Иновативни методи за съхранение на палети

6950
Иновативни методи за съхранение на палети
Снимка: iStock

Дори и за най-големият прагматик фразата „иновативни методи за съхранение на палети“ може да създаде картина на блестящ високотехнологичен склад за съхранение на палети, въпреки че някои системи за съхранение могат да се поберат в това описание, иновациите са също толкова често въпрос на използване на съществуващи компоненти по различен или по-добър начин.

За да бъдат обикновени, компонентите за съхранение в дистрибуторски склад или логистичен център обикновено поставят стелажи, а най-простото и най-ефективното средство за разработване на иновативни системи за съхранение на палети във вашия склад е първо да разгледате вече съществуващите стелажни системи и да обмислите как те могат да бъдат модифицирани. Те са незаменими и служат за три основни цели:

 1. Използване на пълната височина на склада.

Стелажът осигурява носещата конструкция, необходима за подреждане на продукти на по-голяма височина, отколкото би било възможно, ако палетите със стоки бяха подредени само на пода или един върху друг (когато това е възможно).

 2. Защита на продукта.

Структурата на палетните стелажи елиминира вертикалните сили на натиск, които биха възникнали, ако стоките са подредени една върху друга, и предпазва продукта от въздействието на складовата техника.

 3. Организация

Всеки палет се съхранява на уникално място.

ВИДОВЕ ПАЛЕТНИ СТЕЛАЖИ

Има няколко метода за съхранение, от които можете да избирате. Първото нещо, което трябва да направите, е да сте наясно с най-често употребяваните видове стелажи:

ПОДОВА ПОЗИЦИЯ

Макар и да не е технически „стелаж“, подовата позиция може да бъде важна част от системата за съхранение. Тя е много гъвкава (там може да се постави почти всичко), защото няма структуракоято да определя граници за височина и ширина на товара. Това може да бъде от полза, когато се използва за временно съхранение на бързо движещ се продукт (т.е. кръстосано докиране). Характеристиките на продукта могат да ограничат височината на подреждане и пространството между горната част на продукта и таванната конструкция на склада, която представлява неизползваем капацитет за съхранение. Голямо предимство на подовата позиция са ниските капиталови разходи, тъй като всичко, което е необходимое боя или лента за маркиране на място където се поставя стоката.

УНИВЕРСАЛНИ ПАЛЕТНИ СТЕЛАЖИ

Най-често срещаният тип стелажи за палети, са универсалните палетни стелажи, този тип стелаж обикновено сепроектира да съхранява три палетавъв всъка клетка между рамките. Предимството на универсалнияпалетен стелаж е неговата селективност. Продуктът се съхранява само на дълбочина един палет от работния коридор и всяко ниво на съхранение е независимо едно от друго, така че всеки палет е достъпен по всяко време. Универсалният палетен стелаж  обикновено е най-евтиният тип палетен стелаж. Като недостатъкът от използването на универсалните палетни стелажи е, че дялът който заемат работните коридори необходими за работа на складовата техника, може лесно да надхвърли 50% от складовата площ.

DOUBLE DEEB ПАЛЕТНИ СТЕЛАЖИ

Double Deep стелажите са подобни на универсалните, но модулите са конструирани така, че палетите да могат да се съхраняват на две дълбочини от работния коридор, а не само на една дълбочина. Това осигурява повишена плътност на съхранение, като същевременно се поддържа добра степен на селективност. Палетните стелажиDouble Deepизискват специални електрокари с телескопични удължители завилиците.

DRIVE IN ПАЛЕТНИ СТЕЛАЖИ

Палетите се поддържат по краищата им от релси, които са монтирани перпендикулярно на работния коридор. Отделението за зареждане на палети е голямо колкото един палет, тъй като опорните релси на палета са под страните на палета. Между опорните релси има празнина, която позволява на мотокара да влезе или да премине през стелажната конструкция. Най-голямото предимство на DRIVE INстелажа е неговата висока плътност на съхранение. Тъй като скоростта на продуктитев складовете и дистрибуционните центрове се увеличила през последните няколко години, DRIVE INстелажите са станали по-малко популярни, но в някои ситуации те все още са най-подходящото решение.

PUSH BACK ПАЛЕТНИ СТЕЛАЖИ

При стелажите PUSH BACKобикновенно се използва серия от вложени колички, които са монтирани на релси под наклон в стелажната конструкция. Когато първият палет се съхранява на място, той се поставя върху горната количка. Когато вторият палет е готов за съхранение, той се използва за изтласкване на първия палет. Когато това стане, палетът и количката се движат нагоре по наклонената релса, избутвайкипървата количка, върху която е поставен първият палет. Този процес се повтаря, докато всяка количка се натовари и избута назад, като последният палет лежи върху релсите. Процесът се обръща, когато стелажите се разтоварват. Предимствата на палетната система PUSH BACKвключват :висока плътност на съхранение ,добра селективност и има предимство в производителността пред някои други системи с висока плътност, тъй като складовата техника винаги работи пред стелажния блок.

FLOW RACKS ПАЛЕТНИ СТЕЛАЖИ

При този тип стелажи ,палетите преминават през стелажната конструкциявърху ролки или колела. Релсите, които поддържат ролките / колелата, се намират под наклон от входната към изходната страна, използвайки гравитацията за преместване на палетите от единия до другия край. Най-голямото предимство на стелажната система FLOW RACKS е способността и да поддържа максимално изходно движение на продукта във всеки един канал.  Системата е ефективна при операции с висока производителност за експедиране на продуктите.

ПРОФИЛ НА СКЛАДА

Изборът на палетната стелажна система, който е най-подходящ за вашата работа ще зависи от няколко фактора, като най-големият е вашият профил на стоката. Това ще изисква известен анализ на продуктите ви сега и в близкото минало. Ако вашият бизнес има сезонни колебания в обема на поръчките, съберете информация заот потреблението на продуктите за различни периоди от годината. Тази информация за складовата наличност,трябва да стигне до нивото на SKU (единицата за съхраняване на запаси), за да идентифицира броя на палетите за всеки SKU във вашето складово съоръжение. След това към този базов номер могат да се прилагат прогнози за бъдещото потребление на продуктите. След като създадете профил заскладовата наличност, можете да определите видът на стелажа, от който се нуждаете. Общ показател за правилния избор на стелажната система е „Правилото на три”, което предполага, че когато палетите се съхраняват на много дълбоки места, за правилна ефективност всеки SKU трябва да заеме поне три места; например SKU, съхраняван в места с два палета в дъбучина на стелажи, трябва да има минимум шест палети в наличност. В допълнение към съхраняването на резервни палети, трябва да направите планове за операциите по пикиране. Ако те са в същата зона където е зоната за складиране, необходимостта от пикинг позиции, могътда бъде основният определящ фактор за избор на палетна стелажна система, особено ако пикинг позициите трябва да бъдат достъпни от ниво на пода. Тези позициите  трябва да бъдат подредени така, че пикърите да имат малко движение (обикаляне) в складовото пространство, така че намалявящия брой от запасите да е достатъчен, за да поддържа попълванията на пикинг зоната. Друг фактор, който трябва да се вземе предвид при определяне на разположението за съхранение, е ширината на работния коридор, който обикновено се определя от вида на складовата техника за обработка на материали. Най-общо казано, колкото по-тесен е работният коридор, толкова по-висока е използваемостта на складовия обем. Твърде тесният коридор ,обаче ще ограничи изборът наизползваната складова техника. Ако се използват множество видове подемно-транспортна машини и стелажни ситеми, най-бавното от тях задава темпото на движение на стоката. И в двата случая скоростта, с която палетите могат да бъдат поставени и изваждани в работния коридор, трябва да съответства на изискванията на други зони. Висока ефективност на съхранение се постига за сметка отскороста на движение на продуктите.

АВТОМАТИЗИРАНИ СКЛАДОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПАЛЕТИ

Може би най-високата ефективност на съхранението се постига чрез високи автоматизирани системи за съхранение  иподготовка за експедиция (ASRS). Тези системи могат да предложат много, но има някои предупреждения относно тяхното използване. Първо са капиталовите разходи. Тези системи не са евтини и ако разходите за земя и разходите за труд са относително ниски, може да е трудно да се оправдае инвестицията. От друга страна, липсата на работна ръка (а не на разходи) може да направи автоматизираните системи единствената възможност.Второто предупреждение се отнася до капацитета. Автоматизираната система трябва да бъде проектирана за пълна входно-изходна пропусквателна способност и капацитет за съхранение от самото начало, въпреки че може да минат няколко години, преди обемът да достигне максимума. Промените в конструкцията на стелажитемогат да бъдат предизвикателство. Някои системи предлагат гъвкавост при избора на тип стелаж или способността им да добавят оборудване с увеличаване на обема

УПОТРЕБА И ЗЛОУПОТРЕБА

Един важен момент е да се вземе предвид количеството на злоупотреба, което стелажът ще бъде изложен. Оборудването за обработка на материали, което използва тролейни или релсови пътищаще нанесе минималнищети на стелажната система. Стандартните мотокари и ричтраци са по-опасни за нанасяне на щети по складовото оборудване, въпреки товастелажите също трябва да бъдат проектирани така, че да издържат на малки удари от складовата техника, които винаги се появяват при извършване на складови манипулации. Колкото по-натоварена е манипулацията, толкова е по-голям потенциала за щети. Част от решението е осигуряването на достатъчно работно помещение както за съхранение на продукти, така и за експлоатационно оборудване, за да се намали вероятността от повреда.

Комбинация от типове стелажи за съхранение на палети най-добре ще подхождат на някои операции. Всяка операция е уникална и ще е необходимо внимателно проучване на продуктовия поток и експлоатационните изисквания, за да се гарантира, че избраната стелажна система подобрява ефективността.

Иновативните методи за съхранение не винаги означават значителни капиталови разходи. Често си струва да потърсите професионална външна помощ, която да ви помогне да разберете как трябва да функционира цялата система. Доставчиците на оборудване и логистичните консултанти могът да осигурят допълнителен набор от очи, които ще да бъдат ценен ресурс за вътрешния персонал.

Правилно проектираната система за съхранение на палети е ключов компонент в усилията за постигане на удовлетвореност на клиентите, както и непрекъснатият растежот потребление на стоки.

Вижте всички последни новини от Actualno.com

Още от ИКОНОМИКА:

Къде са най-евтини бензинът и дизелът в България: Цените към 06.12.23

Бивш енергиен министър прогнозира жесток стрес в страната, ако "Лукойл" спре работа

"Достъпно за вас" се оказа пълен провал

Живодар Терзиев: Продажбата на бизнеса на "Лукойл" у нас няма да повлияе на цените

ГЕРБ и ДПС предлагат отпадане на дерогацията от 1 януари 2024

ПроКредит Банк представя шестте песни на младите изпълнители, победители в конкурса „Талантите на ПроКредит Банк“

Делян Добрев: "Лукойл" се готвят да бягат

Асен Василев: Имахме изпреварваща информация за "Лукойл"

"Юнайтед груп" е звездата в Югоизточна Европа

Ето колко от икономиката ни е изсветляла за 12 години

Етикети:

Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Actualno.com, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение помага за нашата кауза - обективни новини и анализи. Бъди активен участник в промяната!

И приеми нашата лична благодарност за дарителство.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд ЕООД

IBAN: BG53UBBS80021021528420

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Actualno.com