НА ЖИВОВойната в Украйна

Кметът на Казанлък връща три решения на местния парламент

767

Три решения за прегласуване връща на местния парламент кметът на община Казанлък Галина Стоянова. Тя се е възползвала от чл. чл.45, ал.5 на Закона за местното самоуправление и местната администрация.

За ново разглеждане като нецелесъобразен е върнат отказът на ОбС да учреди безвъзмездно право на ползване върху общински обекти да се разположат рекламно-информационни елементи на СНЦ „Футболен клуб Розова долина Казанлък“.

„Във възникналия дебат по време на обсъждане на предложението се изтъкнаха аргументи, че следва да се осигурят средства за всички спортни клубове. Няма спор, че всеки един спортен клуб трябва да бъде подпомаган за развитие както на масовия спорт, така и на спорта за високо спортно майсторство. В тази връзка община Казанлък отделя според възможностите си средства за подпомагане на клубовете по определени критерии, въз основа на приета от Общински съвет наредба. В настоящия случай СНЦ „Футболен клуб Розова долина Казанлък“ е направил самостоятелни усилия да привлече допълнителни средства за дейността си чрез спонсорство, като за целта е поискал от община Казанлък подпомагане, изразяващо се в предоставяне на общински обекти за извършване на рекламна дейност“, посочва Стоянова.

Според нея общината трябва да подкрепи усилията на клуба за алтернативни спонсори и рекламодатели.

С аргумент, че е незаконосъобразно, кметицата връща и отказ да се даде разрешение за изработка на Подробен устройствен план - план за застрояване на имот с площ 1.165 дка. в местността Каменно мостче на село Енина. Имотът е публична общинска собственост и намерението там е да се изгради трасе на пътна връзка.

„Считам, че в настоящия случай Общински съвет Казанлък не разполага с оперативната самостоятелност да приеме решение или да не приеме такова. В условията на обвързана компетентност Общински съвет - Казанлък следва да разреши изработването на искания подробен устройствен план, при наличие на предвидените в закона предпоставки, съответно - да не разреши, ако искането не отговаря на изискванията на закона, за което следва да изложи мотиви. Неприемането на решение, поради липсата на мнозинство е равносилно на отказ от издаване на искания административен акт и като такъв подлежи на обжалване пред Административния съд. Липсата на мотиви е съществено процесуално нарушение, което ще доведе до отмяна на оспорения акт и понасяне на съдебните разноски от Община Казанлък“, е мотивът на Стоянова, с който тя връща решението.

Галина Стоянова връща за прегласуване и отказ за откриване на процедура по приватизация на общински нежилищен имот. Той се намира на ул. Орешака №77 в Казанлък, с обща площ 12 185 кв.м. и го определя като нецелесъобразен.

По време на заседанието били изтъкнати аргументи, че въпросният терен бил отреден за изграждане на спортна зала и ако се продаде, няма други подходящи имоти в Казанлък за изграждането й.

„С оглед изказването на общинския съветник Г-н Григоров следва да се уточни, че в имота, който е предмет на продажба, не е съществувало инвестиционно намерение за изграждане на спортна зала. Подобен проект се предвижда да се изгради в съседния Поземлен имот 35167.503.9501 с площ 16249 кв. м“, заявява кметът на Казанлък.

Общинският съвет трябва в двуседмичен срок да разгледа отново върнатите решения. 

Вижте всички последни новини от Actualno.com

Етикети:

Още от Стара загора

Община Казанлък продължава с...
Прокурор против плана на ЕС за...
 Община Мъглиж с договор за пътни...
Община Стара Загора грейна, озарена...
Диригент: Петко-Стайновите...
Община Казанлък получи отличие...
Община Стара Загора закупи апарат...
Стара Загора с три номинации в...
Започнаха Петко-Стайновите...
Зоопарк Стара Загора е номиниран...
Живко Тодоров: Нашата работа...
В Стара Загора изграждат първата...

Последни новини