X
 
 

Новини за свети-тимофей

  • Свети Тимофей
    Свети Тимофей Празници 1512

    Градът Листра се намирал в Ликаония, в Мала Азия. В този град се родил Тимотей (Деян. 16:1), който бил обърнат в християнството от св. апостол Павел...