъстя за теб. АЗ, ЯХУВЕХ, ще смачкам мислите, тялото, ума и душата на всички ваши отхвърлени врагове. Нищо няма да остане, освен звукът на чупещи се кости, когато АЗ, ЯХУВЕХ свърша с тях на земята. Един враг на Невястата на ЯХУШУА е враг на ЯХУВЕХ и ЯХУШУА и РУАХ ХА КОДЕШ. Някои от тези врагове провъзгласяват името на Исус Христос и въпреки това СВЯТИЯТ ДУХ на Месията не е в тях. Те са работници на злото, само заблуждават себе си. Някои, които четат това, ще кажат: „Коя е Невестата на ЯХУШУА?“ АЗ ви казвам ви това; вашите действия говорят по-силно от думите ви. Невестата от ЯХУШУА се покланя, обожава и обича МЕН и МОЯ син ЯХУШУА, (обичайки повече всички останали), НАШАТА воля е тяхното жизнено желание и се молят как да служат на НАС и да НИ угодят, как могат да предизвикат усмивка на лицето на ЯХУВЕХ и ЯХУШУА. Те отказват да правят компромиси; те отказват да повярват на лъжите на сатана. Невестата на ЯХУШУА се стреми да се подчинява на МОИТЕ Закони, които в най- голяма степен са дадени в Светите Библейски Писания. Невестата на ЯХУШУА живее Свят живот, защото те са Свети. Те възприемат еврейството на ЯХУШУА, докато те държат и почитат МОЯ Сабат и смятат Светите празници за благословия и те поддържат и приемат ЯХУШУА МЕСИЯ като техния Жених във всички тях. Възлюбени Деца, не пропускайте да направите добро и се подчинявате на АЗ, ЯХУВЕХ и вашият МЕСИЯ ЯХУШУА, независимо дали сте Невеста или Гости. Блажени всички, поканени на Брачната Вечеря на Агнето. Както можете да видите, злото расте скокообразно. Само ускорява връщането на ЯХУШУА. Както виждате, нечестивите богати и известни, които са просто мъже и жени, които не са нищо повече от илюзии, идоли на този свят, които забравят, че телата им са направени само от прах от МОИТЕ ръце и в МОЯ момент ще превърна техните глинени тела отново на прах. И все пак техните духовни тела ще страдат завинаги в Ада и след това в Огненото езеро за греховете, които са извършили в земните си тела. Затова не им завиждайте. Не се подвеждайте, защото има вечна цена, която трябва да платите, когато се подигравате с ЯХУШУА и МЕН, ЯХУВЕХ. Това е все едно да се опитваш да сложиш игла в МОЕТО, на ЯХУВЕХ око и АЗ ще отмъстя. И ще ги тъпча под МОИТЕ крака, като направя живота им на кайма до последния им дъх на тази земя. Тогава тези врагове ще усетят изгарящия огън на МОЯ гняв в Ада и Огненото езеро. АЗ, ЯХУВЕХ защитавам Невестата на МОЯ Син ЯХУШУА, изкупена, запечатана, по начин, който АЗ не съм правил досега.....(извадка от пророчество 80). Прочетете цялото пророчество на сайта:ttp://prophecy.allmightywind.com/bg/bulgarian80/ или amightywind.com