Промени размера
Аа Аа Аа Аа Аа

Важно: Как да се предпазим от токов удар?

22 май 2022, 16:15 часа

Токов удар наричаме ефекта на електрически ток, който протича през човешкото тяло в случай на злополука и може да причини тежки изгаряния или да отнеме живота. При токов удар пострадалият може да изпита болка, контракция на мускулите, дихателна недостатъчност, сърдечен арест и дори да почине, ако пациентът не получи адекватна и бърза помощ.

Пораженията и последствията, както и вероятността за смъртен изход, зависят от силата и интензитета на тока, продължителността на въздействието, дали токовият удар е причинен от прав или променлив заряд. Това прави оказването на помощ на пострадал и преустановяване на въздействието на тока от ключово значение за спасяване на живота му. 100 mA причиняват необратими изгаряния на органите, а 0.25 mA – само изтръпване и мравучкане.

Оказването на първа помощ е важно и може да намали негативния ефект от електрическата енергия и последиците от нея върху организма, както и да спаси живота на пострадалия, но по-важно е да знаем как да се предпазим от токов удар, тъй като изгарянията и дългосрочните последствия са тежки, животозастрашаващи, инвалидизиращи и опасни.

Как да се предпазим от токов удар? 9 съвета, които могат да спасят живот

1.       По време на буря изключете електроуредите от контакта, тъй като уредите, които най-силно се влияят от пренапрежението на мрежата, са телевизор, компютър, климатик, тоест уреди, които обикновено никога не изключваме от мрежата и продължаваме да използваме и по време на буря. Употребата им по време на буря създава опасност да станете жертва на токов удар.

2.       Внимавайте с всеки електрически уред и използвайте само уреди в изправност. Увреждане на уреда, оголени кабели и жици, нехарактерна миризма означават да не докосвате уреда и да преустановите употребата му, докато специалист не потвърди безопасността му.

3.       Не използвайте банята при включен бойлер. Инцидентите, свързани с токов удар в банята, не са изключение. Водата е проводник на тока и увеличава опасността.

4.       Не докосвайте с ръцете или с тялото си човек, който е ударен от токов удар, за да не пострадате заедно с него. Първо изключете електричеството от най-близкия прекъсвач, за да спрете въздействието на тока, и едва тогава преминете към спасяването на пострадалия и оказване на първа помощ. Ако изключването на електричеството е невъзможно, използвайте предмет, през който токът не протича, като дърво например или гумирани клещи, за да освободите човека от въздействието на електричеството.

5.       Когато се консултирате със специалист как да се предпазим от токов удар, често ще чуете съвети като да използвате обувки с изолирани ходила и непроводими ръкавици, които ви предпазват, да не докосвате предмет или уред, за който се съмнявате, че е проблемен, с незащитена ръка, да използвате уреди, специално предназначени за проверка дали на дадено място протича ток и т.н. Вслушайте се в съветите на професионалистите, те могат да спасят живота ви.

6.       Работете с електрически уреди само със сухи ръце. Водата е проводник на тока и повишава опасността да станете жертва на токов удар.

7.       При дейност, позволяваща работа с електроуред само едната ръка, използвайте само нея, а другата дръжте далеч. Така минимизирате опасността, тъй като дори при токов удар електричеството няма да премине през гръдния ви кош, ако държите уреда с една ръка.

8.       Бъдете бдителни в помещения с конденз. Когато се интересувате как да се предпазим от токов удар, имайте предвид, че влагата увеличава риска от инциденти.

9.       Преустановете работа с електроуред и подсушете ръцете си, ако те са влажни и изпотени. Както вече споменахме – работата с ток с мокри ръце е табу.

Валентина Атанасова
Валентина Атанасова Отговорен редактор
Новините днес