Промени размера
Аа Аа Аа Аа Аа

Ръстът в кредитирането не спира и през май

25 юни 2024, 16:15 часа • 835 прочитания

Кредитите за домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата (НТООД), са 41,479 млрд. лв. (20,9 процента от БВП) в края на май, което е увеличение с 18,8 процента спрямо същия месец на 2023 г. Това показват данните на БНБ.

Кредити

В края на май жилищните кредити са 21,805 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 24,4 процента. Потребителските кредити възлизат на 17,956 млрд. лв. и се увеличават с 13,9 процента спрямо май 2023 г. На годишна база другите кредити (включват се и средствата, отпуснати на сдруженията на собствениците по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради) нарастват с 6,3 процента, като достигат 418,4 млн. лева. Кредитите за работодатели и самонаети лица се увеличават с 11,4 процента на годишна база през май и в края на месеца са 472,5 млн. лева.

Още: Лихвите по потребителските кредити вървят нагоре

Кредитите за нефинансовите предприятия нарастват с 8,4 процента на годишна база през май и в края на месеца достигат 45,603 млрд. лв. (23 процента от БВП).

Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 7,881 млрд. лв. (4 процента от БВП) в края на май. В сравнение с май 2023 г. те се увеличават с 19,5 процента.

В края на май общо кредитите за неправителствения сектор (нефинансови предприятия, финансови предприятия, домакинства и НТООД) са 94,964 млрд. лв. (48 процента от БВП). Те се увеличават на годишна база с 13,6 процента. От БНБ обясняват, че изменението в размера на кредитите за неправителствения сектор е повлияно и от нетните продажби на кредити от Други парично-финансови институции (Други ПФИ), чийто обем за последните дванадесет месеца е 109,6 млн. лева. На годишна база продадените кредити от Други ПФИ са 109,6 млн. лв. (в т.ч. 0,4 млн. лв. през май), като за последните дванадесет месеца няма обратно изкупени кредити.

Още: Кредитите растат с двуцифрен процент и през април

Депозити

Депозитите на неправителствения сектор са 129,859 млрд. лв. (65,6 процента от БВП) в края на май, като годишното им увеличение е 9,3 процента, показва статистиката.

Депозитите на нефинансовите предприятия са 43,773 млрд. лв. (22,1 процента от БВП) в края на май. На годишна база те се увеличават с 6,7 процента.

Депозитите на финансовите предприятия намаляват с 8,9 процента на годишна база през май и в края на месеца достигат 3,259 млрд. лв. (1,6 процента от БВП).

Депозитите на домакинствата и НТООД са 82,827 млрд. лв. (41,8 процента от БВП) в края на май. Те се увеличават с 11,7 процента спрямо същия месец на 2023 г.

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Новините днес