X
 
 

В Стара Загора търсят 16 полицаи 

1
photo of В Стара Загора търсят 16 полицаи 
Снимка: Aктуално
Конкурс за 16 вакантни младши изпълнителски длъжности обявява Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи (ОДМВР) в Стара Загора. Търсят се петима младши автоконтрольори, двама старши полицаи и деветима водачи на патрулни автомобили.

До 16 март включително се подават документи за участие в конкурса в сектор “Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси” към отдел „Административен” при ОДМВР - Стара Загора на ул. „Граф Игнатиев” 16, телефони за справки и въпроси: 042/ 665 579, 665 326 665 320. 

Условията и реда за участие в конкурса тук.

 

Тази публикация е създадена в рамките на договор № BG05M9OP001-2.010-0458"От Актуално" в помощ на уязвими групи, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски социален фонд на Европейския съюз по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. – Процедура „Развитие на социалното предприемачество“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от "От Актуално" в помощ на уязвими групи и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тя отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОП РЧР 2014-2020 г.
Actualno.com
Рейтинг: 5 от 5. Гласували общо: 1 потребители