X
 
 
Най-важното за коронавируса четете тук
Заедно можем!

Ето кои хора са най-застрашени от магнитните бури

24134
Ето кои хора са най-застрашени от магнитните бури
Снимка: iStock/ Guliver

Маг­нит­ни бу­ри е има­ло ви­на­ги, но как­то всич­ко във все­ле­на­та, те неп­ре­къс­на­то се про­ме­нят. През пос­лед­ни­те го­ди­ни"из­риг­ва­ни­я­та" на слън­це­то ста­ват все по-често. Все­ки жив ор­га­ни­зъм ре­а­ги­ра на слън­че­ви­те "из­риг­ва­ния", но все­ки по раз­ли­чен на­чин усе­ща тях­но­то въз­дейс­т­вие.

По-чув­с­т­ви­тел­ни към маг­нит­ни­те бу­ри са хо­ра­та със сър­деч­носъ­до­ви за­бо­ля­ва­ния, с на­ру­шен сър­де­чен ри­тъм, с ис­хе­мич­на бо­лест на сър­це­то, с от­с­ла­бе­на имун­на сис­те­ма. На хи­пер­то­ни­ци­те маг­нит­ни­те бу­ри вли­я­ят съ­що как­то сил­ни­ят стрес. Имен­но за то­ва в дни­те на маг­нит­ни бу­ри ин­фар­к­ти­те и ин­сул­ти­те са най-мно­го. Мла­ди­те хо­ра и спор­тис­ти­те прак­ти­чес­ки не усе­щат ге­о­маг­нит­ни­те ко­ле­ба­ния.

Мощни магнитни бури ни очакват през януари

Но как­то за здра­ви­те, та­ка и за бол­ни­те маг­нит­на­та бу­ря е до­пъл­ни­тел­но на­то­вар­ва­не на ор­га­низ­ма. По­я­вя­ват се умо­ра, от­пус­на­тост, сън­ли­вост. Хро­нич­ни­те за­бо­ля­ва­ния се изос­т­рят. До­ка­за­но е, че маг­нит­ни­те бу­ри по­тис­кат из­ра­бот­ва­не­то на ме­ла­то­нин - хор­мо­на, кой­то ни оси­гу­ря­ва адап­та­ция. Го­ле­ми­те ге­о­маг­нит­ни бу­ри мо­же да до­ве­дат до на­ру­ша­ва­не на би­о­рит­ми­те. Ко­ра­та на над­бъб­реч­ните жле­зи в та­къв мо­мент ра­бо­ти ка­то в ус­ло­вия на стрес. От­де­ля се мно­го по­ве­че кор­ти­зол - хор­мон на стре­са.

На­ма­ле­те фи­зи­чес­ко­то и пси­хо-емо­ци­о­нал­но­то на­то­вар­ва­не!

Мо­жем ли да се пред­па­зим от маг­нит­ни­те бу­ри? Как­во тряб­ва да е по­ве­де­ни­е­то ни през неб­ла­гоп­ри­ят­ни­те дни, за да ги пре­о­до­лее ор­га­низ­мът ни по-ле­ко?

Без­с­мис­ле­но е да се кри­е­те от маг­нит­ни­те бу­ри зад же­лез­ни вра­ти или в око­пи. Енер­ги­я­та, как­то и виб­ра­ци­я­та, про­ник­ва нав­ся­къ­де. Раз­би­ра се, доб­ре е да се знае за слън­че­ви­те из­риг­ва­ния пред­ва­ри­тел­но, но дос­то­вер­на прог­но­за мо­же да се нап­ра­ви са­мо за ден-два. На пър­во мяс­то, тряб­ва да се ог­ра­ни­чи фи­зи­чес­ко­то и пси­хо­-е­мо­ци­о­нал­но­то на­то­вар­ва­не, да се из­бяг­ват кон­ф­лик­ти, да се от­ло­жи ре­ша­ва­не­то на проб­ле­ми, да се пре­кар­ва по-дъл­го вре­ме на чист въз­дух, да се взе­мат ви­та­ми­ни.

Каз­ват, че по вре­ме на слън­че­ва­та ак­тив­ност се уве­ли­ча­ва и бро­ят на път­но-тран­с­пор­т­ни­те про­из­шес­т­вия. През то­зи пе­ри­од ре­ак­ци­и­те на хо­ра­та обик­но­ве­но са за­тор­мо­зе­ни. Та­ка се по­лу­ча­ват по­ве­че ава­рии и трав­ми. Уве­ли­ча­ват се и нев­ро­зи­те - още ед­но на­то­вар­ва­не на ор­га­низ­ма. Уче­ни­те са ус­та­но­ви­ли, че бро­ят на са­мо­у­бийс­т­ва­та ряз­ко на­рас­т­ва през вто­ро­то де­но­но­щие след из­риг­ва­не­то на слън­це­то. А то­ва вре­ме съ­от­вет­с­т­ва на на­ча­ло­то на маг­нит­ни­те бу­ри.

Още от ЗДРАВЕ:

Никога не правете това на гладно, ще си докарате много неприятности

Колко витамин C да пием ако сме здрави и ако сме болни

Не е за вярване, но има 5 ПОЛЗИ да ядете този ПЛОД всеки ден

Кои хора никога не трябва да ядат солена храна?

Тези вредни навици водят до деменция

Подобрете имунитета през грипния сезон с тези 5 лесни стъпки!

Тези храни са абсолютно забранени за диабетици

Етикети:

Най-важното за коронавируса четете тук
Заедно можем!
Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Actualno.com, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение помага за нашата кауза - обективни новини и анализи. Бъдете активен участник в промяната!

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд ЕООД

IBAN: BG53UBBS80021021528420

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Actualno.com