Промени размера
Аа Аа Аа Аа Аа

10 умения на работното място, които роботите не притежават

23 май 2022, 17:37 часа • 3570 прочитания

Машините вече могат да правят много неща, които човечеството смяташе за невъзможни преди няколко десетилетия, но все още има човешки умения, които роботите не могат да заменят.

Ето 10-те най-важни за работното място човешки умения, които въпреки технологичния напредък, роботите не притежават, посочени от Forbes.

1. Критично мислене

В света не се наблюдава недостиг на информация и данни, но хората със способността да различат коя е надеждната сред морето от дезинформация, ще бъдат от решаващо значение за успеха на всяка компания.

В свят на пропаганда и фалшиви новини, компаниите ценят служители, които са непредубедени, но могат да преценяват качеството на информацията, която ни залива всеки ден. Когато мислите критично, не сте песимистични– това означава, че можете обективно да оцените информацията, да разберете дали тя е достоверна и да разберете дали трябва да й се доверите или не.

Защо критичното мислене е толкова важно? Indeed.com твърди:

„Критично мислещият не само трупа знания, но също така знае как да ги използва, за да изведе важни факти и резултати. Като анализират резултатите, критичните мислители са по-добри в решаването на проблеми от хората, които просто запомнят факти. Заради това работодателите ценят критичното мислене, особено в роли, където изготвянето на стратегия е от съществено значение".

2. Преценка и комплексно вземане на решения

Машините може да са в състояние да анализират данни с нечовешки скорости, но в крайна сметка решенията относно това как да се приложи информацията, предоставена от изкуствен интелект, трябва да се вземат от хората.

Хората, които имат способността да извличат данни, като същевременно обмислят как решенията могат да повлияят на по-широката общност, включително ефектите върху морала, са важни членове за всеки екип.

Този вид вземане на решения често може да бъде сложно. Дори ако данните посочват едно решение за правилно, човек трябва да се намеси, за да помисли как предприемането на тази стъпка може да повлияе на други области на бизнеса, включително на работещите.

3. Емоционална интелигентност и емпатия

Машините не могат да се конкурират с хора, които притежават емоционална интелигентност – нашата способност да осъзнаваме, контролираме и изразяваме емоциите си и емоциите на другите.

Бързото възприемане на социалните и мобилните технологии промени начина, по който взаимодействаме помежду си всеки ден и може да се твърди, че пристрастяването към цифрови устройства всъщност е намалило нашата съпричастност и емоционалната ни интелигентност. Ето защо служителите притежаващи емоционална интелигентност се открояват.

Докато на работното място има хора, емоционалната интелигентност ще бъде ценена. Машините не могат да създават смислени връзки с хората, така че това е умение, което винаги ще бъде от значение, както в личния, така и професионалния живот.

4. Креативност

Независимо от това колко машини работят до нас, хората все още са по-добри в творческото мислене. Компаниите все още трябва да наемат креативни хора, които могат да мечтаят за по-добро утре.

Въпреки това има много възможности за използване на изкуствения интелект, за да се даде възможност за развитие на креативността на работното място, така че е важно да бъдете отворени към новите технологии, които могат да допълват човешкото въображение и да позволят на компаниите да представят иновационни продукти и да процъфтяват.

5. Сътрудничество и работа в екип

Тъй като компаниите набират таланти в епохата на четвъртата индустриална революция, уменията за сътрудничество са задължителни, а тези способности в момента са уникални за човешкия вид. Всяка компания търси служители, които могат да взаимодействат добре с другите, да работят в екипи и да помагат за колективното движение на организацията напред.

Въпреки напредъка на новите технологии, все още човешкият фактор е незаменим на работното място; Източник: iStock

6. Умения за междуличностна комуникация

Въпреки че машините се програмират, така че да бъдат по-добри в „слушането“ и „говоренето“, техните възможности са ограничени. Способността за ефективно общуване с помощта на широк спектър от междуличностни умения все още е уникална човешка способност.

7. Адаптивност и гъвкавост

Колкото бързо светът се променя, нуждата от определени уменията непрекъснато намалява. Това, което сме предприели на работното място вчера, не е непременно най-добрата стратегия за утрешния ден, така че отвореността към придобиване на умения, повишаване на квалификацията или преквалификация през цялата кариера също е важна. Освен това е важно да останете когнитивно гъвкави, за да можете да бъдете възприемчиви към нови идеи и подходи.

8. Културна интелигентност

Компаниите търсят хора със силна културна интелигентност и способност да се адаптират към работа с колеги. Служители със силна културна интелигентност, които могат да се адаптират към екипите си, които биха могли да възприемат света по различен начин, също помагат на своите компании да развиват по-достъпни продукти и услуги.

За да процъфтявате в глобалния бизнес, поддържайте ума си отворен и се интересувайте от други култури, езици, религии и политически движения. Ефективните служители трябва също да зачитат разнообразието, когато става въпрос за раса, възраст, пол и сексуална ориентация.

9. Етична осведоменост

Дигиталната трансформация и технологиите на четвъртата индустриална революция носят след себе си много етични дилеми и предизвикателства, които трябва да бъдат управлявани умело. Това не е нещо, с което в момента машините могат да се справят. Само хората могат да решават етичните проблеми, произтичащи от изкуствения интелект.

10. Лидерски умения

Лидерските умения не са само за тези, които са на върха на традиционната корпоративна стълбица. Те са от решаващо значение за всеки, който взема решения или ръководи екипи по проекти на съвременното работно място.

Пандемията доведе до силно диверсифицирани екипи. Като лидер, вашата работа е да извлечете най-доброто от всеки човек в екипа, независимо къде се намира или колко често ги виждате лично, а това определено не е нещо, което роботите могат да направят.

Още: Роботите навлизат с рекордна скорост в икономиката

Actualno.com
Actualno.com Отговорен редактор
Новините днес