X
 
 

Министрите одобриха бюджета на НЗОК за 2020 г.

603 0
photo of Министрите одобриха бюджета на НЗОК за 2020 г.
Снимка: iStock/Guliver
Министерският съвет прие Решение за одобряване на проект на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г.

Предвидени са 4,744 704,9 хил. лв. приходи и трансфери. Здравноосигурителните приходи са в размер на 4,640 733,7 млрд. лв., от които 3,107 134,2 млрд. лв. са приходи от здравноосигурителни вноски и 1,533 599,0 млрд. лв. са трансфери за здравно осигуряване. Разчетените средства за здравноосигурителни вноски са в размер на 3,107 134,2 млрд. лв., което представлява увеличение с 264,880 млн. лв. в сравнение със същите през 2019 година. Трансферите за здравно осигуряване за 2019 г. са разчетени с ръст от 139 млн. лв. спрямо 2019 г., който се дължи на промяна в размера на пенсиите, от увеличение на минималната работна заплата и ръста от 5 на сто от осигурителния доход, върху който държавата внася здравни вноски за безработните, децата, социално слабите и др.

Пациенти искат специална програма за борба с диабета, според Ананиев няма нужда

Лекари и пациенти настояват за Национална програма за борба с диабета, която да включва профилактика, съвременно лечение и методи за ...

За неданъчни приходи са предвидени 20,571,2 млн. лв., което е с 811,4 хил. лв. повече спрямо заложените през 2019 г.

Разходите и трансферите общо са в размер на 4,744 704,9 млрд. лв., в т.ч. разходи в размер на 4,739 172,7 млрд. лв., което е с 394, 227,7 млн. лв. повече спрямо Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г. Общо текущите разходи са в размер на 4,594 950,7 млрд. лв., което представлява увеличение с 382 111 млн. лв. спрямо Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г. Средствата за здравноосигурителни плащания са в размер на 4,453 976,8 млрд. лв., което представлява увеличение с 337,580,6 млрд. лв. спрямо Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г.

Разпределението на средствата за здравноосигурителни плащания е следното:

1. За медицински дейности - 2,850 282,6 млрд. лв., в т. ч: първична извънболнична медицинска помощ – 244 000 млн. лв.; специализирана извънболнична медицинска помощ (вкл. за комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение) – 264 700 млн. лв.; медико-диагностична дейност – 94,300 млн. лв.; болнична медицинска помощ – 2,247 282,6 млрд. лв.

Над 16 млн. лв. дава Здравната каса за технологична инфраструктура

Мащабна поръчка за технологична инфраструктура, към която със сигурност ще проявят интерес IT компании в България и чужбина, обяви Наци...

2. За дентални дейности – 179,800 млн. лв.

3. За лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели – 1,243 800,0 млрд. лв., като в това число се включват здравноосигурителните плащания за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната – 677,300 млн. лв., в т.ч. лекарствени продукти, назначени с протокол, за който се извършва експертиза – 365,156 млн. лв.; за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания в условията на болнична медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги – 466,600 млн. лв.; за лекарствени продукти по списък за базова терапия на онкологични и онкохематологични заболявания, коагулопатии и други редки заболявания - 99,900 млн. лв.; медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ – 110 млн. лв.

4. За здравноосигурителни плащания за медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност по проекта за 2020 г. са разчетени 70,094,2 млн. лв.

Проектът на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г. е съставен в съответствие с бюджетната рамка при запазване на размера на здравноосигурителната вноска в размер на 8%. С проектобюджета се постига гарантиране на пакета здравноосигурителни дейности в обхвата на задължителното здравно осигуряване, като през 2020 г. за Националната здравноосигурителна каса са осигурени 394,7 млн. лв. допълнителни средства за разходи и трансфери – всичко спрямо закона за 2019 г.

Управителят на НЗОК де факто обвини общините за заплатите на медицинските сестри

Дали и какви пари стигат до медицинските сестри, зависи от ръководствата на болниците. Проблемът е на практика в общинските болници. Та...

Actualno.com

Етикети:

Рейтинг: 5 от 5. Гласували общо: 1 потребители