X
 
 

Кризата за кадрите в образованието: Резултатите никога не идват на следващия ден

3344 1
Кризата за кадрите в образованието: Резултатите никога не идват на следващия ден
Снимка: БГНЕС
По сигнали за липса на учители в две престижни столични училища и последвали проверки от РУО София-град Actualno.com се увери, че не само заради кадрови затруднения във Френската гимназия е станал проблемен немският език, а в 133 СУ "А.С.Пушкин" - математиката по-трудна, но и че подобни случаи има предостатъчно и се очакват още.

Децата стават заложници на дефицита на учители и на нормативната база, която е едновременно пречка за решаване на проблема и основание да остане нерешен. Налице е нещо като форсмажорно обстоятелство, за което не само че няма виновни, но и последиците остават за сметка на потърпевшитe. И понеже децата, за разлика от учителите, си нямат синдикат, по принципа "спасяването на давещия се е в ръцете на самия давещ се", родители на засегнати от липсата на учители деца ги водят по частни уроци и курсове, сезират институции, редакции, търсят публичност и правда... , но разочаровани се примиряват, че нито доброто училище, нито добрите заложби на децата им не са гаранция за добро представяне на изпити за следващи нива. Безспорна е опасността от пропуски в знанията на децата и от загуба на интерес към съответните предмети, заради разстройване на учебния процес от отсъствия или напускания на учители и техни заместници. Дефицитът на учители смъква критериите, а правилата изглежда мотивират повече към спазване на бюрократичните изисквания, отколкото към осигуряване на добри резултати. Ако образователната система продължава да губи учители по призвание и трудно да намира и учители по неволя... остава да очакваме ботове да ги заместят...

Кризата за кадрите в образованието: Проблемният немски във Френската гимназия

Има ли проблем с учителите дори в елитните училища в София? Оказа се, че въпросът с учителските кадри е доста сериозен дори когато гово...

Ролята на МОН

Какви действия предприема Министерството на образованието и науката за преодоляване на кризата за учители - Actualno.com попита зам.-министъра на образованието и науката Таня Михайлова.

"От няколко години се наблюдава недостиг на учители. Професията не е лесна. Учители по математика, химия, физика и астрономия, чужди езици винаги са били търсени и ще продължават да бъдат“, потвърди и тя. За противодействие, на база на анализи и обсъждане на темата със социалните партньори, е одобрена национална програма "Мотивирани учители", изтъкна зам.-министър Михайлова и поясни, че тази програма има за цел да се насочват хора с мотивация и желание да поемат по стъпките на професията "учител".

"Дава се възможност на хора с висше образование, които са добри специалисти в областта на математиката или на различните природни науки, да придобият педагогическа правоспособност", обясни тя и добави, че кандидатите може да са работили нещо друго, но ако имат желание, сега могат да се насочат към учителската професия, която е изключително благородна и е добре да се упражнява от мотивирани хора. По думите ѝ това е една от възможните политики за преодоляване на недостига от учители, която може да даде много по-бърз ефект и да се реализира още от следващата учебна година. "Желаещите ще могат да започнат да се обучават още през лятото, а след това да продължат подготовката си и да работят едновременно с това", отбеляза още тя.

Учителските заплати

Кризата за кадрите в образованието: По-трудната математика в 133 СУ "А. С. Пушкин"

Как се усвоява математиката за 7 клас, учена на пресекулки с няколко различни учители - това ще покаже през юни на външното оценяване ...

"Държавата пое ангажименти за увеличаването на заплатите на учителите, които се изпълняват изключително отговорно. Заплащането е един много важен фактор за мотивиране на младите хора да изберат тази професия и при кандидатстването във висше училище да се насочат към педагогическите специалности или "Педагогика на обучението по…", още повече, че те ще имат и стипендии, които ще им позволят по-спокойно да се посветят на своето образование“, посочи зам.-министър Михайлова.

Допълнителни стимули

Различни са факторите, които могат да се използват, за да бъде преодолян недостига на учители, категорична е Михайлова и посочи като пример, че за учителите в малките населени места, които пътуват има възможност за възстановяване на транспортните разходи и на наемите, ако изберат да останат да живеят в населеното място.

"В подкрепа на младите кадри е и възможността за определяне на наставник, който да работи с млади учители, тъй като първата година за всеки учител е по-трудна", съобщи още зам.-министър Михайлова. По думите ѝ наставниците ще са хората, които ще им помагат да се чувстват по-уверени в своя избор на професия и реализация.

За задържането на младите и амбициозни колеги има значение и възможността да придобият професионално-квалификационна степен, чрез което им се осигурява и бързо кариерно израстване, отбеляза още Михайлова.

Кризата за кадрите в образованието - честата смяна на учителите тревожи децата, казва психолог

Провокирани от сигнали на разтревожени родители за опасност от пропуски в знанията на ученици - специално в 9-та Френска езикова гимназ...

"В образованието резултатите никога не идват на следващия ден", коментира тя. "Това е тенденция при нас и няма нищо, което в момента да е тревожно. По-тревожното е, ако знаем за проблем, а не взимаме мерки. Аз най-отговорно твърдя, че взимаме всички видове мерки, които могат да се реализират“, заяви пред Actualno.com зам.-министър Михайлова.

Actualno.com

Етикети:

  • ИМПЕРИАЛИСТ 1 ИМПЕРИАЛИСТ преди 9 месеца Профил на трол?
    Всичко започна от ДРУГАРЯ Иван Костов, тъпанар от класа. Същият, по време на своето управление, с процедурни хватки, обезсмисли статута на държавен служител, който имаха учителите според закона за народната просвета. По негово време, единствено учителите бяха такива, по закона за държавния служител. След това, пък НДСВ направо премахна този текст от закона за народната просвета. Цялата тази гадо виж още ›› ст бе извършена, не без подлата роля на профсъюза на Янка Такева. Защото увисваха като прани гащи, без недоволната членска маса на учителите. Как е възможно учител, преподаващ в държавно/общинско училище, над което се вее държавното знаме, преподаващ по утвърдени от държавните органи учебни планове, да не е държавен служител. Разбира се, по-важно е да не се решава проблема, а да се създава периодично напрежение. ЕТО ЗА КАКВО СТАВА ДУМА: ЗАКОН за народната просвета Обн., ДВ, бр. 86 от 18.10.1991 г., изм., бр. 90 от 24.10.1996 г., изм. и доп., бр. 36 от 31.03.1998 г., доп., бр. 124 от 27.10.1998 г., изм., бр. 153 от 23.12.1998 г., в сила от 1.01.1999 г., бр. 67 от 27.07.1999 г., в сила от 27.07.1999 г., бр. 68 от 30.07.1999 г., изм. и доп. ……………………………………………………………………………………………………………………………… Чл. 40. (Доп. - ДВ, бр. 36 от 1998 г.) (1) УЧИТЕЛИТЕ (ВЪЗПИТАТЕЛИТЕ), ДИРЕКТОРИТЕ И ПОМОЩНИК-ДИРЕКТОРИТЕ В ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА, В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И В ОБСЛУЖВАЩИТЕ СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА ЗВЕНА СА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ. (2) Трудовите договори с помощник-директорите, с учителите и служителите се сключват съответно от директора на училището, на детската градина или на обслужващото звено. (3) Възникването, изменението и прекратяването на трудовите правоотношения по ал. 2 стават по реда, определен от Кодекса на труда. (4) (Нова) Длъжностите директор, помощник-директор, учител (възпитател) могат да се заемат само от лица, които не са осъдени на лишаване от свобода с..................................................................................................... ЗАКОН за държавния служител Обн., ДВ, бр. 67 от 27.07.1999 г., в сила от 28.08.1999 г., изм., бр. 1 от 4.01.2000 г., изм. и доп., бр. 25 от 16.03.2001 г., в сила от 1.09.2000 г., бр. 99 от 20.11.2001 г., в сила от 20.11.2001 г., изм., бр. 110 от 21.12.2001 г., в сила от 1.01.2002 г., бр. 45 от 30.04.2002 г., изм. и доп. ……………………………………………………………………………………………………………………………… Чл. 2. (Обн. - ДВ, бр. 67 от 1999 г.) (1) Държавен служител е лице, което заема платена длъжност в администрацията, КАКТО И ЛИЦЕ, НА КОЕТО СПЕЦИАЛЕН ЗАКОН ПРЕДОСТАВЯ СТАТУТ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ при спазване на изискванията на този закон. (2) Министерският съвет определя наименованията на длъжностите на държавните служители и разпределението им по групи и рангове в Единен класификатор ................................................................... ................................................................... …………………………………………………………………………………………………………………………… МНОГО ИНТЕРЕСЕН ЧЛЕН, ........................................................................................................ ЗАКОН за държавния служител Гарантиран минимум Чл. 68. (Обн. - ДВ, бр. 67 от 1999 г.) (в сила от 1.01.2000 г.) Размерът на основната заплата по чл. 67, ал. 1 за най-ниската длъжност, предвидена за заемане от държавен служител, не може да бъде по-малък от трикратния размер на минималната работна заплата за страната. ................................................................................................................................................................................................. Гарантиран минимум Чл. 68. (В сила от 1.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2003 г.) Минималният размер на основната заплата за най-ниската длъжност, предвидена за заемане от държавен служител, се определя ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България и не може да бъде по-нисък от размера за предходната година. …………………………………………………………………………………………………………………………….. НОВОТО ЗАКОН за народната просвета Обн., ДВ, бр. 86 от 18.10.1991 г., изм., бр. 90 от 24.10.1996 г., изм. и доп., бр. 36 от 31.03.1998 г., доп., бр. 124 от 27.10.1998 г., изм., бр. 153 от 23.12.1998 г., в сила от 1.01.1999 г., бр. 67 от 27.07.1999 г., в сила от 27.07.1999 г., бр. 68 от 30.07.1999 г., изм. и доп., бр. 90 от 24.09.2002 г., в сила от 24.09.2002 г., бр. 95 от 8.10.2002 г., в сила от 8.10.2002 г., бр. 29 от 31.03.2003 г., в сила от 31.03.2003 г., изм., бр. 71 от 12.08.2003 г., доп., бр. 86 от 30.09.2003 г., в сила от 1.01.2004 г., бр. 114 от 30.12.2003 г., изм. и доп., бр. 40 от 14.05.2004 г. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Чл. 40. (1) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2002 г.) Учителите (възпитателите), директорите и помощник-директорите в държавните и общинските училища, детски градини и обслужващи звена осъществяват обучение и/или възпитание на деца и ученици в съответствие с този закон и нормативните актове по неговото прилагане. ................................................................................................................................... ЗАКОН за държавния служител Обн., ДВ, бр. 67 от 27.07.1999 г., в сила от 28.08.1999 г., изм., бр. 1 от 4.01.2000 г., изм. и доп., бр. 25 от 16.03.2001 г., в сила от 1.09.2000 г., бр. 99 от 20.11.2001 г., в сила от 20.11.2001 г., изм., бр. 110 от 21.12.2001 г., в сила от 1.01.2002 г., бр. 45 от 30.04.2002 г., изм. и доп., бр. 95 от 28.10.2003 г., изм., бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила от 1.08.2004 г. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Държавен служител Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2003 г.) (1) Държавен служител е лице, което по силата на административен акт за назначаване заема платена щатна длъжност в държавната администрация и подпомага орган на държавната власт при осъществяване на неговите правомощия. (2) Длъжностите, които се заемат от държавни служители, се определят в Единен класификатор на длъжностите в администрацията, който се приема от Министерския съвет и се обнародва в "Държавен вестник". (3) Длъжностното разписание ..................................................................................
Последно в Актуално