X
 
 

Как да започнеш професионална кариера през лятната ваканция

1736
Как да започнеш професионална кариера през лятната ваканция
Снимка: А1

Ваканцията на студентите наближава и все повече млади хора се замислят как да използват свободното си време, за да придобият практически умения в бизнес среда. Отличен вариант за това са стажовете в компания, която работи в сферата, която ги интересува. А1 е един от най-предпочитаните работодатели в страната и предлага такива възможности вече над 15 години. Обърнахме се към тях за повече информация, с която да улесним младите хора в търсенето на добри възможности. Ето какво сподели с нас Петя Николова, старши експерт „Привличане на таланти, обучение и развитие“ в "А1 България":

Г-жо Николова, как бихте описали накратко политиката на А1 България към човешките ресурси?
Вярваме, че инвестицията в хората – за развитието и надграждането на професионалните им знания и умения, както и за тяхното цялостно благополучие, е предпоставка за разгръщане на техния потенциал като служители. Това допринася и за поддържането на позитивна и стимулираща работна среда, и в крайна сметка - за постигане на бизнес целите на компанията. Затова процесът по подбор има ключово значение за привличането на висококвалифицирани кадри.

През годините А1 изгради екосистема от доверени партньори, включително професионални училища, гимназии, университети и академии. Ние помагаме на младите хора да придобият опит в реална бизнес среда и така да започнат кариерния си път с необходимата увереност, практически знания и умения. Правим това чрез съвместни инициативи, участия в състезания за разработване на проекти, лекции, упражнения и задачи по актуални теми, специализирани кариерни форуми и други полезни за младите хора формати.


Петя Николова връчва сертификат за успешно завършване на една от участничките в "А1 Бизнес академия" с УНСС - Виктория Филипова.

Какъв е успешният подход за една компания в конкуренцията за таланти?

Работната среда, екипът, придобивките, обученията и възможностите за кариерно развитие са само част от факторите, които предопределят избора на работодател. Паралелно с това, компаниите търсят най-подходящите хора, които да се присъединят към екипа. За тази цел е необходим комплексен подход.

 

Особено са важни за младите хора са възможностите за работа по разнообразни и интересни проекти, регулярната обратна връзка, както и признанието на техните постижения и принос. Очакванията на младежите непрекъснато се променят и пред нас стои предизвикателството успешно да управляваме тези очаквания, като даваме реалистична представа за работния процес. Компаниите, които предлагат възможности за съвместяване на обучението и първите стъпки в кариерата, откриват проактивните и любознателни млади хора още на ранен етап. Затова в А1 се стремим да създаваме среда на открита комуникация, сътрудничество и различни възможности за реализиране на потенциала на младите таланти.

Каква е политиката на компанията към обучението на служителите?

В А1 вярваме, че непрекъснатото развитие на бизнеса изисква непрестанно обогатяване на знанията и уменията на служителите. Бизнес нуждите предполагат създаването на подходящи възможности за повишаване квалификацията с оглед задълбочаване на експертизата в дадена област, както и на възможностите за кариерно развитие.

Имаме разработени специализирани програми и вътрешни обучителни инициативи. Те осигуряват навременно и плавно предаване на знания и споделяне на опит от професионалисти с дългогодишна практика на младите перспективни кадри. Усвояването на все повече от т.нар. „социални умения“ дава силен тласък в подготовката за следващата стъпка в кариерното развитие.

Изключително ценна е възможността всеки член на екипа да избира сред разнообразни теми и форми на обучение. Натрупването на определени знания е от ключово значение за технологичния прогрес и успех.

Участниците в младежките програми на А1 използват натрупаните теоретични знания, за да ги надградят с нови ценни умения. Такива са, например, способността да управляват времето си; да се изразяват ефективно в писмена и устна комуникация в бизнес среда, както и много други социални умения. Всичко това се случва под формата на обучения, предоставяни от компанията.

Какво бихте посъветвали младите хора, които навлизат на пазара на труда?
Желанието и мотивацията за учене са много важни във всеки етап от професионалното развитие. Теоретичните знания, придобити в академична среда, са важен елемент, но за успешна реализация е необходимо младите хора да опознаят и спецификите на работата в реалния бизнес.

Дигитализацията на образователния процес, както и дистанционният, или хибридният, формат на обучение дават допълнителна гъвкавост. Бих посъветвала младите хора да се възползват от различните възможности да прилагат знанията си в реална бизнес среда.

Най-важното послание, което бих отправила към студентите е да бъдат активни и любознателни. Препоръчвам им да търсят възможности да учат и надграждат своите знания и умения чрез допълнителни дейности, които ще обогатят знанията и уменията им; да участват активно в университетски инициативи и да търсят възможности да се включат в стажантски програми. Само така могат да проверят и използват на практика наученото на теория и да разширят перспективите за успешна професионална реализация.

Какво представлява стажантската програма на А1?
В стажантската програма на А1 приветстваме мотивирани млади хора, които искат да се развиват. Провеждаме програмата всяка година от нейния старт през 2005 г. До момента в нея са участвали повече от 1200 стажанти, като над 33% от тях са продължили след това като наши колеги на постоянни позиции.

Младите хора, които се интересуват от стажантска позиция в "А1 България", могат да се запознаят с възможностите по време на кариерните събития и форуми, в които участваме редовно. Работим в много направления на дигитализацията и затова, в зависимост от специалността и интересите си, те могат да се насочат, например към стажантска позиция в ИТ, мрежа и услуги, финанси, маркетинг или човешки ресурси, и да придобият реален опит в тези области.


Петя Николова и Цвета Радева от „Привличане на таланти, обучение и развитие“ в А1 България в подготовка за среща със студенти от ФМИ в рамките на кариерен форум, представящ стажантските инициативи на компанията.

В допълнение към кариерните форуми и събития, бих им препоръчала да проверяват и кариерната страница на А1, където обявяваме всички отворени позиции, включително и стажантските. Приемаме и разглеждаме подадените кандидатури през цялата година, а продължителността на стажа може да варира между 3, 6 или 9 месеца. След това подходящите кандидати преминават през интервю с бъдещия си ментор и ако очакванията и на двете страни са удовлетворени, то пред тях се откриват необятни възможности за придобиване на практически знания и умения в екипа на А1.

Програмата е изцяло съобразена с индивидуалните предпочитания на младите хора. По време на стажа младежите работят по реални проекти и участват в специално разработени за техните нужди обучения. Предоставяме им възможност да участват в доброволчески инициативи, защото за нас в А1 доброволчеството е част от корпоративните ценности, на които много държим.

Стажантската програма на А1 е отлична възможност за хората, които сега започват професионалния си път - да се учат и да обменят идеи с някои от най-добрите професионалисти в областта на иновациите и технологиите. Подборът включва събеседване с потенциалните кандидати, поставяне в конкретни ситуации и решаването на практически задания. По този начин искаме да се запознаем с нивото на основните знания, но и с мотивацията на кандидатите.

Участниците в стажантската програма могат да разчитат на ментор, който чрез конкретен план за обучение да ги въведе в спецификите на работата в А1. Даваме възможност на младите хора да работят по реални проекти и да предлагат идеи за подобрения на процеси и дейности в компанията. Създали сме организация, която предразполага към тяхната бърза и плавна адаптация в корпоративната среда и практическо участие в работния процес.

Възможностите за стаж в А1 откриват широки хоризонти пред активните млади хора, които са мотивирани да наградят и разширят своите знания и умения в реална бизнес среда. Радвам се, че много от тях са търсещи, мотивирани и с позитивна нагласа. Стажантските програми предоставят отлична практическа подготовка, която, заедно с утвърдените кариерни пътеки, откриват редица възможности за растеж в компанията и бъдещи професионални перспективи.

Какво представлява “А1 Лятна академия”?
През тази година “А1 Лятна академия” ще се проведе за четвърта поредна година. За изминалите три години от старта на първото издание, в програмата са се включили над 40 талантливи младежи. След успешното преминаване на академията 84% от участвалите получиха възможност да се присъединят към екипа на компанията.

Обратната връзка, която получаваме от участниците, сочи, че структурираната програма, включените специализирани обучения и опитът от работа с утвърдени специалисти в областта се ценят от младите хора. Разбира се, стажовете в А1 са платени, като дават на младите хора и редица придобивки. Вярвам, че програмата предоставя реални възможности за кариерно развитие на най-будните и мотивирани за успех.

Какво трябва да направи човек, който иска да участва в “Лятната академия”?
Лятната академия има различен подход за привличане на млади таланти от този на целогодишната стажантска програма. По време на специално организирани от А1 събития и съвместни инициативи с партньори и учебни заведения на кандидатите се предоставя възможност да решават реални задачи и казуси от практиката. Пример за програма, с която даваме възможност на младите хора да получат покана за Лятната академия е и завършилата наскоро "А1 Бизнес академия" с УНСС. 54 студенти преминаха успешно през специализирани обучения в четири направления - „Финанси“, „Маркетинг“, „Човешки ресурси“ и „Икономика/Търговия“, водени от наши колеги, специалисти в областта. Най-добре представилите се получават покана за участие в „А1 Лятна академия“.

Програмата се провежда в периода от юли до септември, като участниците имат възможност да работят по ключови проекти на компанията. След успешното преминаване през академията, те имат възможност да останат в екипа на А1. Търсим активни, любопитни и любознателни хора, с отлична теоретична подготовка върху материята, която изучават в специализираните училища и университети.

Работната среда в А1 е модерна, динамична, основана на открита комуникация, доверие и екипен дух. Усещането за принадлежност към една общност, работата по значими проекти и признание за постигнатото разкриват само част от работната атмосфера в компанията.

Петя Николова връчва сертификат за успешно завършване на една от участничките в А1 Бизнес академия с УНСС - Виктория Филипова

 

Етикети:

Най-важното за коронавируса четете тук
Заедно можем!
Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Actualno.com, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение помага за нашата кауза - обективни новини и анализи. Бъди активен участник в промяната!

И приеми нашата лична благодарност за дарителство.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд ЕООД

IBAN: BG53UBBS80021021528420

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Actualno.com