X
 
 

Горското предприятие в Смолян: Опасността от намножаване на корояда е реална!

1743 0
Горското предприятие в Смолян: Опасността от намножаване на корояда е реална!
Снимка: ЮЦДП - Смолян
Да прецени рисковете от разпространение на корояда в територията на ДГС – Смолян е бил поканен екип от Института за гората при БАН в началото на 2018 г., съобщават от Южноцентралното държавно предприятие (ЮЦДП)– Смолян

Ръководството на горското предприятие е отправило поканата заради вероятните последствия, причинени от ветровала и повалените десетки хиляди кубични метра иглолистна дървесина, както и заради съществуващия риск от бъдещи увреждания.

„Резултатите от огледа показаха, че съществува реална опасност от намножаване и ново нападение от корояди и други насекоми, хранещи се с живи дървета. Ето защо, през пролетта на 2018 година ЮЦДП възложи на експертния екип от Института по гората изпълнението на проект за мониторинг на насекомите, хранещи се с жива дървесина (корояди и др.) по смърча, елата и белия бор в териториите, засегнати от ветровала през 2018 г.“, се казва в съобщението.

Целите на проекта са свързани с установяване на основните видове насекоми, наблюдение на тяхното развитие и намножаване в актуалните условия в горите след ветровала, както и набелязване на ефективни мерки за борба с цел минимизиране на бъдещи повреди върху живите дървета на територията на стопанството.

„Към есента на 2019 г. междинните резултати от година и половина проучвания показват, че опасността от намножаване и нападение върху здрави насаждения в близост до ветровалните територии на стопанството е реална“, сочи още известието от ЮЦДП.

С помощта на феромонови ловилки била отчетена висока численост на основните видове корояди в района, което е доказателство за опасност от нападения върху здрави дървета през 2020 г.

Установени били и видове специализирани хищници по корояда, числеността на които обаче е сравнително ниска и не може да се очаква съществено въздействие върху вредителите.

/Майчини и ларвни галерии от върхов корояд по белия бор/

Експертите отчели, че въпреки стройната организация за бързо усвояване на повредената дървесина от страна на стопанството, наличието на остатъчен хранителен субстрат (пънове, връхни части на стъбла и клони) позволява намножаването на най-опасните видове корояд по смърча (Ips typographus) и белия бор (Ips acuminatus).

Ето защо, през следващата година ЮЦДП планира поредица от мерки, свързани с редовни наблюдения за своевременно регистриране на нападения в прилежащите на ветровала гори.

Планират се и преки мерки, в т.ч. залагане на ловни дървета, чрез които да се редуцира числеността на вредителите.

Разглеждат се и възможностите за прилагане на методи за биологична борба с короядите чрез използване на патогенни гъби, които ще бъдат реализирани с помощта на експертите от Института по гората при БАН.

Actualno.com

Етикети:

Рейтинг: 5 от 5. Гласували общо: 1 потребители
Конният трамвай на Австралия (СНИМКИ)
Конният трамвай на Австралия (СНИМКИ)

Този вид трамвай обслужва туристите на Южна Австралия всеки ден, през цялата година, и се е съхранил на много малко места в света. Конният трамвай...