X
 
 

В Казанлък ще изграждат туристически комплекс „Светът на траките“

1 0
photo of В Казанлък ще изграждат туристически комплекс „Светът на траките“
Снимка: Община Казанлък
Нова инфраструктура и сграден фонд на туристически комплекс „Светът на траките“ предстои да изгради община Казанлък, става ясно от обявената й поръчка.

Комплексът ще изпълнява ролята на многофункционален посетителски и обслужващ център за сериен обект „Царският некропол на тракийския град Севтополис“.

Историческа изложба в Музея на фотографията в Казанлък 

„Писма от Одрин“ е историческата изложба, която ще бъде открита на 4 февруари от 17:30 часа в Музея на фотографията и съвре...

Избраният изпълнител трябва да изгради билетен център и кафене, тематичен ресторант с винарна, места за настаняване с пет самостоятелни къщи, централна сграда с поредица от отделни помещения, вкл. фронт-офис, тронна зала, шатра (многофункционална зала), заседателна зала и др. 

Освен постройките трябва да направи също паркинги, алеи, подпорни стени, огради, парапети, перголи, да достави паркова мебел и др.

Идеята на местната управа е да създаде условия за исторически адаптивно пребиваване с илюстративни демонстрации и информация с възможност туристът да получи информация за очакващото го или видяното вече, да добие представа за духа на времето и съдържанието на бита и човешките ценности на траките.

Комплексът има за цел да миксира усещането за съпреживяване с респекта от житейските и култови практики в бита на древните траки, четими в разкритите археологически обекти.

Кметът на Казанлък подписа договора за „Светът на траките“

Днес в Министерство на регионалното развитие и благоустройството кметът на община Казанлък Галина Стоянова подписа договора с Управлява...

Имотът, върху който ще се изгради комплекс „Светът на траките“, попада в периферните североизточни граници на град Шипка.

Проектът „Светът на траките“ се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ и е на обща стойност 8,6 млн. лв. Той включва още възстановяване и опазване на паметник на културата Тракийска гробница и култов комплекс „Оструша”, с категория „национално“ значение за бъдещите поколения, изграждане на велоалея от гр. Крън до гр. Шипка, за да бъде осигурен и велосипеден достъп за посетители до тракийското културното наследство в Долината.  

Тази публикация е създадена в рамките на договор № BG05M9OP001-2.010-0458"От Актуално" в помощ на уязвими групи, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски социален фонд на Европейския съюз по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. – Процедура „Развитие на социалното предприемачество“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от "От Актуално" в помощ на уязвими групи и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тя отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОП РЧР 2014-2020 г.
Actualno.com
Рейтинг: 5 от 5. Гласували общо: 1 потребители