X
 
 
Най-важното за коронавируса четете тук
Заедно можем!

Коронавирус: Тайна заповед определя условията и организацията за дистанционно обучение

31289
Коронавирус: Тайна заповед определя условията и организацията за дистанционно обучение
Снимка: Getty Images/Guliver

"Предвид повишаване на броя отсъстващи ученици със симптоми на COVID-19 и в изпълнение на Заповед РД-09-2062 от 13.09.2021 година на министъра на образованието и науката днес в 20 ОУ "Т. Минков" (бел. ред. - в София) се проведе педагогически съвет, който реши да подкрепи предложението ми за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда на паралелката на Вашето дете. Решението е взето след обсъждане на ситуацията с медицинското лице и анализ на данните от последните учебни дни на тази и миналата седмица." Това съобщение е изпратено от директор на училище към родителите на децата от съответните паралелки.

Директорът обяснява, че е подаден и доклад до МОН, "който се обработва и предава чрез Регионалното управление на образованието, което се случи в днешния ден. В очакване сме в утрешния ден (или някой от идните дни) да пристигне заповед на министъра за преминаване в ОРЕС на 7 паралелки.... Когато получим заповедта за преминаване към ОРЕС, ще Ви информирам тук като продължение на това съобщение, както това ще направят и класните ръководители. Ще имаме готовност от ден следващ на заповедта на министъра да преминем в ОРЕС до 15.10.2021 година."

От съобщението става ясно, че "през периода да обучение от разстояние от електронна среда учениците няма да са под карантина (с изключение на тези, които са приведени под такава от СРЗИ, след контакт със заразено лице)."

От сигнал на родител на дете в една от паралелките, Actualno.com разбра, че 5 или 6 деца са с хрема и отсъстват, но няма данни те да са болни от COVID-19. Въпреки това класът е подаден за дистанционно обучение. 

Мотивите на директора 

Actualno.com се свърза с директора на училището г-жа Галина Тимова след изрично поискано съгласие от МОН и получено такова. На въпрос кой в училището преценява дали децата са болни и дали например им се измерва температурата на влизане в училище, г-жа Тимова обясни, че температурата не се измерва, тъй като се получавало струпване на децата. По думите ѝ, учителите имат задължението да докладват на директора, когато някое от децата в клас има "ковидоподобни" симптоми и от там той да подаде заявление към РУО за преминаване към дистанционно обучение. 

заповед РД-09-2062 от 13.09.2021 е разписано да се предприемат действия при 10% "ковидоподобни" синдроми сред децата", каза още г-жа Тимова и допълни, че в документа ясно е казано, че ако се видят деца с такива симптоми може да се премине към подаване на заявление към дистанционно обучение, тъй като няма механизъм, по който обективно да се знае какво точно е заболяването.  

Тя припомни, че "няма механизъм, който да задължи родителите да направят антигенен или PCR тест на децата." По думите ѝ, на база на заповед РД-09-2062 от 13.09.2021 и друго писмо задължение на директора е да се изготвя доклад с броя на учениците с "ковидоподобни" симптоми, който да се изпраща към РУО. От там експертите се свързват отново с директора, за да уточнят причините за изготвянето на доклада, който се изпраща до Министерство на образованието за одобрение. 

Г-жа Тимова увери, че има пълната подкрепа от страна на педагозите в училище и допълни, че заболеваемостта сред тях също е повишена и трудно се намират заместващи учители.

"Всички знаем, че най-доброто образование в училище е присъствено. Точно с тази мярка ние не прекъсваме учебния процес, ние осигуряваме учебен процес, но от разстояние. Миналата година през целия декември всички училища в България бяха затворени и децата от нашето училище се обучаваха изключително успешно в електронна среда. Смея да твърдя, че сме дали три устройства на родители, които технически нямаха възможност да посрещнат електронното обучение. Абсолютно всички часове са проведени", каза още директорът на 20 ОУ. По думите ѝ е проведена контролна дейност, за да се проследи успеваемостта на учениците по български език и математика и резултатите са отлични и не са констатирани пропуски в знанията на учениците.

Г-жа Тимова уточни, че не се знае от какво точно са болни децата от паралелките, подадени за дистанционно обучение, но тъй като симптомите са подобни на коронавирус, мерките се взимат с цел превенция.

Какво отговориха от МОН

Actualno.com се свърза с пресцентъра на Министерство на образование с молба да бъде предоставен текста на Заповед РД от 13.09.2021 г. От там отговориха, че това е "вътрешна заповед, която регламентира сроковете и реда за подаване на искания от директорите през РУО към министъра за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда на паралелки, випуски или цели образователни институции. Заповедта регламентира също задължението на директорите да подават данни в информационната система на МОН за ученици, паралелки, випуски или цели образователни институции, които се обучават от разстояние в електронна среда". От МОН допълниха, че "тъй като това е вътрешна заповед на министъра на образованието и науката, тя не се публикува."

Над 600 паралелки са в дистанционно обучение

Над 600 паралелки са в дистанционно обучение и 32 са групите в детските градини. Това съобщи просветният министър проф. Николай Денков....

На въпрос на Actualno.com какво налага заповедта да не бъде достъпна за родителите, има ли някакви притеснения, от министерството отговориха: "Заповедта е вътрешна, касае организацията на документооборота и подаването на информация в системата на образованието, отнася се единствено до дейността на РУО и директорите на училища и не касае въпроси от обществен интерес." От ведомството ни насочиха към Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата през учебната 2021-2022 година. Припомняме, че в няколко медийни изяви служебният образователен министър проф. Николай Денков подчерта, че МОН дава единствено насоки, защото превръщането им в заповеди няма да отговаря на необходимостта от бърза реакция в случай на нужда предвид по-тромавия административен процес, когато става въпрос за заповед.

От министерството обобщиха, че "заповедта регламентира организацията, която началниците на регионалните управления на образованието следва да създадат за преминаване в ОРЕС при отсъстващи 10% от учениците поради симптоми на COVID-19 и/или при брой заболели учители, който води до невъзможност за обезпечаване на присъствен учебен процес.

Директорът отправя аргументирано предложение до министъра на образованието и науката чрез началника на РУО за преминаване на отделни паралелки, на ротационно или към цялостно обучение от разстояние в електронна среда. При аргументирано предложение директорът спазва изискванията за ОРЕС, разписани в Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата през учебната 2021-2022 година. 

Заповедта регламентира организацията, която началниците на регионалните управления на образованието следва да създадат за преминаване в ОРЕС при отсъстващи 10% от учениците поради симптоми на COVID-19 и/или при брой заболели учители, който води до невъзможност за обезпечаване на присъствен учебен процес.

Директорът отправя аргументирано предложение до министъра на образованието и науката чрез началника на РУО за преминаване на отделни паралелки, на ротационно или към цялостно обучение от разстояние в електронна среда. При аргументирано предложение директорът спазва изискванията за ОРЕС, разписани в Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата през учебната 2021-2022 година.

Решават индивидуално за всяко населено място как да се обучават учениците

За всяко населено място ще се решава според ситуацията дали учениците ще се обучават присъствено или дистанционно. Ако заболеваемостта ...

РУО изпращат предложенията на директорите за преминаване в ОРЕС в МОН чрез Системата за електронен обмен на съобщенията не по-късно от 15.00 часа на деня, предхождащ датата, от която се предлага преминаване в ОРЕС (обучение от разстояние в електронна среда)."

На въпрос чие задължение и отговорност е да определя симптомите на коронавирус при децата, от министерството отново посочват Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата през учебната 2021-2022 година. На стр. 7 са описани Задължителни протоколи за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в училището, но не е упоменато лицето, което установява тези симптоми (медицинска сестра, учител, ученик или директор, друг).

На въпрос дали се обсъжда въвеждането на неинвазивни тестове за коронавирус за учениците, от образователното министерство отговориха, че "с цел осигуряването на безопасна среда и максимално удължаване на присъственото обучение Министерството на образованието и науката препоръчва провеждането на неинвазивни тестове за коронавирус сред учениците. Те могат да бъдат тествани при наличие на безплатни тестове, осигурени от РЗИ, и при съгласие на поне 90% от родителите в съответното училище."

Самите симптоми са: повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария, загуба на вкус и обоняние и др., отново според Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата през учебната 2021-2022 година.

На въпрос какво се случва, ако се установи, че симптомите на ученика се дължат на друго заболяване, от МОН уточниха, че "ученикът се допуска в училище срещу медицинска бележка от семейния лекар, че това е допустимо."

Как държавата ще се справи с последиците от пандемията за образованието и грамотността - план и мерки

Основна мярка за преодоляване на дефицитите от електронното обучение е да има максимално много присъствено обучение. В момента тече съг...

От министерството допълниха още, че "при заболяване на един ученик се карантинира цялата паралелка. При 10% заболели от випуск се карантинира целият випуск. При 10% заболели от училището се преминава към ротация. При по-висок процент заболели, в зависимост от конкретната ситуация, може цялото училище да премине в обучение от разстояние в електронна среда."

Не всеки може да премине на дистанционно обучение

Подобен случай, но с друг развой на събития, се случва в друго столично училище, разказаха за Actualno.com. По преценка на родител дете е задържано у дома, тъй като има хрема, въпреки че е в добро общо състояние. По-рано директорът на училището е помолил родителите да не пускат децата, ако не са напълно здрави. Според информацията, с която Actualno.com разполага, за тези деца не може да бъде осъществено дистанционно обучение, тъй като то е предвидено единствено за деца, които официално са в карантина заради коронавирус. 

От Министерство на образованието допълниха, че "по силата на новия Чл. 115а., ал. 3 и ал. 4 в Закона за предучилищното и училищното образование ученик, което не е под карантина, също може да премине в обучение от разстояние по свое желание.

В текста на закона подробно са описани възможностите как това става - с разрешение на директор или на регионалното управление на образованието. Изброени са и необходимите за условия, при които това се допуска. Посочено е също, че когато училището не може да осигури провеждането на дистанционни учебни часове, възможности за обучение от разстояние в електронна среда могат да се предоставят от друго, определено от регионалното управление на образованието училище, което предлага такова обучение или организира дистанционна форма на обучение (ал. 5)."

Още от ОБРАЗОВАНИЕ:

Николай Денков: Съпротивата срещу тестовете беше 100%, а сега е "или тестваме, или децата остават вкъщи"

Омбудсманът не одобрява връщането на децата в онлайн обучение

Николай Денков вече е академик

Сигнал: Заразени с коронавирус учители преподавали на деца в село Царевци

Да се тестват регулярно учениците – вече се оформя воля да се случи

Николай Денков: Зеленият сертификат е щадящ и с него идва свободата

35% от учителите ще напуснат, ако им искат зелен сертификат

Етикети:

Най-важното за коронавируса четете тук
Заедно можем!
Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Actualno.com, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение помага за нашата кауза - обективни новини и анализи. Бъдете активен участник в промяната!

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд ЕООД

IBAN: BG53UBBS80021021528420

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Actualno.com

ОЩЕ ОТ Образование

Последно в Актуално