Здравният министър: Максимум 75 млн. лева ще бъдат платени за надлимитна дейност

1
Здравният министър: Максимум 75 млн. лева ще бъдат платени за надлимитна дейност
Снимка: Анита Чолакова
Изплащането на надлимитната дейност на лечебните заведения през 2015 и 2016 г. беше едно от условията в договорния процес, който течеше между Българския лекарски съюз, Българския зъболекарски съюз и Надзорния съвет на НЗОК. Максималният праг на ресурса, който още им бъде изплатен за реално извършена, но неплатена дейност, е 75 млн. лева и това трябва да стане до края на тази година, съобщи пред журналисти в Смолян здравният министър проф. Костадин Ангелов.   

Днес той посети областната болница и Регионалната здравна инспекция. Разговаря с ръководството на болницата, с работещите в инфекциозно отделение и с представители на синдикалните организации в лечебното заведение.

 

Втора инстанция: Касата трябва да плаща и надлимитна дейност

И на втора инстанция общинската болница в Девин спечели дело срещу Районната здравноосигурителна каса – Смолян. То е за извършена...

 

По думите му организацията на работа както в цялата Смолянска област, така и в областната болница е на изключително добро ниво.

„Създадена е пълна логистика, която се ръководи от областния управител както по отношение на обезпечеността за болнични легла, структурите на територията на цялата област, така и с лични предпазни средства, дезинфектанти. Сутринта четох в медиите, че имало недостиг на лични предпазни средства в лечебни заведения в страната. До момента такъв недостиг на мен не ми е известно да има. От проведената среща вчера с колегите, които бяха в Русе, отново няма недостиг. Предната седмица имахме конферентна връзка с всички директори на РЗИ - не съобщиха за недостиг. Държа дебело да подчертая, че на територията на България в складовете са осигурени цялото количество лични предпазни средства, което гарантира сигурност на страната в следващите три месеца напред“, подчерта проф. Ангелов.

Проф. Костадин Ангелов: Грозна лъжа е, че ще има отново КПП-та заради коронавируса

Няма недостиг на легла или лекари в цялата Кюстендилска област. Болницата в града няма нужда от нищо. Това каза министърът на здравеоп...

Той заяви, че общинските болници, които нямат инфекционист, ще сключат договори по клиничната пътека 104 за лечение на COVID-19.  Решението е преди това да подпишат консултантски граждански договори със специалист по инфекциозни болести.  

По отношение на процедурата за изграждане на национална здравна информационна система министърът обясни, че са отпуснати от правителството 2 млн.лева, които ще бъдат предоставени на "Информационно обслужване" АД.

„Следващата седмица или до края на тази седмица предстои представянето на презентация на "Информационно обслужване" пред ръководството на Министерството на здравеопазването, където да разберем всички онези функционалности на системата, която след това ще обсъдим със съсловните организации. Когато сме готови с окончателния вариант, той ще бъде въведен в действие. Имаме надеждата, че това може да стане до края на годината“, посочи още той.

Допълни, че до края на годината 19 млн. лева ще бъдат разпределени между общинските болници от НСОРБ за месеците август, септември, октомври, ноември и декември.  

Тази публикация е създадена в рамките на договор № BG05M9OP001-2.010-0458"От Актуално" в помощ на уязвими групи, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски социален фонд на Европейския съюз по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. – Процедура „Развитие на социалното предприемачество“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от "От Актуално" в помощ на уязвими групи и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тя отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОП РЧР 2014-2020 г.
Actualno.com
Рейтинг: 5 от 5. Гласували общо: 1 потребители