Промени размера
Аа Аа Аа Аа Аа

Министерски съвет си отпусна 5 500 000 лв. за текуща издръжка

21 декември 2016, 14:40 часа • 2065 прочитания

Правителството одобри допълнителни разходи и трансфери по бюджетите на ведомства и общини в размер на 9,687 млн. лв. Средствата са за сметка на преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2016 г., предаде репортер на БГНЕС.

По бюджетите на общини са разчетени 4,187 млн. лв. Те ще бъдат използване за реализиране на инфраструктурни проекти, свързани приоритетно с ремонт на общинска пътна и улична мрежа и с подобряване на водоснабдителната система на територията на редица населени места.

По бюджета на Министерския съвет се предоставят 5 500 000 лв. за текуща издръжка, в т. ч. за разплащане на данък сгради и такса битови отпадъци за 2016 г. Така ще се подпомогне дейността на Министерския съвет, включително за разплащане на дължимите от звена в неговата система към общините данък сгради и такса битови отпадъци за 2016 г.

Одобрени бяха и вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на Министерския съвет. С намаляване на разходите по бюджетна програма „Администрация” се осигуряват средства за компенсиране на недостига по бюджетни програми „Министерски съвет и организация на дейността му“, Координация и мониторинг на хоризонталните политики“, „Координация при управление на средствата от ЕС“, „Вероизповедания“, „Национален архивен фонд“, „Други дейности и услуги“ и „Убежище и бежанци“.

 

Милена Славкова
Милена Славкова Отговорен редактор
Новините днес