X
 
 

Разкриват изнесено работно място на старозагорското бюро по труда

1
photo of Разкриват изнесено работно място на старозагорското бюро по труда
Снимка: Актуално
Дирекция „Бюро по труда” - Стара Загора, съвместно с община Стара Загора разкриват изнесено работно място за регистрация на търсещи работа лица, освободени от трудови отношения поради извънредното положение в страната.

От 8 април, сряда, желаещите да се регистрират като безработни ще могат да посетят не само Бюрото по труда на ул „Стефан Караджа” 8, но и изнесено работно място. То ще се намира в Туристическия информационен център на общината на бул. "Руски" 27 (под Художествената галерия).

Ще работи от 9 до 17 часа с обедна почивка от 12 до 13 часа.  

От Бюрото по труда препоръчват на хората, които ще използват услугите на временното работно място, да се съобразят с въведените противоепидемични мерки и да спазват всички хигиенни изисквания и социална дистанция.

Агенцията по заетостта предоставя възможността за подаване на заявление за регистрация по електронен път към съответното бюро по труда чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ). Формулярът на заявление-декларация за регистрация може да бъде изтеглен от сайта на Агенция по заетостта www.az.government.bg

На страницата има и помощна информация за начина за ползване на ССЕВ.

Агенцията изисква от клиентите на бюрата по труда, които са се завърнали от чужбина, да спазват 14-дневния карантинен период от тяхното пристигане. В бюрото няма да се допускат лица, на които не е изтекъл карантинният срок. При установяване на нарушение ще се уведомяват компетентните органи. Всеки желаещ да ползва присъствена услуга, първо ще попълва декларация, че не е пребивавал извън страната през предходните 14 дни и ще носи отговорност за декларирани неверни данни. 

Тази публикация е създадена в рамките на договор № BG05M9OP001-2.010-0458"От Актуално" в помощ на уязвими групи, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски социален фонд на Европейския съюз по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. – Процедура „Развитие на социалното предприемачество“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от "От Актуално" в помощ на уязвими групи и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тя отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОП РЧР 2014-2020 г.
Actualno.com
Рейтинг: 5 от 5. Гласували общо: 1 потребители