X
 
 

Промени в обществения транспорт Стара Загора

1 0
photo of Промени в обществения транспорт Стара Загора
Снимка: Aктуално
Във връзка с безопасното организиране и изпълнение на строително-монтажните работи на бул. „Крайречен“ до 20 септември включително превозните средства на обществения транспорт ще се движат по обходни маршрути,съобщават от пресцентъра на община Стара Загора. 

- Автобусна линия N 20 ще се обслужва по маршрут:  по ул. „Ген. Столетов“ - ул. „Ангел Кънчев“ - ул. „Христина Морфова“ - ул. „Хан Тервел“ и обратно.

- Автобусни линии с номера 8, 21, 33 и 44 ще се движат по маршрут:  бул. „Цар Симеон Велики“ - „Ангел Кънчев“ - ул. „Христина Морфова“ - ул. „Хан Тервел“  и обратно.

Автобусните линии в посока запад - изток  ще се обслужват по маршрут: бул. „Цар Симеон Велики“ - ул. „Ангел Кънчев“ - бул. „Славянски“ - ул. „Никола Петков“ и обратно. 

Потвърдиха кредитния рейтинг на Стара Загора 

Кредитният анализатор „S&P Global Ratings“ потвърди кредитния рейтинг на Стара Загора на „BBB-, Стабилна перспект...

По обходните маршрути на обществения транспорт се добавят следните допълнителни спирки:

- На ул. „Ангел Кънчев“, южно от бул. „Цар Симеон Велики“;

- До Първи частен склад на ул. „Христина Морфова“;

- На ул. „Ангел Кънчев“ N 60 и N 63, северно от кръстовището с бул. „Цар Симеон Велики“.

Тази публикация е създадена в рамките на договор № BG05M9OP001-2.010-0458"От Актуално" в помощ на уязвими групи, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски социален фонд на Европейския съюз по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. – Процедура „Развитие на социалното предприемачество“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от "От Актуално" в помощ на уязвими групи и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тя отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОП РЧР 2014-2020 г.
Actualno.com
Рейтинг: 5 от 5. Гласували общо: 1 потребители