Контролирано предизвикан рак: Проф. Георги Чернев обяснява как този бич може да намалее

79392
Контролирано предизвикан рак: Проф. Георги Чернев обяснява как този бич може да намалее
Снимка: личен архив

Развитие на рак заради прием на замърсени лекарства - тази тема се превърна в маяк за кариерата на проф. Георги Чернев, ръководител на кожната клиника на МВР болница в София. Какво ново има да каже и покаже той по темата - с поредица от нови данни и изследвания, както и тълкуването им от негова страна - научете в следващите редове!

Проф. Чернев, накрая изглежда получихте международно признание за трудовете Ви? Ще презентирате 3 доклада за ролята на нитрозамините и рака на кожата на World skin health day 2024. Това е сериозен международен форум.

Според мен международното признание не са презентациите, а научните трудове, които те отразяват. Имахме официална покана да отразим нашата визия по темата с екзогенно индуцираната (лекарствена) нитрозогенеза и връзката ѝ с рака на кожата. За малка страна като България това е чест - за нас и за дерматохирургичното дружество - потвърдително, че сме част от световната дерматологична, дерматохирургична и дермато-онкологична общност. Докладите са изключително критични, а детайлите относно техните заглавия могат да се добият от самия сайт на организацията за конгреса: ТУК!

В леко модифицирана форма тези доклади ще бъдат представени и на 6-тия национален конгрес на дружеството ни на 16 март през 2024 година, гранд хотел "Милениум".

Кои са организаторите на конгреса, проф Чернев?

Бих казал, че в лицето на ILDS/International league of Dermatological Societies и International society of Dermatology ... тези организации не са маловажни по отношение на определяне на тенденциите в дерматологията в световен мащаб.

Интернационалното дружество по дерматология със седалище в САЩ беше наш спонсор за един от конгресите ни, като присъствен лектор бе актуалния президент на дружеството проф. Конников: ТУК!

Тези събития създават научни традиции и възпитават част от подрастващото научно общество, което за жалост е унищожавано бавно и методично през последните десетилетия. Центърът на тежестта бе преместен в неправилна посока. Именно поради това научното развитие беше, но и към момента остава стопирано, слабо до нефинансирано и неприоритетно. Не се изграждат хора на база научна основа и наукометрични показатели.

На тези конгреси споделяме българския опит и търсим международни консенсуси, мнения и решения по теми , които вълнуват целия свят, но остават табу до момента: причините за рака на кожата например.., но и ракът генерално, редки дерматохирургични техники и прочие. Темите са тежки, двусмислени и причините за генериране на рака засягат много интереси.

Още: Рак на кожата и не само заради лекарства: Нови български примери с данни

Наскоро публикувахте данни за серия от пациенти със съмнение за лекарствено индуцирани тумори? Тази теза приема ли се добре като гледна точка в Европа и зад Океана?

За двете задокеански дружества вече стана дума, докато в Европа постепенно визията се преобръща. Но Европа реагира генерално по-бавно, по-тежко, нужно ѝ е време. Дори тежки фармацевтични компании ни подкрепят безапелационно.

Какво имате предвид? Кои организации и кои компании? Бихте ли бил по-конкретен?

Разбира се. Част от трудовете ни са индексирани в сайта на PEER VOICE, със седалище в Люксембург: ТУК!

Международна организация със сериозен авторитет в целия свят: ТУК!

Специално частта, касаеща дерматологията, по отношение на образователната програма за немеланоцитните кожни тумори през 2023 година, е спонсорирана от две големи фармацевтични фирми: Regeneron и Sanofi Genzyme. Фирми, чието ʺобщо молекулно теглоʺ възлиза на 29 милиарда за американската Regeneron и 126 милиарда за френската Sanofi Genzyme. На практика спонсор на образователното мероприятие, което ни отразява с два научни труда като индексация и теми (нитрозамини в полимедикацията като причина за рак на кожата), са две фирми с финансова основа за близо 155 милиарда долара. Слабо вероятно е трудовете ни случайно да са попаднали на световноизвестния им образователен сайт: ТУК!

При това визираме чисто български открития със сериозна, унищожителна бих казал критиика към регулатори и производители. Без западно участие в трудовете. И не в рамките на международни колективи с до 300 души, което често се определя от научното ни общество и като ʺголяма национална гордостʺ.

Критиката в трудовете ни е градивна и прочистваща. Тя е повече от необходима: ТУК!

Още: Нови научни данни за опасни примеси в лекарства: Говори проф. Георги Чернев

В последната си публикация твърдите, че ракът е контролирано явление? И би могъл да бъде контролирано насочван като биооръжие или генетично оръжие? Не отивате ли твърде далеч с тези ваши тези?

Научен труд: ТУК!

Постепенната, но и повсеместна индексация на публикациите ни в библиотеките на целия научен свят през последните години и през 2023 година е индикативна за значимостта на българския принос по темата за нововъведеното понятие: Нитрозогенеза на рака на кожата и на рака като цяло. Както и на това, че поликонтаминацията (многостранно замърсяване) в рамките на полимедикацията (прием на няколко лекарства едновременно) при полиморбидни пациенти предизвиква рак. Последното е представяно многократно при ретроспективно/проспективно проследявани български пациенти, живи и до момента, продължаващи лекарствения прием и развиващи паралелно с това нови и нови ракови форми. Предимно на кожата.

И в този наш труд налице е метастазиращ меланом при млада пациентка, развил се в рамките на прием на бета блокери (бисопролол/ небиволол) и АСЕ инхибитора периндоприл, потенциално/ реално контаминирани (замърсени) с нитрозамини.

Поликонтаминацията с нитрозамини в рамките на полимедикацията остават важен кофактор за развитието и прогресията на меланома и кератиноцитния рак. Не поддържаме тезата, че е единствен фактор, но е един от значимите.

Още: Проф. Георги Чернев с ново предупреждение за нитрозамини в лекарства и риск от развитие на рак

Бихте ли обяснил кое ви кара да мислите в насока "контролирано предизвикан рак"?

Турски научен колектив проведе наскоро проверка за наличие/липса на нитрозамини в 70 препарата от групата на сартаните, разпространени в определен регион като Истанбул. Установява се, че не е налична каквато и да е контаминация на сартаните с нитрозамини: ТУК!

Това на практика означава, че неконтаминираното производство е възможно и може да бъде регионално приложимо под формата на идеална, реална чиста продукция. Това е изводът на колегите. Остават въпросите:

  • Защо това не се прилага на практика и за други препарати или и в други региони?
  • И защо не се сравнят циклите на производство на чистата и контаминираната продукция, като данните се представят официално на крайни потребители и клиницисти? За да има спокойствие...

Ако разпространението на нитрозамини би могло да бъде контролирано, както се твърди, то и ракът би следвало до голяма степен да бъде контролиран. Ограничаването на приема на карциногени води до ограничаване на възникването на рака - повече от логично.

Щом дадена лекарствена продукция би могла да бъдеʺ контролирано чистаʺ, то тя на практика би могла да бъде и ʺконтролирано замърсенаʺ? Регулаторите и производителите би следвало да стартират дискусиите по този въпрос с пълна прозрачност, целяща максимална сигурност за пациентите: данните за чистотата на всяка партида лекарства да бъде обявена в официален сайт, достъпен за регулатори, производители и пациенти.

В противен случай доказват тезата за контролирано разпространение на карциногени с лекарствата, при това безконтролно за крайните потребители и клиницистите. Настъпва пълна мъгла и за резултатите от хиляди клинични проучвания. И огромна манипулация относно истинските карциногени и честотата на рака. Въпреки че 10 години се провежда максимална превенция и се обяснява колко важно е да не се излагаме на ултравиолетово лъчение, защото то е в основата на генезиса на рака на кожата, прогнозната честота на меланомите: ТУК, но и на рака като цяло расте: ТУК!

Това означава, че са налице други фактори, които до момента не са тематизирани и това са нитрозамините. За първи път в света ние правим връзка между прием на карциногени в лекарствата и развитие на кожен рак, но и на рака като цяло. Никой до момента не се е сетил да помисля дори в тази посока. Мисля, че разбирате какво означава това - Alea iacta est: ТУК!

Още: Връзката между лекарства и развитие на рак: Нови научни статии, изготвени от български специалисти

На какво се дължи контаминацията според вас, проф. Чернев?

Категорично не мога да кажа. На деградацията на ценности и приоритети?! Със сигурност е налице липса на желание да се официализира истината, което говори за наличие на картелни споразумения между регулатори и производители. В основата стоят бързите печалби, разбира се.

Причините за контаминацията по всяка вероятност се крие и в зоните на производство на контаминираната и неконтаминирана продукция, като се дава приоритет на финансово изгодни зони като Индия и Китай, но и не само. Зони, които са финансово изгодни, но регулаторно слабо контролируеми. Именно оттам бяха установени първите партиди на контаминирани с нитрозамини препарати.

Защо обаче и регулаторите не взимат отношение по този въпрос? Остава само да гадаем. Регулаторите не спират производителите от категорично производство и разпространение на контаминирана продукция. Това е проблем. Препоръките към производителите са неясни. Пациентите са объркани и в неведение.

Дали тази бавна, но добре платена за някого смърт, би могла да се разглежда като причинена от един вид генетично оръжие (нитрозамините: карциногени и индуктори на мутации/ модификатори на генома) с цел редуциране на броя на населението в определени географски зони? Не звучи най-малкото нереално? И граматически и смислово е резонно: генетичен способ за контролирана индукция на мутации, а оттам и на рак. Последното е свързана със смъртта, колкото и да е неприятно. А контролираното разпространение на карциногени се свързва с контролирано предизвикана смърт? Учудва ли ви?

Проф. Чернев, хипотезата за контролирано разпространение на карциногени само на базата на тази единствена публикация ли се уповава? На анализ на данни и индиректни заключения?

Считам, че въпросът е провокативен и по този начин иска да омаловажи донякъде споменатото, установеното и публикуваното до момента от нас в световен мащаб. Но ще ви отговоря, като не се опитвам да изтъквам за пореден път българските приноси, а слабостите на международните данни. Мисля, че така ще ме разберете по-добре.

Ще се спра на най-мащабното към момента проучване от Франция, касаещо случаите на развитие на рак генерално след прием на контаминиран и неконтаминиран само с NDMA valsartan: ТУК!

Изводът им е, че 10% от приемащите контаминиран валсартан развиват рак на черния дроб, а други 10% - меланом. Остава неясно за академичната общност обаче как клиницистите са проследявали само с NDMA контаминирани препарати? На практика тестуването за карциногени/нитрозамини би следвало да обхване всички нитрозамини като евентуални контаминанти (замърсители), за да стигне до този извод?! Но това не се тематизира като данни или резултати от авторите. Ако предположим, че тестуването за наличност на мутагени беше негативно по отношение на останалите нитрозамини, това щеше да бъде задължително обявено като съществен принос в статията. Фактът, че тези данни липсват, е индикативен, че такова тестуване е проведено и най-вероятно е било позитивно за редица други нитрозамини, при това % на асоциираните с тях неоплазми по всяка вероятност би бил значително надвишаващ десетте процента за мланома или други тумори.

Именно поради този факт резултатите остават необявени и до момента. Не за първи път фирмите прикриват резултати за странични ефекти, които бих определил най-малкото като притеснителни.

Частично обявените данни дават повод за размисъл и бързо достигане за наличието на необявени, скрити данни, които имат също така огромна значимост или още по-голяма тежест. Премълчаната истина би могла да бъде осмислена или разгадана дори в рамките на липсата на самото нейно тематизиране, което би следвало по правило да е задължително.

Щом фирмите могат да разделят 1 милион и 400 хиляди пациенти на такива с контаминиран и неконтаминиран с NDMA валсартан, те прекрасно знаят къде се произвежда единият и къде другият лекарствен препарат.

Интересно защо данните не са официализирани и не се потенцира чистата продукция, като другите производствени звена се неутрализират на момента? И се обявят официално. Комуникацията регулатори-производители е табу, секретна тема. Лошото е, че трябва непрестанно да анализираш, за да останеш на повърхността като учен и клиницист.

Дори в публикацията на колегите тези данни остават засекретени до поискване и евентуана авторизация за достъп: ТУК!

Осъзнавайки тези пречки, както и донякъде съмнителни публикации с полвинчато официализиране на истината, стартирахме наши наблюдения и публикувахме нашата гледна точка през годините 2018-2024. В полза на обществения интерес и здравето на хората. Тези анализи са все по-добре добре приети, но изискват малко време, за да разберат околните, че всичко се прави с една идеална цел и за добро. Самото понятие ʺздравеопазванеʺ продължава все още да се състои от две думи: здраве и опазване. И дано някога стане категорично приоритетно за всички звена…..

Още: Проф. Георги Чернев: Нитрозамини, лекарства, рак – бизнес за милиарди

Интервю на Ивайло Ачев

Вижте всички последни новини от Actualno.com

Още от ИНТЕРВЮ:

Влияе ли наистина МВР на резултатите от изборите? Говори политологът Даниел Стефанов (ВИДЕО)

Ваня Григорова поиска да ръководи "Левицата" еднолично: Говори Татяна Дончева (ВИДЕО)

Делото-шамар на Калин Стоянов срещу BIRD е безобразно: Говори Стояна Георгиева (ВИДЕО)

Ваня Григорова няма шанс за пробив без подкрепа от президента: Политологът доц. Стойчо Стойчев (ВИДЕО)

“Отговорите“: С Цветан Цветанов, Любомир Дацов и Жоро Пенчев (ВИДЕО)

Хората изгубиха вяра в изборния процес: Жоро Пенчев от ОЧИ в “Отговорите“ (ВИДЕО)

ЦИК не изпълнява Изборния кодекс в частта машинен вот: Говори член на Обществения съвет (ВИДЕО)

Ако допуснем свръхдефицит, няма да влезем в еврозоната и през 2026 г.: Любомир Дацов в “Отговорите“ (ВИДЕО)

На Калин Стоянов няма да му извадят компроматни снимки, ако слуша: Цветан Цветанов в “Отговорите“ (ВИДЕО)

Смяната на външния министър беше направена по най-идиотския начин: Румяна Коларова за рокадите в кабинета (ВИДЕО)

Етикети:

Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Actualno.com, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение помага за нашата кауза - обективни новини и анализи. Бъди активен участник в промяната!

И приеми нашата лична благодарност за дарителство.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд Груп АД

IBAN: BG16UBBS80021036497350

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Actualno.com

ОЩЕ ОТ Интервю