X
 
 

Св. свещеномъченик Харалампий Чудотворец, епископ в Магнезия

2230 1
Св. свещеномъченик Харалампий Чудотворец, епископ в Магнезия
Снимка: БГНЕС
Свети Харалампий пострадал в началото на III век при римския император Септимий Север (196-210 г.). Той бил епископ в гр. Магнезия, в Тесалия. Без да се страхува от гонението, смело проповядвал истинния Бог и се стараел да отвърне людете от поклонение на идолите. Той говорел:

- Моят Цар Иисус Христос пратил пророците и апостолите, за да могат всички люде да се вразумят от тяхната проповед и да вървят неуклонно по пътя на правдата. Покланящите се на идоли предават душата си на смърт. А Иисус Христос чрез пророците и апостолите ни показват пътя към вечния живот, а не да вършим дела, които принасят на душата вечна гибел.

Езическите власти уловили светия впископ и го довели при съдията, който дълго го увещавал да се поклони на идолите. Епископът решително отказал да се отрече от Господа Бога и тогава го предали на страшни изтезания. Стържели тялото му с железни нокти, докато го одрали жив, но старецът с търпение и мъжество понасял страданието и говорел на мъчителите:

Св. мъченица Доротея

В третия век, когато християните били жестоко преследвани, живяла в гр. Кесария Кападокийска млада християнка, на име Доротея (виж също...

- Деца, благодаря ви, дето като стържете вехтото ми тяло, обновявате моя дух, който желае да се облече в нов, вечен живот.

Виждайки изумиталната твърдост на стареца и чудесните прояви на Божията сила, множество езичници повярвали. Всички те започнали да славят истинския Бог и мнозина от тях били осъдени на смърт. Чудесно изцерено от раните си, св. Харалампий призовал езичниците да разберат истината, изцерявал болни и чрез силата Божия правел много чудеса.

По повеля на императора той бил осъден на смърт. Когато го завели на мястото на наказанието, св. Харалампий дигнал ръцете си към небето и се помолил Богу за всички люде - да им даде телесно здраве и душевно спасение, като им умножи земните плодове.

"Господи, казвал той в молитвата си, - Ти знаеш, че човеците са плът и кръв. Прости им греховете и излей Твоята благодат над всички!"

След тая молитва светият старец предал душата си Богу, преди палачът да спусне меча върху него.

Св. мъченик Трифон Апамейски

Свети мъченик Трифон се родил около 225 г. в с. Комсада, близо до гр. Апамия, в малоазийската област Фригия, Римската империя. Родители...

Свети свещеномъченик Харалампий пострадал в 198 година на 113-годишна възраст.

© Жития на светиите. Синодално издателство, София, 1991 година, под редакцията на Партений, епископ Левкийски и архимандрит д-р Атанасий (Бончев).

 

 

Actualno.com

Етикети:

  • Анонимен 1 Анонимен преди 1 седмица Профил на трол?
    Слово от БОГ:........Това е вашият АББА ЯХУВЕХ (ЙЕХОВА)! Харесва МИ, когато МЕ наричате „БАЩА”. АЗ СЪМ вашият ЛЮБЯЩ БАЩА! Дадох ви МОЯ ЕДИНОРОДЕН СИН, за да можете отново да се върнете на Небето. Защото никой от вас не е съвършен! Само ЯХУШУА е съвършен, когото някои наричат “Исус Христос”. Но искам да ГО наричате ЯХУШУА, НЕГОВОТО ЕВРЕЙСКО ИМЕ. Вие ще намерите повече Сила и Помазание в ЕВРЕЙСКОТО виж още ›› ИМЕ, но все още има сила и помазание в Името Исус Христос..... Деца МОИ! Деца МОИ! Деца МОИ! Деца МОИ! Деца МОИ! Деца МОИ! АЗ искам да ВИ познавам по-добре! АЗ СЪМ вашият СЪЗДАТЕЛ! Няма друг! Никога не събирайте религиите заедно. Не става дума за религия! Става дума за връзка с вашия СЪЗДАТЕЛ. Става дума за вашия МЕСИЯ, ТВОЯ СПАСИТЕЛ ЯХУШУА, КОЙТО е платил ЦЕНАТА на Голгота – затова от ада [ти си спасен], няма да отидеш там, за да мога АЗ отново да чуя молитвите ви, за да ви простя греховете – ТОЙ проля СОБСТВЕНАТА СИ КРЪВ! Кръвта му беше съвършена! ТОЙ дойде от небето!... Не вярвайте на това, което сега се преподава, че всички религии могат да се съберат заедно (1 Кор. 8: 5-6; 2 Кор. 6:14; Йоан 14: 6). Не! Не! Не! и не! Тези, които го наричат “аллах” или “мохамед” – къде е ИЗКУПЛЕНИЕТО за грехове? Защото няма прошка на греховете без Изкупване с кръв (Лев. 17:11; Евреи 9:22). ….ЯХУШУА – ЕДИНСТВЕНИЯТ, КОЙТО плати ЦЕНАТА! И ТОЙ зае мястото на пасхалното агне! ТОЙ е ПАСХАЛНИЯ АГНЕЦ! ТОЙ даже е бил убит по същото време, когато е било убито пасхалното агне (Числа 9: 2-3)! . ТОЙ висеше на кръст и ГО измъчваха и ТОЙ беше бит, и ТОЙ беше унижен, и ТОЙ понесе срама и всяка болест, всяка слабост (вж. Исая 53)! ТОЙ направи това за вас, деца МОИ, но ТОЙ не само умря – никой не можеше да отнеме живота МУ (Йоан 10: 18-19), когато ТОЙ висеше на кръста три часа, напълно невинен! Абсолютно Чист и Свят! Дори мисъл за грях не беше влизала в главата МУ (виж Евреи 4:15 и т.н.)! ТОЙ висеше на кръст и ГО измъчваха и ТОЙ беше бит, и ТОЙ беше унижен, и ТОЙ понесе срама и всяка болест, всяка слабост (вж. Исая 53)! ТОЙ направи това за вас, деца МОИ, но ТОЙ не само умря – никой не можеше да отнеме живота МУ (Йоан 10: 18-19), когато ТОЙ висеше на кръста три часа, напълно невинен! Абсолютно Чист и Свят! Дори мисъл за грях не беше влизала в главата МУ (виж Евреи 4:15 и т.н.)! ТОЙ е вашият ГОСПОД и СПАСИТЕЛ! ТОЙ е МОЯТ СИН! Но ТОЙ носи титлата „ГОСПОД БОГ ВСЕМОГЪЩ”! ТОЙ е МЕСИЯ! ТОЙ е СПАСИТЕЛ! ….Много от вас не знаят – а вие, които не знаете нищо за Библията – тези думи, които АЗ казвам сега: първо трябва да се покаете. Застанете на колене пред МЕН. Преди АЗ да мога да чуя вашите молитви, ЯХУШУА трябваше да бъде разпънат и да даде СВОЯТА КРЪВ, за да заеме мястото ви на този Голготски кръст. ТОЙ страда за теб! Затова, когато изповядаш и се покаеш за греховете си и наистина се опитваш да направиш всичко възможно да живееш Свято пред МЕН, като се подчиняваш не само на 10-те заповеди, но и на Законите на Тора, които са пълните инструкции на ЯХУШУА, които се отнасят за това време. ...Знаете ли, че наричат Свещенните Писанията, нищо повече от “приказки”? Знаете ли колко много са се отвърнали в този свят дори от вярата в тази Свята Книга, която се нарича Библия, Танах. Те се смеят на МОИТЕ Закони на Тората, тези, които се прилагат днес, помнете онези, които са наистина МОИТЕ деца разбират, че те се отнасят за настоящето време. Но 10-те заповеди (Изход 20: 1- 17; Вт. 5: 4-21) вие не можете да избегнете. Защото трябва да обичате ГОСПОДА, вашия БОГ, повече от всичко и това означава СВЕТАТА ТРОИЦА. ….МОЕТО Слово е живо! Буквата убива и ДУХЪТ носи живот (2 Кор. 3: 6)! СВЯТИЯ ДУХ ще даде живот и без значение колко пъти сте чели Пророчествата, ще видите, точно както в Библията, че Думите са живи. …. Не можете да обединявате религии. Не каза ли ЯХУШУА, преди да напусне, както казва Словото, Свещенните Писанията, Библията: „Желанието ми е да сте едно” (Йоан 17: 20-23)? Това не е с мюсюлмани. Защото те не приемат ЯХУШУА като МЕСИЯ. Те имат свой пророк, Мохамед, който няма да ви отведе до Небето. … Католицизмът не трябва да се смесва – това което папата сега проповядва и говори, защото той носи обърнат кръст, който се присмива на ЯХУШУА и се провъзгласява за бог, че има нещо общо с ЯХУШУА(молитва за спасение) – и нещо общо със Свещените Писания. Грехът е грях и не се е променил, нито в така наречените модерни времена, в които мислите, че сте. Помнете, че изпитанията на вашата вяра са по-ценни от златото (1 Петрово 1: 7). Вие, който страдате много се чудите защо, когато принадлежите на МЕН и живеете свято пред МЕН – и се покланяте на ЯХУШУА и НЕГОВОТО ИМЕ, непрекъснато на устните ви и водите души при МЕН, и работите толкова упорито за МЕН – все пак страдате толкова много, помнете това. “Изпитанията на вашата вяра са по-ценни от златото” (1 Петрово 1: 7)..... Предупреждавам ви. По-добре да не докосвате тези помазани – по-добре да не докосваш помазаните МОИ синове и дъщери. По-добре покривайте устата си. Ще познаете лъжепророците. Те няма да ви заведат в Небето. Те няма да ви кажат да се покаете. Те няма да ви кажат да изобличавате дявола. Те няма да ви учат. Те не предсказват какво трябва да се случи. Те просто ще използват новини, които всеки може да използва...... О, врагове, вие сте отхвърлени, вие сте онези, които АЗ мразя! Вие казвате: „О, но вие не трябва да ни мразите!” Но Давид не каза ли: „Трябва ли да мразя онези, които ТЕ мразят? Да, мразя ги с люта омраза ”(Пс 139 : 21). Какво е омраза? Това са тези, които АЗ наричам отхвърлените 15 – Еремия 6, прочетете! …....(извадка от пророчество 136) Така е казано, така е записано в името на ЯХУШУА, 29 май 2017 ********прочетете цялото пророчество и другите на сайта на Служението:allmightywind.com или amightywind.com