ESG: Бизнесът отвъд печалбата

1828
ESG: Бизнесът отвъд печалбата
Снимка: iStock

 

Знаем, че във всяка една по-голяма корпорация по света постоянно се провеждат бизнес срещи. В тях екипите, стратезите и маркетолозите винаги дават нови и нови идеи по една и съща тема: Как да направим бизнеса си по-успешен? 
Чрез повече продажби, служители, часове на работа? Или чрез по-актуален маркетинг? Отговорът на този вечен въпрос всъщност се крие в съвсем различна посока. 
В днешни дни начинът, по който да направим бизнеса си успешен, е като не се фокусираме изцяло върху печалбата. Като разберем, че освен права имаме и задължения, като създаваме стойност за всички заинтересовани страни – както служители и потребители, така и околната среда и обществото. От тези практики на бизнеса се ражда терминът CSR – корпоративно социална отговорност – начин на управление, ангажирано с устойчиви и социално отговорни практики. 
Днес обаче всички говорят за ESG – понятие, което въпреки популярността си, продължава да е обгърнато в мистерия за повечето хора. Съкращението означава Environmental, Social and Governance или екологично, социално и корпоративно управление, а основната му идея всъщност е изключително лесна за разбиране:
Отговорният бизнес е успешен бизнес.
Казано малко по-сухо, ESG представлява трите фактора, които се смятат за ключови при измерването на устойчивостта на една компания – екологичен, социален и корпоративен. 
Екологичният фактор изисква от предприятията да ръководят бизнеса си по начин, който да е винаги съобразен с околната среда. Тук се измерва приноса на компанията за цялостното справяне със световните екологичните проблеми – намаляването на въглеродни емисии, използването на чиста вода и енергия, управление на отпадъците и много други. 
Социалният фактор е най-човешкият – този, който засяга тематики като взаимоотношения със служители, клиенти и партньори, дискриминация, трудови стандарти, грижа за здравето и безопасността. Една истински устойчива компания трябва се ангажира с това не само да подкрепя служителите си, но и местните общности, да заема позиция в различни социални каузи.
Корпоративният фактор е последният стълб в основата на ESG. В него става въпрос за вътрешното управление на компаниите – прозрачността, заплащането, балансът между интересите на всички страни, управлението на риска и др. Корпоративният фактор е този, който съблюдава за цялостните качества на ръководството.
През 2024 г. компаниите, които успешно комбинират тези три фактора и си поставят цели, съобразени с тях, са тези, които се отличават от останалите и биват дълбоко оценявани от потребителите. Но освен вътрешните успехи и високите печалби, екологично и социално отговорните бизнеси имат възможността да постигнат нещо още по-значимо. Давайки правилния пример на широките си аудитории, и демонстрирайки осъзнаване на огромното си въздействие върху природата и обществото, големите предприятия разполагат с власт, която е непозната за обикновения човек: властта да променят света.
Примерите за това са много – както в световен аспект, така и все повече в България. 
Една от най-успешните компании в света, Google, е абсолютен модел за подражание по отношение на екологичните си инициативи: корпоративният гигант използва възобновяеми енергийни източници, рециклира електронното си оборудване, залага на устойчиви материали и енергоспестяващ дизайн на сградите си, а най-новата им цел е да достигнат впечатляващото ниво на нулеви въглеродни емисии до 2030 г.
От малко по-социална гледна точка, категоричният лидер в компаниите за спортно оборудване, Nike, печели сърцата на потребителите именно с ценностите си. Брандът е известен с впечатляващите си кампании, които мотивират, разбиват стереотипи и обещават величие на всеки човек. Но действията им са това, което заслужават уважението на публиката. Nike инвестира милиони годишно в това да подкрепя малцинствата, да се бори за равните права между расите и половете, както и да дава шанс на млади спортисти да развиват таланта си, демонстрирайки по този начин неподправената си загриженост за своите потребители. 
Тези две компании се извисяват над конкурентите си, но не печалбата е това, което ги отличава, а техният общ принос в създаването на едно по-добро бъдеще. Както виждаме, ролята на бизнеса в обществото претърпява значителни промени, като традиционният фокус върху печалбата се измества към един по-загрижен и устойчив подход. Добрият продукт или услуга вече съвсем не са достатъчни – ценностите, вярванията, както и ясно поставената мисия са нещата, които правят впечатление.
Именно заради това все повече компании започват да се ангажират с факторите на ESG, а лидери като Google и Nike демонстрират успешното въздействие на отговорните практики върху бизнеса. По този начин тези два бранда могат както да формират нови стандарти в съответните си индустрии, така и да вдъхновят и други да последват примера им. 
Защото със сигурност си струва: въвеждането на ESG не е просто тенденция в корпоративния свят, а бизнес модел с дългосрочни ползи. То е това, което прави една компания по-привлекателна както за потребители, така и за инвеститори, създава добра репутация и има способността да я издигне до така мечтаната лидерска позиция. 
Отправяйки поглед към бъдещето, било то далечно или не, можем да сме сигурни, че принципите на ESG ще са там – здраво вкоренени в основата на всяка компания, апелиращи към действие и превръщайки обикновения бизнес в катализатор на промяна.

Знаем, че във всяка една по-голяма корпорация по света постоянно се провеждат бизнес срещи. В тях екипите, стратезите и маркетолозите винаги дават нови и нови идеи по една и съща тема: Как да направим бизнеса си по-успешен? Чрез повече продажби, служители, часове на работа? Или чрез по-актуален маркетинг? Отговорът на този вечен въпрос всъщност се крие в съвсем различна посока. 

В днешни дни начинът, по който да направим бизнеса си успешен, е като не се фокусираме изцяло върху печалбата. Като разберем, че освен права имаме и задължения, като създаваме стойност за всички заинтересовани страни – както служители и потребители, така и околната среда и обществото. От тези практики на бизнеса се ражда терминът CSR – корпоративно социална отговорност – начин на управление, ангажирано с устойчиви и социално отговорни практики. 

Днес обаче всички говорят за ESG – понятие, което въпреки популярността си, продължава да е обгърнато в мистерия за повечето хора. Съкращението означава Environmental, Social and Governance или екологично, социално и корпоративно управление, а основната му идея всъщност е изключително лесна за разбиране: Отговорният бизнес е успешен бизнес. Казано малко по-сухо, ESG представлява трите фактора, които се смятат за ключови при измерването на устойчивостта на една компания – екологичен, социален и корпоративен

Екологичният фактор изисква от предприятията да ръководят бизнеса си по начин, който да е винаги съобразен с околната среда. Тук се измерва приноса на компанията за цялостното справяне със световните екологичните проблеми – намаляването на въглеродни емисии, използването на чиста вода и енергия, управление на отпадъците и много други. 

Социалният фактор е най-човешкият – този, който засяга тематики като взаимоотношения със служители, клиенти и партньори, дискриминация, трудови стандарти, грижа за здравето и безопасността. Една истински устойчива компания трябва се ангажира с това не само да подкрепя служителите си, но и местните общности, да заема позиция в различни социални каузи.

Корпоративният фактор е последният стълб в основата на ESG. В него става въпрос за вътрешното управление на компаниите – прозрачността, заплащането, балансът между интересите на всички страни, управлението на риска и др. Корпоративният фактор е този, който съблюдава за цялостните качества на ръководството.

През 2024 г. компаниите, които успешно комбинират тези три фактора и си поставят цели, съобразени с тях, са тези, които се отличават от останалите и биват дълбоко оценявани от потребителите. Но освен вътрешните успехи и високите печалби, екологично и социално отговорните бизнеси имат възможността да постигнат нещо още по-значимо. Давайки правилния пример на широките си аудитории, и демонстрирайки осъзнаване на огромното си въздействие върху природата и обществото, големите предприятия разполагат с власт, която е непозната за обикновения човек: властта да променят света.

Примерите за това са много – както в световен аспект, така и все повече в България. 

Една от най-успешните компании в света, Google, е абсолютен модел за подражание по отношение на екологичните си инициативи: корпоративният гигант използва възобновяеми енергийни източници, рециклира електронното си оборудване, залага на устойчиви материали и енергоспестяващ дизайн на сградите си, а най-новата им цел е да достигнат впечатляващото ниво на нулеви въглеродни емисии до 2030 г.

От малко по-социална гледна точка, категоричният лидер в компаниите за спортно оборудване, Nike, печели сърцата на потребителите именно с ценностите си. Брандът е известен с впечатляващите си кампании, които мотивират, разбиват стереотипи и обещават величие на всеки човек. Но действията им са това, което заслужават уважението на публиката. Nike инвестира милиони годишно в това да подкрепя малцинствата, да се бори за равните права между расите и половете, както и да дава шанс на млади спортисти да развиват таланта си, демонстрирайки по този начин неподправената си загриженост за своите потребители. 

Тези две компании се извисяват над конкурентите си, но не печалбата е това, което ги отличава, а техният общ принос в създаването на едно по-добро бъдеще. Както виждаме, ролята на бизнеса в обществото претърпява значителни промени, като традиционният фокус върху печалбата се измества към един по-загрижен и устойчив подход. Добрият продукт или услуга вече съвсем не са достатъчни – ценностите, вярванията, както и ясно поставената мисия са нещата, които правят впечатление.

Именно заради това все повече компании започват да се ангажират с факторите на ESG, а лидери като Google и Nike демонстрират успешното въздействие на отговорните практики върху бизнеса. По този начин тези два бранда могат както да формират нови стандарти в съответните си индустрии, така и да вдъхновят и други да последват примера им. 

Защото със сигурност си струва: въвеждането на ESG не е просто тенденция в корпоративния свят, а бизнес модел с дългосрочни ползи. То е това, което прави една компания по-привлекателна както за потребители, така и за инвеститори, създава добра репутация и има способността да я издигне до така мечтаната лидерска позиция. 

Отправяйки поглед към бъдещето, било то далечно или не, можем да сме сигурни, че принципите на ESG ще са там – здраво вкоренени в основата на всяка компания, апелиращи към действие и превръщайки обикновения бизнес в катализатор на промяна.

 

Вижте всички последни новини от Actualno.com

Етикети:

Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Actualno.com, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение помага за нашата кауза - обективни новини и анализи. Бъди активен участник в промяната!

И приеми нашата лична благодарност за дарителство.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд Груп АД

IBAN: BG16UBBS80021036497350

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Actualno.com