X
 
 

Св. пророк Захария Сърповидец

1168 2
Св. пророк Захария Сърповидец
Снимка: БГНЕС
Пророк Захария е единадесети от малките пророци. Заедно с пророк Агей той подбуждал княза Заровавел да възстанови Йерусалимския храм.

Той предсказал и тържественото влизане на Иисуса Христа в Йерусалим, Юдовото предателство за тридесет сребърника и разбягването на апостолите по време на Христовите страдания.

Пророк Захария се нарича сърповидец, защото имал видение – слизащ от небето сърп, който покосява неправедните люде.

Св. Исидор Пелусиотски (Св. Исидор Пилусиот)

В числото на великите подвижници, които избрали пустинния живот от любов към Христа, Църквата почитa преп. Исидор Пилусиот. Св. Исидор...

Пророкът починал в последните години от царуването на персийския цар Дарий Хистасп, около 520 г. преди Христа.

© Жития на светиите. Синодално издателство, София, 1991 година, под редакцията на Партений, епископ Левкийски и архимандрит д-р Атанасий (Бончев).

 

 

Actualno.com

Етикети:

  • сърпът на пророк Захария иде 2 сърпът на пророк Захария иде преди 2 седмици Профил на трол?
    .......БОЖИЯТ ГНЯВ ЩЕ БЪДЕ ИЗПРАТЕН В ТОЗИ СВЯТ! --- ГОРКО на този свят! Да нарича зло, което АЗ наричам Свято! ГОРКО НА ТОЗИ СВЯТ! Горко! Горко! Горко! Вече няма да е дълго. Този свят ще усети МОЯ Гняв!...... АЗ говоря на “хладните” (Откровение 3:16), които наричат себе си “християни”, но дори и Името на Христос омърсяват!  Вие вземете МОИТЕ Десет заповеди и ги смачквате като топка и след това к виж още ›› азвате: „Това е само боклук. Всичко беше направено на Кръста на Голгота. Виждате ли, душата ми няма да се изгуби. ТОЙ плати цената! Сега мога да греша толкова, колкото искам. Няма правила. ЯХУШУА (ИСУС), когото наричаме “Исус Христос” е любов.ТОЙ е само любов! ТОЙ няма да ни хвърли в ада! “ О! О, о, о, вие глупави, глупави хора! Има цена, която трябва да се плати – за всички, които потъпкват КРЪВТА на ЯХУШУА (ИСУС) под краката си.....Тъй като МОЯТ Гняв е на път да бъде изпратен в този свят! По-добре падни на колене и викай към ЯХУШУА, преди да е станало твърде късно! Покайте се! Покайте се! Покайте се! Приемете НЕГОВИЯ ПОДАРЪК на Голгота, така че ПРОЛЯНАТА КРЪВ НА ЯХУШУА – ТОЙ може да бъде твой МАШИАХ – и ще ви защити, прости и избави.....Този ден не сте чули само от МЕН, АБВА ЯХУВЕХ, но сте чули от МОЯТА СИН, ЯХУШУА! Какво ще правите сега с Думите, които АЗ ви говорих? *******Написано / Изговорено под помазанието на СВЯТИЯ ДУХ (РУАХ ХА КОДЕШ)......(Извадка от пророчество 126) прочетете цялото пророчество и другите на сайта:allmightywind.com или amightywind.com
  • Анонимен 1 Анонимен преди 2 седмици Профил на трол?
    СЛОВО ОТ БОГА: О, колко пъти AЗ се разкаях, че създадох човека. Да, АЗ знам какво ще се случи. Защото АЗ знам всичко. АЗ съм вездесъщ. АЗ съм всезнаещ. Това не го прави по-лесно. О, колко пъти АЗ съм съжалявал, че създадох човека. АЗ гледам този свят - подножие на МОИТЕ крака. АЗ гледам в сърцата и душите на всяко същество на земята. АЗ гледам в тайните места на сърцата им. АЗ виждам зло вътре, виж още ›› дори и в онези, които пълнят църквите, дори и в тези, които пълнят храмовете. И АЗ гледам сърцата им. И ох, колко от тях са толкова далеч от МЕН. Мнозина имат знание за ЯХУШУА ХА МАШИАХ (ИСУС ХРИСТОС), но сърцата им са далеч от НЕГО. Колко много знаят историята на разпятието и колко малко са разпнали собствената си плът. Как не много са вдигнали кръста си и последвали МОЯ СИН ЯХУШУА/ИСУС. Отново и отново АЗ изпращам МОИТЕ Апостоли и Пророци да предупреждават. О, вие, ожесточено поколение. Вие покривате ушите си. Ушите ви са пълни с восък; сърцата ви са изстинали. Вие затваряте очи. И тогава се осмелявате да си затворите устата си, така че никого да не предупредите. Съдът е дошъл, далеч с вашата лицемерна молитва и хвала. Колко от вас преклониха коленете си пред МЕН, за да се покаят за това, за греховете, греховете на страната, в която живеете. АЗ говоря на света, не само за Америка, но и за най-отдалечените кътчета и недра на тази земя. Грехът не се респектира от човека. Има грях във всички народи, от най-малките страни, провинции, градове и градчета. Някои са толкова малки, че дори нямат имена, но грехът остава същият. Убитите малки невинни бебета, АЗ съм този, който чува тихите викове на МОИТЕ бебета, тези, които никога не са имали възможност да вдишат първия си дъх. Вие не просто ги убивате, вие кръвожадни касапи, вие ги измъчвате. АЗ ще поставя дупки под клиниките за аборти. Линиите на разлома вече са там. Това е невидимо за очите, но в МОЕТО време ще е така, сякаш гигантска ръка достига към земята и наистина, както каза МОЯТА слугиня, те ще бъдат спуснати в самите дълбини на ада и земята ще ги покрие и всички нечестиви ще бъдат в тях. Вашите сгради, които помагат на злия начин на живот, за който знаете, че АЗ мразя. Искате да знаете какво е. Тогава прочетете Свещенните Писанията. АЗ ще направя същото за вас. Линиите на разлома на земетресението вече съществуват, но не мислете, че когато това се случи в региона, някой от нечестивите ще избяга, защото те ще слязат надолу и АЗ, ВЕЛИКИЯТ БОГ "АЗ СЪМ", който ги тъпча под земята. Но праведните, които стоят в МОЕТО Име, онези, които не се срамуват от Имената на ЯХУВЕХ и ЯХУШУА, тези, които почитат МОИТЕ Съботни дни дни и ги пазят Свети, тези, които МЕ познават, обичат МЕ и се подчиняват на МЕН, тези, които обичат МОИТЕ Писания и скриват Словото в сърцето си. Това са тези, които са построили къщите си върху твърда скала и няма да потънат в пясъка. Защото АЗ разтърсвам този свят в МОЯТА ярост и в дните на пришествието ще видите небивали преди земетресения, защото те ще разтърсят в по-голям мащаб, като родител, който е изгубил самообладание и разтърсва детето си. Ето така, АЗ ще разтърся земята и ще кажа: „Събудете се, събудете се, събудете се!“ Колко дълго, колко дълго, колко дълго ще изпитате търпението на ТВОРЕЦА? Докога ще изпитвате търпението на СПАСИТЕЛЯ? АЗ ще тропна с крак на земята и всичко, което може да се разклати, ще бъде разклатено; всичко, което може да бъде изкоренено, ще бъде изкоренено. АЗ ще разтърся вашите политици и не МЕ интересува в коя държава се намирате, вече няма да гледате на правителството за снабдяване. МОИТЕ деца знаят, че има само един доставчик. Това е Този, който изля вода от скалата, Който положи мана на земята. Това е същият, който казва, АЗ сам ще снабдя всичките ви нужди с МОИТЕ богатства в Слава [Филипяни 4:19]. И АЗ нямам недостиг на Слава. В МОЯТА ярост издишах не само в Съединените Щати, но и в различни части на света МОЯ горещ дъх. Степента на нагряване се увеличава с увеличаването на МОЕТО раздразнение. Сушата дойде, когато се отказаха от МОЯТА ЖИВА ВОДА. Слуша ли някой? Някой помислял ли е защо? АЗ стоя и наблюдавам безчовечността на човека към човека. Знайте това, Деца МОИ; Няма да минете през Голямата скръб, онези, които могат да МИ се доверят. Но това не означава, че няма да изпитате мъката на човека, нечовечността на човека към човека. Човек, който е гладен за власт и алчен и зъл до дълбините на душата си, който иска да заличи правдата от лицето на земята, за да заличи името на МОЯ СИН ЯХУШУА от лицето на земята. От началото на времето е имало война и това е сатана, който се бори срещу всичко свято. Времето му се приближава. Но до този момент всяка плът ще бъде проверена. Вече сте тествани. Колко от вас бяха в огнената пещ по много различни начини и пред облака от свидетели все още сте запазили любовта и вярата си. Тъй като злото става все по-зло, а жените се размножават с демони и бездушни излизат пълни със злото. Не можете дори да започнете да разбирате, защото те няма да имат съвест, нямат представа за правилно или грешно, нито любов към нещо или към някого. Наричате го клонинг, но не е клонинг, защото клонингът трябва да бъде МОЙ дубликат и вие не можете да дублирате, защото не сте Създателят. Това е сатана, който имитира тези клонинги. Смятате, че когато ядете клонирано месо, вие храните тялото си, но как може да бъде това, когато в това месо не е имало живот? Вие ядете проклятие за собственото си тяло. Преди няколко години АЗ пророкувах чрез тази слугиня, че водата ще се нормира и сега виждате, че това се случва на места, където никога досега не е нормирана. Температурата на въздуха се повишава в страни, където никога досега не се е повишавала. Земята се тресе на места, където никога не е била разклатена. АЗ се гневя, но не на тези, които могат да чуят гласа МИ. Гневя се на тези, които отказват да чуят. Адът не е бил създаден за човека. Дори Огненото езеро не е било създадено за човека. АЗ изпратих Изкупителя, МОЯ СОБСТВЕН СИН, да ви защитя от тези места. АЗ отдадох МОЯ СИН, защото ви обичам толкова много. АЗ изкупих това, което направи първият Адам и въпреки това колко от вас се надвесват в ада! Колко от вас се страхуват да свидетелстват пред семейството си? Колко от вас живеят в къщи под чужд ярем със съпруг/съпруга, който мрази МОЕТО ИМЕ? Със съпруг, който мрази всичко, което е Свято? И все пак те казват: „Правя това заради ЯХУВЕХ и в ИМЕТО НА ЯХУШУА.“***(Извадка от пророчество 60)***** Прочетете цялото пророчество и другите на сайта amightywind.com или allmightywind.com