Явор Руменов Божанков

ПП БСП
Юрист. Роден на 11 февруари 1990 г. в Горна Оряховица. Юрист, завършил ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Юрисконсулт в „Крис-Р“ ООД, в която е съдружник с баща си. Депутат в 44-то, 45-ото и 46-ото Народно събрание. Председател на Асоциацията на рециклиращата индустрия (АРИ) – във връзка с дейността на Асоцицията е участвал в заседанията на Комисията по околната среда и водите в 41-вото и 42-рото Народно събрание при разглеждане на Законопроекта за управление на отпадъците (ЗУО) и при разглеждане на Законопроект за изменение и допълнение на ЗУО през 42-рото народно събрание. Съосновател и член на сдружение „С вяра в доброто“.

Новини за явор-божанков