Юробанк се договори с БНП Париба Груп за придобиването на ритейл бизнеса ѝ в България

1356

Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. ("Юробанк") съобщава, че е постигнала споразумение с BNP Paribas Personal Finance SA ("БНП") за придобиването на българския клон на БНП Париба Пърсънъл Файненс чрез своето дъщерно дружество в България "Юробанк България" АД (Пощенска банка).

На база на постигнатите договорености, Пощенска банка е подписала пут опция в полза на БНП Париба Пърсънъл Файненс по отношение на продажбата на клона ѝ в България.

От 2007 година БНП е постигнала значително присъствие в ритейл бизнеса в България. Към 30 септември тази година клонът на БНП Париба Пърсънъл Файненс в България има общи активи в размер на 450 милиона евро, нетни заеми от 406 милиона евро и близо 100 милиона евро депозити. У нас БНП Париба Пърсънъл Файненс оперира с 44 клона. През последните години бизнесът на финансовата институция постига висока доходност, а печалбата преди данъци за първите 9 месеца на годината надхвърля 20 милиона евро.

Това придобиване ще засили позицията на Пощенска банка в ритейл сектора в България, като същевременно ще предостави значителни възможности за кръстосани продажби на клиентите.

Трансакцията ще се отрази върху базовия собствен капитал от първи ред (CET1) на Юробанк Груп с 22 базисни точки, като се очаква те бързо да бъдат възстановени чрез постигането на висока доходност и синергии.

Г-н Ставрос Йоану, заместник-изпълнителен директор на Юробанк Груп, главен оперативен директор и директор "Международни дейности", заяви: "Въодушевени сме от постигнатото споразумение с БНП Париба за придобиването на клона на БНП Париба Пърсънъл Файненс в България. Това е стратегическо придобиване, което напълно съответства на целта ни за по-нататъшно засилване на позицията на Пощенска банка чрез добавяне на ценни активи със значителен потенциал за развитие. В продължение на много години БНП Париба Пърсънъл Файненс поддържа значително присъствие в сектора на потребителското кредитиране в България с предлагането на качествени услуги от най-висок клас на своите клиенти. Това придобиване допълнително ще затвърди позицията на Пощенска банка като предпочитана банка за индивидуалните клиенти, предоставяща услуги по най-високи стандарти. Вярваме, че след приключването на сделката ще подобрим още повече обслужването на клиентите и ще разширим позициите на Пощенска банка на българския пазар, като обединим нашите качества и умения с отличния персонал на БНП Париба Пърсънъл Файненс. Растежът на приходите и повишаването на рентабилността остават в основата на нашите стратегически приоритети. Тази сделка е още едно доказателство, че Юробанк следва своята стратегия, насочена към растеж и създаване на стойност в региона."

От своя страна г-жа Несрин Гонин, главен изпълнителен директор за Централна Европа на БНП Париба Пърсънъл Файненс, посочи: "Радваме се да обявим това споразумение със силна и солидна българска институция като Пощенска банка. БНП Париба Пърсънъл Файненс България е сред водещите банки на местния пазар с дългогодишен опит, фокусиран върху потребителско финансиране. Това споразумение дава силна възможност за нашите екипи и тяхното развитие, както и за нашите партньори. С това придобиване Пощенска банка ще се възползва и от експертизата в областта на данните, дигитални процеси с най-добрите международни пазарни практики за потребителско финансиране, които развиваме в цяла Европа".

Приключването на сделката подлежи на процедура по консултиране с централния съвет на служителите на BNP ("Централен социален и икономически комитет"), съгласно френския Кодекс на труда и обичайните одобрения от компетентните регулаторни органи, и се очаква да се осъществи през първото тримесечие на 2023 г.

Финансов и правен консултант на Юробанк по сделката е Делойт България.

Важна забележка: Настоящото съобщение съдържа прогнозни изявления. Въпреки че съдържащите се в това съобщение прогнозни изявления се основават на разумни според ръководството на Юробанк предположения, не може да се гарантира, че изявленията за бъдещето ще се окажат точни, тъй като действителните резултати и бъдещите събития могат да се различават съществено от предвидените в тези изявления. Юробанк не поема задължение да актуализира прогнозни изявления, ако обстоятелствата, оценките или мненията на ръководството се променят.

Вижте всички последни новини от Actualno.com

Етикети:

Още от Digitalize This

Пощенска банка спечели престижно...
Талантливите деца от "Бон-Бон"...
Пощенска банка отчита 40% повече...
Финансово решение за устойчиво...
Четири компании са отличени в...
Пощенска банка придоби българския...
Петя Димитрова бе удостоена с...
Мобилният портфейл ONE wallet...
Пощенска банка организира месец...
Пощенска банка представя EVA:...
Цифровизация и здравеопазване:...

Последни новини