Промени размера
Аа Аа Аа Аа Аа

Учени разкриха каквa е кръвната картина на столетниците

20 юни 2024, 15:57 часа

Феноменът на столетниците като най-бързо растящата демографска група в световното население предизвика значителен интерес сред учените. Стремежът към разкриване на мистериите на стареенето и дългия, здравословен живот датира отпреди повече от 2300 години, когато известни философи като Платон и Аристотел са дебатирали по тази тема. Към днешна дата изследователите все още изследват сложното взаимодействие на генетични предразположения и различни фактори на начина на живот, които влияят върху дълголетието на човек.

Вижте още: Тези плодове и зеленчуци са бомба от пестициди: Ето как да ги отстраните

Скорошно проучване, публикувано в GeroScience, хвърли светлина върху общите биомаркери, присъстващи при хора на възраст над 90 години, включително нивата на холестерола и глюкозата. Това новаторско изследване, базирано на здравни оценки на 44 000 шведски лица на възраст от 64 до 99 години, предоставя ценна представа за факторите, свързани с изключителното дълголетие. Отбелязано е, че 2,7 процента от участниците са достигнали значителна възраст от 100 години, като мнозинството са били жени, пише Science alert.

Изследването се фокусира върху 12 кръвни биомаркера, свързани с възпаление, метаболизъм, чернодробна и бъбречна функция, потенциално недохранване и анемия. Едно особено интригуващо откритие е връзката на пикочната киселина, страничен продукт от храносмилането, с възпалението. Освен това бяха наблюдавани маркери, свързани с метаболитен статус и функция (като холестерол и глюкоза), както и тези, свързани с чернодробната функция, включително аланин аминотрансфераза (ALT), аспартат аминотрансфераза (AST), албумин, гама-глутамилтрансфераза (GGT) , алкална фосфатаза (ALP) и лактат дехидрогеназа (LD). Изследователите също така са разгледали креатинина, който е свързан с бъбречната функция, както и желязото и общия капацитет за свързване на желязо (TIBC), който е свързан с анемията. Изследването също така разглежда албумина, биомаркер, свързан с диетата

Констатациите показват, че хората, достигнали 100 години, имат по-ниски нива на глюкоза, креатинин и пикочна киселина от техните 60-годишни връстници. Въпреки че средните стойности на повечето биомаркери не разграничават значително столетниците от по-младите им връстници, първите рядко показват изключително високи или ниски стойности. Показателно е, че всички с изключение на два (ALT и албумин) от 12-те биомаркера показват връзка с вероятността за достигане на 100 години, дори след отчитане на възрастта, пола и тежестта на заболяването. По-високите стойности на общия холестерол са свързани с намалени шансове за достигане на 100-годишна възраст, както и на глюкоза, креатинин, пикочна киселина и маркери на чернодробната функция също са свързани с намалени шансове за достигане на 100-годишна възраст. .

Изследването се въздържа от правене на окончателни заключения относно факторите на начина на живот или гените, отговорни за стойностите на биомаркера. Въпреки това е разумно да се предположи, че фактори като диета и консумация на алкохол играят значителна роля за дълголетието. 

Гергана Шумкова
Гергана Шумкова Отговорен редактор
Новините днес