Промени размера
Аа Аа Аа Аа Аа

Втора АГ "Шейново" си купува нова апаратура, Центърът за психично здраве - дизел генератор

25 май 2022, 12:54 часа • 1575 прочитания

Общинската Втора САГБАЛ "Шейново" ЕАД иска да купи със собствени средства нова медицинска апаратура, както и да извърши основен ремонт на асансьора в болницата. Доклад с това предложение ще бъде обсъден в четвъртък от Столичния общински съвет.

Според изпълнителния директор на "Шейново" д-р Румен Велев, новата техника е необходима за подобряване на диагностиката и въвеждане на съвременни методики в акушеро-гинекологичната помощ в болницата. Става въпрос за апарат за ултразвукова диагностика 3 - 4 D, лапароскопска система последно поколение, апарат за коагулация, както и апарат за оцветяване на хистологичните материали. Общата стойност на тази медицинска техника е до 406 000 лв. с ДДС.

В доклада до СОС се изтъква и спешната нужда да бъдат подменени електрониката и въжетата на асансьора в сградата на АГ болницата. Вследствие на дългогодишната експлоатация, се случва той да засяда между етажите, което затруднява обслужването на болните от реанимация и родилна зала. Ремонтът на асансьора ще струва до 10 000 лв.

Закупуването на дълготрайните материални активи ще е със собствени средства на болницата и при спазване изискванията на Закона за обществените поръчки.

Разрешение от СОС за инвестиция със собствени средства иска и ръководството на Центъра за психично здраве „Проф. Н. Шипковенски" ЕООД . Общинският съвет трябва да реши дали да позволи на лечебното заведение да купи със собствени средства дизел генератор за аварийно захранване, на стойност до 27 000 лева. Управителят на ЦПЗ д-р Анна Попова изтъква липсата на алтернативно захранване в лечебното заведение, а дизел генераторът ще е допълнителен източник на електроенергия.

Милена Славкова
Милена Славкова Отговорен редактор
Новините днес