X
 
 
Най-важното за коронавируса четете тук
Заедно можем!

Алчност и корупция в климатичната програма на ООН

6600
Алчност и корупция в климатичната програма на ООН
Снимка: Getty Images/Guliver

На 16 декември 2018 година Дмитрий Ершов гражданин на Русия, който някога управляваше екологичните проекти с оборот от няколко милиона долара в рамките на програмата за развитие на ООН (ПРООН) в Русия, в своя Московски кабинет записа отрезвяващо видео съобщение при ключовите международни спонсори на проекта: "ООН ви съдира."  Ершов е един от десетките бивши сътрудници на ООН, одитори и консултанти, които в продължение на десет години изразяват безпокойство по повод неефективното ръководство и предполагаемото незаконно присвояване на милиони долари международни средства от Глобалния екологичен фонд (ГЕФ), които са предназначени за съкращаването изхвърлянето на парникови газове в Русия. Така започва статия на Foreign Policy, която ви предоставяме със съкращения от името на авторите Колъм Линчи Еми Макинон.

Но техните опасения по повод нарушаване на решенията в програмата, първо вътрешни съобщения, които се появиха през 2011 година, преимуществено се отхвърляха от сметките или се игнорираха от страна на ръководството в Истанбул, Ню Йорк и Вашингтон, а така също и от правителствата на страните-донори, включително и Съединените Щати.

Разследването на това дело, проведено от Foreign Policy, основано на изучаването на голям обем вътрешни документи на ООН и интервю с ключови играчи, представя допълнителни доказателства в подкрепа на заявленията на Ершов и хвърля неприятна светлина на неспособността на ООН, ГЕФ и самите правителства на страните-донори да осигурят надежден контрол над изпълнението на благите намерения на проектите за борба с екологичните бедствия, включително изтъняването на озоновия слой и глобалното затопляне.

Конфиденциално приложение към проверката,проведена през 2017 година, с което са били запознати чиновниците на ПРООН в Ню Йорк и Истанбул, но което никога по-рано не е било публикувано, се посочват убедителни данни за преднамерено незаконно присвояване на милиони долари, отделени за реализирането на проекта в периода между 2010 и 2014 година.  Но ПРООН оспорва този извод. Последвалото разследване, проведено от Управлението по ревизия е разследвания не намира доказателства за незаконно присвояване на средства, но отделно след проверката е направен изводът за това, че "управлението на проекта не съответства на очакванията стандарти", съобщи представител на ПРООН.

Ершов твърд, че през октомври 2014 година е уволнен от заеманата длъжност в ООН във връзка с това че е изразил безпокойство по повод конфликт на интереси в програмата ГЕФ. Последните четири години той посвещава на това да подтикне ПРООН, ГЕФ и донорите към разследване на неговите твърдения, според които длъжностни лица в оня и руски чиновници са сключвани изгодни договори с приятели и членове на техните семейства в рамките на програмата, което е довело до малко екологични постижения.

През миналия месец се решават представи на представителите на съвета на ГЕФ, състоящ се от 32 члена, копие на своето видеообръщение и заявление, в което ги призовава да започнат независимо разследване на неговите твърдения. Но призивите на Ершов нееднократно се пренебрегваха и високопоставените чиновници в ПРООН го игнорираха, като бивш недоволен работник, който се стреми да отмъсти на своя началник за отказа да продължи договора му.

"Трябва да имаме предвид, че Ерешов се отнася отрицателно към нашето представителство в Москва, написа регионалният технически съветник на ПРООН в Истанбул Джон О'Браян в свое по-рано не публикувано писмо от 23 декември 2014 година. Но О'Браян признава, че програмата е съпроводена от много сериозни проблеми, отбелязвайки, че трима независими консултанти са изразили безпокойство по повод на това как се изразходват средствата. "Имам някои опасения, че това може да се обърне срещу ПРООН." заяви тогава О'Браян. Преди 3 години той състави вътрешен доклад, в който се казва че програмата няма с какво да се похвали, макар че за първата година на нейното функциониране са похарчени 1,4 млн. долара и предложи тя да бъде отбелязана като "проблемен проект". Но това предложение беше отхвърлено.

Зелената машина за пари

Юли е бил най-горещият месец на Земята, регистриран някога

Температурите през юли 2019 г. са били най-високите, регистрирани някога в световен мащаб, заяви в четвъртък Националната администрация...

Глобалния екологичен фонд е създаден през 1991-ва година за финансиране на международни усилия за противодействие на най-актуалните екологични проблеми на планетата. Програмата се осъществява от 18 национални и международни организации. През юни Съветът на ГЕФ, състоящ се от 32 члена, прие решение да утвърди проекти на сума от над 850 млн. долара, от които около 200 милиона бяха отделени за ПРООН.

Критиците на руската програма я представят като особено показателен пример за неспособността на ПРООН да осигури надлежащото разходване на средства на ГЕФ. От 2010 година ГЕФ е изхарчил над 40 милиона долара за повишаването на енергоефективността в Русия, според източници в ООН.  Програмата, която действа от 2010 до 2017 година беше насочена за това да се помогне на Русия да доведе стандартите на ефективност в съответствие с европейските стандарти, които служат за образец за развиващите се страни. Но в заключителната оценка на руския проект през септември 2017 година, съставена от канадски експерт по енергоефективност Роланд Уонг и неговия руски колега Алексей Захаров, авторите стигат до извод,а че след почти седем години и милиони долара инвестиции от страна на правителствата на страните донори в рамките на програмата "не са били постигнати никакви съкращения на изхвърлянията на парникови газове."

Московският офис на ПРООН е ръководен от Наталия Олофинска, гражданин на Русия, съвместно с Алексей Антпрооп, високопоставен сътрудник на министерството на образованието и науката на Русия. През 2015 година Олофинска е назначена на международна длъжност в Истанбул през 2015 година, като регионален технически специалист по адаптация на изменението на климата, където продължава да управлява руските проекти на ПРООН, включително и многомилионен тръстов фонд.

Консултантите установяват редица проблеми, в това число и фактът, че търговете по договорите редовно се предоставяли на роднини на руски чиновници, ръководещи проекта. Експертите по оценката на проект се питат и защо ПРООН управлява проекта с партньорство с министерство на образованието и науката, което няма никаква роля в установяването на стандартите на страната в областта на енергоефективността.

Докладът на Уонг и Захаров подтиква управлението на ПРОНН за ревизия и разследване за мошеничество. Разследването "установяват редица нарушения, макар и не равносилни на пропуски, които е необходимо да се отстранят, за да не се повтарят тези грешки в бъдеще", пише в докладната си норвежкия директор на управлението по ревизията Хелге Оствайн на 9 май 2018 година. В документа си той отбелязва още, че на частни компании, поканени да участват в ръководния комитет, отговарящ за утвърждаването на договорите, е било разрешено да участват в търговете по тези договори. Управлението по ревизия и разследвания установило, че обвиненията в мошеничество са необосновани и закриват делото.

Десислава Микова от "Greenpeace" – България: Пластмасата е навсякъде

Огромно количество от пластмасата, която се генерира на сушата в крайна сметка стига до океаните и моретата. Все пак знаем, че голяма ч...

Ершов е поканен на работа през 2012 година на длъжност ръководител на проект по стандарти и маркировка, където е работел на договор в продължение на две години и половин. Руският експерт по-рано е работил в международни организации, вкл. и ЕС и в частни компании. Ершов отбелязва, че Олофинская и Антрово са не намесвали в търговете, насочвайки договрите към приятели и съюзници, наемайки неквалифициран персонал, който изпълнявал техните заповеди. Олофинская отхвърля тези твърдения и през 2014 година не подновява договора му, изразявайки недоволство от работата му.

Оценките на консултантите

Ершов споделя притесненията в регионалния щаб на ПРООН, но те са отклонени от управлението на ПРООН по въпросите на етиката, което заявява, че той няма пълномощия да разследва корупция.

През септември 2015 година одитори на агенцията установяват недостатъци в общото управление на отделните договори. Работата на представителството на ПРООН в Москва е оценено, като частично удовлетворително, като се отбелязва, че процесите на вътрешен контрол, ръководство и управление на риска, като цяло функционират, но се нуждаят от подобрение.”

Безпокойство за функционирането на програмата още през 2011 година изразяват О Браян, който определя проекта като проблемен, като и от холандския технически експерт, нает от ООН, Франки Клинкенбърг, според когото на проекта липсва управление и ръкодовоство.

Исторически жеги топят Европа

Европа се „топи“ в неистовите жеги обхванали континента през последната седмица, съобщи CNN. За втори път това лято най-мал...

През 2013 година за оценка на проекта е нает друг консултант Йерун Кеттинг, холандски експерт по европейските енергийни стандарти, който смята програмата за несъответстваща и умерено удовлетворителна. Според изводите на Уонг и Захаро вкетинге била заплашван с „големи проблеми”, ако не преразгледа оценката си. Възнагражданието му, което е трябвало да бъде изплатено през май 2013 е задържано от офиса на Олофинска до август 2013 година. На него му плащат, когато той променя оценката на „умерено удовлетворителна.”

ПРООН наема още един международен технически съветник едва две години по-късно. Юрик Пашик ,гражданин на Беларус, нает на работа през юни 2014 година открива още по-сериозни недостатъци, заявявайки, че в програмата на ПРООН има много конфликти на интереси. Той също е заплашен със забавяне на възнагражданието му, ако не предостави по-благоприятен отчет за работата на проекта. През 2015 година договорът му не е възобновен.

Ершов и други информатори се обръщат към ключовите донори, включително САЩ, Канада и Норвегия. Но тези правителства в значителна степен предоставят на ПРООН възможността да внесат ред в собствената си къща. През януари канадските и канадските и норвежките власти съобщиха, че са удовлетворени от това как ПРООН е провела разследването за предполагаема корупция в програмата, а американските власти предадоха делото в главния надзорен орган на ООН, Управлението службите за вътрешен надзор, което ги прехвърли обратно на следователите на ПРООН.

За Ершов и останалите реакцията на донорите е притеснително напомняне за това, че изкореняването на корупцията не е голям приоритет. "Има богати страни, които насочват огромни суми пари за оказване на подкрепа на екологичните програми. В крайна сметка тези пари изчезват, като вода в пясък", казва Пашик.

Превод: Actualno.com

Още от АНАЛИЗИ И КОМЕНТАРИ:

Израелската фармацевтична компания започва тестове на COVID-ваксина под формата на хапче

Експерт: Москва набляга върху влиянието пред господството

Европа преодолява четвъртата вълна на COVID-19 с поглед към нова реалност

Борислав Боев с пример: Все още живеем в петролната ера

Дахер Ламот: Пращат в затвора човека, който издаде, че 90% от жертвите на американските дронове не са цели, а цивилни

"Северен поток 2" заплашва сигурността в Балтийско море?

Коя ваксина срещу Covid-19 е най-широко призната за пътувания по света

Actualno.com

Етикети:

Най-важното за коронавируса четете тук
Заедно можем!
Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Actualno.com, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение помага за нашата кауза - обективни новини и анализи. Бъдете активен участник в промяната!

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд ЕООД

IBAN: BG53UBBS80021021528420

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Actualno.com

ОЩЕ ОТ Анализи и коментари