Кметът на Враца: Успяваме да се справим с кризите въпреки липсата на подкрепа от държавата

3363
Кметът на Враца: Успяваме да се справим с кризите въпреки липсата на подкрепа от държавата
Снимка: община Враца

Калин Каменов е втори мандат кмет на община Враца. В интервю за Actualno.com градоначалникът дава повече информация за различните предизвикателства в работата си, за текущите проекти в града, за стопанисването на пещерата "Леденика" и коментира различни интересни теми, касаещи всички, които живеят във Враца.

Г-н Каменов, общините сте видимо затруднени от края на миналата година заради поскъпналото в пъти електричество, гориво и консумативи. Вие как се справяте със сметките?

Изминалите месеци изправиха пред сериозни предизвикателства не само Община Враца, но и цялата страна. Успоредно се развиваха два интензивни процеса – непрестанно променящи се цени на стоки и услуги и засилваща се инфлация. Очакването на всички кметове бе да има адекватна подкрепа от страна на държавата. За съжаление, решителни действия в лицето на изпълнителната власт в този период не бяха забелязани.

Въпреки трудностите, с експертите от финансовия отдел на Община Враца още в края на 2021 година планирахме бюджета по начин, който да предполага финансова стабилност и осигуряването на всички публични услуги.

Твърде оптимистично ще е да говорим за спестени средства, които да инвестираме приоритетно в отделни сфери, но към момента финансовото състояние на местната администрация е стабилно.

В първите месеци някои от вашите колеги поискаха помощ от държавата. Министърът на финансите обаче заяви, че ще праща ревизия на всеки, който иска помощ. Вие искахте ли държавна помощ и по принцип как приехте тази закана?

От началото на 2022 година Община Враца е отправила няколко искания за осигуряване на допълнителни средства от държавния бюджет. Нито едно от тях, макар и да беше в синхрон с изискванията на изпълнителната власт, не беше финансирано. В месеците март-юли, местната администрация осъществяваше активна кореспонденция с Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерство на финансите. Фокусът на исканията беше изцяло за неотложни ремонти по пътна инфраструктура и обновяване на обществени пространства– ключовият участък Чирен-Девене, квартал „Бистрец“ и изграждането на парк в ж.к. „Сениче“.

По отношение на пътната артерия Чирен-Девене, Община Враца отговаряше на всички изисквания на МРРБ за искане на финансови средства само и единствено за обекти, насочени към подобряване на техникоексплоатационното състояние на общинската пътна мрежа с проектна готовност. Нашият проект за основен ремонт на пътя бе приоритизиран на девето място в списъка на регионалното министерство. Защо инфраструктурният обект не получи финансиране - няма отговор от компетентните органи към онзи момент.

Що се отнася до условието за обезпечаване на проекти със средства от държавния бюджет, след ревизия – Община Враца няма абсолютно никакви притеснения, тъй като както разходването на публични средства, така и управлението на проекти с европейско финансиране са обект на непрестанни инспекции и проверки от различни органи в страната.

В разгара на строителния сезон по кои инфраструктурни обекти работите?

Сред основните приоритети в Управленската програма за мандат 2019-2023 година е пътната инфраструктура и градската среда. Строгата финансова дисциплина и ефективното управление на общинската собственост допринесоха за това - за полугодието Община Враца да има преизпълнение на бюджета, в размер на над 600 000 лв. – средства, които приоритетно ще бъдат инвестирани за възстановяването на пътни участъци както в града и кварталите на Враца, така и в населените места. Предложението за трансфер на средствата получи подкрепа от Общинския съвет, които с мнозинство позволиха тази сума да бъде използвана за пътната инфраструктура на Враца.

Фокусът на местната администрация през летния сезон е реализирането на капиталовата програма, тъй като метеорологичните условия позволяват изпълнението на строително-ремонтните дейности. Акцентите в капиталовата програма за тази година са – градската среда, обновяването на междублокови пространства, изграждането на паркинги и ремонтиране на пътна инфраструктура в града и населените места на Враца. Въпреки значителния размер на предвидените средства в бюджета за ремонти, те са крайно недостатъчни и не биха обхванали всеки един проблемен участък в града и селата.

По отношение на пътната инфраструктура в града са предвидени близо 2 000 000 лева, като от тях половината се инвестират в ремонт на компрометирани пътни участъци в кварталите, другата – в обновяването на междублоковите пространства.

За междублокови пространства в кварталите е предвидената сума от над 400 000 лева за изграждането на паркинги в ж.к. „Дъбника“ и в Централна градска част. Същевременно, моят екип работи по проектирането на пътна връзка на ж.к. „Металург“, която ще обезпечи свързването на квартала с центъра. За населените места на Враца са осигурени 1 000 000 лева за ремонт на улици, като през настоящата година ще внедрим и видеонаблюдение във врачанските села.

Успоредно с пътната инфраструктура, през настоящата година ще инвестираме средства и в развитието на градската среда. Вече е във финална фаза ремонтирането на алеите към централния стадион. По този начин ще осигурим адекватно парково пространство с осветление, пейки, нова настилка и модерна визия. Отново със собствени бюджетни средства ще стартираме изграждането на парк в ж.к. „Сениче“.

Осигурените средства в размер на над 600 000 лв. от преизпълнение на бюджета ще бъдат инвестирани за ремонт на компрометирани пътни участъци в града и по-конкретно в кварталите на Враца, както и за населените места.

Завърши ремонтът на пътища в населените места – Голямо Пещене, Мраморен, Веслец, Нефела, Лиляче, Тишевица, Косталево, както и участъци в града.

Какво постигна Община Враца в рамките на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 година?

В рамките на програмния период 2014-2020 година, Инвестиционната програма на Община Враца бе в размер на 22 млн. лв. С европейски средства изпълнихме реконструкция на голяма част от пешеходната зона във Враца. В рамките на проекта бяха подменени пешеходната настилка, уличното осветление, облагородиха се зелените площи и се засадиха нови дървесни и декоративни видове. Подобно обновяване и в такъв мащаб не бе извършвано в последните 30 години. Необхванатите зони от централната градска част са включени с проект в Плана за интегрирано развитие на общината.

В сферата на социалните услуги, Община Враца е своеобразен лидер, тъй като на територията й функционират 22 услуги, които обхващат както деца и младежи, така и възрастни и хора в неравностойно положение. По ОП „Региони в растеж“ бяха инвестирани над 4 000 000 лв. за изграждането и разкриването на 9 нови социални услуги за деца и младежи в риск и за възрастни хора с увреждания. С успешното изпълнение на проектите осигурихме ефективна социална инфраструктура, предназначена за предоставяне на нови видове услуги за подкрепа в общността и в семейната среда, които да заменят институционалния модел на грижа.

Отново със средства по ОП „Региони в растеж“ бяха внедрени мерки за енергийна ефективност на 15 сгради във Враца.

В програмния период осигурихме средства и за обновяването на пътната инфраструктура. Ключовият път до природния феномен на Враца – пещера Леденика бе обновен с над 14 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“.

В дискутирания програмен период бе извършен ремонт и на сградата на местната администрация, както и се извърши пълно обновяване и модернизиране на градската концертна зала.  

Отново със средства по ОП „Региони в растеж“ бяха внедрени мерки за енергийна ефективност в 4 детски градини, ремонтира се вътрешният корпус и спортната зала на ППМГ „Акад. Иван Ценов“ и се изгради многофункционална спортна зала в СУ „Христо Ботев“.

Наскоро жителите на кв. „Бистрец“ се вдигнаха на протест заради неасфалтирани след водния цикъл улици. Защо обаче улиците им са оставени така, нали който копае е длъжен да остави улицата във вида, в който тя е била преди това?

Проблемът в квартала не е от една или две години и това е причината през  тази година да търсим подкрепа от страна на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, тъй като в проекта на ВиК не са предвидени средства за пълното възстановяване на компрометираните участъци. Въпреки изпратените искания към регионалното министерство, нито получихме финансиране, нито някакъв аргументиран отговор.

Именно поради тази причина взехме решение сами да започнем поетапното възстановяване на пътните настилки в квартала. Бяха извършени няколко огледа на настилките и експертите бяха категорични, че стръмните участъци трябва да бъдат бетонирани, тъй като нямат никаква основа и в голямата си част никога не са били асфалтирани. Със собствени бюджетни средства през тази година ще бъдат бетонирани 15 улици, като към момента са изпълнени 6 участъка. Успоредно с това през настоящата година ще асфалтираме главната улица в квартала. Същевременно с нова асфалтова настилка са и още две отсечки в кв. „Бистрец“.. С осигурените допълнителни средства от бюджета се стремим до края на годината да обновим над 80% от пътните участъци в квартала. Въпреки това, с моя екип няма да се откажем от това да търсим средства, с които да възстановим всички улици.

Голям медиен шум се вдигна, когато екип на КПКОНПИ, МВР и ДАНС влязоха в Община Враца да проверят сключени от вас договори. Но основно беше за сделката с тролейбусите. Какво стана после, има ли резултати от проверките?

Няма нищо странно в това различни компетентни органи да извършват проверки по конкретни проекти, по сигнал и пр. Ако се абстрахираме от медийния шум, използван за политически цели, е редно да се отбележи че не един проект на Общината е проверяван. Конкретно по проекта за модернизация на градския транспорт проверки са извършвани не един или два пъти. До момента все още нямаме отговор от извършилите проверка органи, но се надявам в най-скоро време да има становище и то да е поредното потвърждение, че проектът е изпълнен качествено.

Как се разви казусът със стопанисването на пещера „Леденика“?

През септември 2021г., два месеца преди да изтече 10-годишната давност на договора на Община Враца за стопанисване на парк „Леденика“ и пещерата, Общинският съвет във Враца даде разрешение на кмета да поднови процедурата за стопанисване на туристическия обект за още 10 години. От тогава през периоди от няколко месеца от областната управа бяха искани различни документи.  Последният документ, който бе изискан от местната администрация бе анализ, че процедурата няма да е държавна помощ. Изготвихме и този анализ, подадохме го и от тогава нямаме никакъв отговор какво се случва.

Вярвам, че съвсем скоро този казус ще получи своето благоприятно разрешение.  А то е само едно – парк „Леденика“ да бъде стопанисван от Община Враца, защото само така може да бъде гарантиран интересът на врачани и на хилядите туристи, които посещават природния феномен.

Един от големите проекти на ваша територия, макар да не е общински, е изграждането на скоростния път Видин-Ботевград. Как очаквате изпълнението му да се отрази на бизнеса във Враца и региона?

Изграждането на скоростния път Ботевград-Видин е единственият сигурен и устойчив гарант за позитивното развитие на Северозападна България. Преди по-малко от 4 години с моя екип успяхме да привлечем двама чуждестранни инвеститори, които реализираха своите намерения и в града вече функционират производствените им мощности. Постигнахме го благодарение на облекчени административни услуги и адекватна инфраструктура в града.

С реализирането на проекта за скоростния път  и осигуряването на транспортна свързаност неизбежно ще се увеличи и инвеститорският интерес не само към Враца, но и към другите градове от Северозападна България.

Вижте всички последни новини от Actualno.com

Още от ВРАЦА:

Мобилен ваксинационен пункт ще бъде позициониран в град Враца и околността

Мъж застреля приятеля си и се самоуби във Врачанско

Спират ферибота при Оряхово заради ниското ниво на Дунав

Вижте листата на ГЕРБ-СДС за парламентарните избори на 2 октомври за 6 МИР - Враца

Вижте листата на "Продължаваме промяната" за парламентарните избори на 2 октомври за 6 МИР - Враца

Вижте листата на ДПС за парламентарните избори на 2 октомври за 6 МИР - Враца

Вижте листата на БСП за парламентарните избори на 2 октомври за 6 МИР - Враца

Вижте листата на "Демократична България" за парламентарните избори на 2 октомври за 6 МИР - Враца

Възлагат 41 км газово трасе между Чирен и Бутан за 83,9 млн. лева

Пребиха с колове възрастен мъж в Галиче

Етикети:

Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Actualno.com, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение помага за нашата кауза - обективни новини и анализи. Бъди активен участник в промяната!

И приеми нашата лична благодарност за дарителство.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд ЕООД

IBAN: BG53UBBS80021021528420

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Actualno.com