НА ЖИВОВойната в Украйна

Производствената инфлация у нас започна да намалява

1082

След като потребителската инфлация у нас отчете понижение през месец октомври след близо 2 години на непрестанно увеличение, цените на производител в родната индустрия също забавиха темпа си на растеж.

Общият индекс на цените на производител в промишлеността забавя годишния си темп на растеж до 41.7% през месец октомври тази година, сочат данните на Националния статистически институт. За сравнение, през преходния месец септември, годишният ръст на производствените цени възлизаше на рекордните 56.8%, което означава, че производствената инфлация в индустрията се забавя с цели 15.1 процентни пункта спрямо предходния месец.

През тази година имаше месеци на минимално забавяне в темпа на растеж на общия индекс на цените на производител, но не и в толкова големи размери.

Индексите на цените на производител измерват средното изменение на цените на промишлените продукти, произвеждани и продавани от българските предприятия, като те могат да се разглеждат като ранен измерител на инфлацията и да се използват за международни сравнения, уточняват от НСИ.

Понижението в темпа на растеж на цените на производител в промишлеността се дължи на забавяне на ускорението на цените както на вътрешния пазар, така и на международния пазар.

През октомври индексът на цените на производител на вътрешния пазар записва годишно увеличение от 55.4% на годишна база, спрямо годишен ръст от 78.1% през предходния септември. Тоест годишният темп на растеж се забавя с 22.7 процентни пункта само за месец.

Индексът на цените на производител в промишлеността на международния пазар нарастват през октомври с 19.6%, спрямо годишно ускорение от 23% през предходния септември или спад от 3.4 процентни пункта.

Основен генератор на забавянето на растежа на общия индекс на цените на производител в промишлеността има производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – годишен ръст от 97.8% през октомври, спрямо годишно увеличени от 148.3% през предходния месец. Цените в преработващата промишленост нарастват през октомври с 20.8% на годишна база (+22.7% месец по-рано), а в добивната промишленост – с 4.2% на годишна база (+17.9% месец по-рано).

В преработващата промишленост значително повишение на цените е отчетено при: производството на химични продукти - с 39.2% (+48.8% месец по-рано), производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 31.2% (+32% месец по-рано), производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 29.0%, производството на хранителни продукти - с 28.7% (+29.7%). Намаление е отчетено при производството на основни метали с 1.5%.

През октомври годишен ръст на цените на вътрешния пазар е регистриран при: производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 94.1% (+147% през септември), преработващата промишленост - с 28.9% (+22.7% месец по-рано) и добивната промишленост - с 9.2% (+17.9% месец по-рано).

Спрямо октомври 2021 г. съществено увеличение на цените в преработващата промишленост е отчетено при: производството на химични продукти - с 52.3% (+70% месец по-рано), производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 46.0% (+61.5% месец по-рано), производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 37.3% (+36.5% месец по-рано), производството на хранителни продукти - с 30.0% (+30.9% месец по-рано).

Индексът на цените на производител на международния пазар намалява с 0.2% през октомври 2022 г. спрямо предходния месец, а спрямо съответния месец на 2021 г. нараства с 19.6%.

Месечни изменения

Общият индекс на цените на производител намалява с 6.2% през октомври 2022 г. спрямо предходния месец. Значително намаление е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 15.3%, и в добивната промишленост - с 3.9%, докато в преработващата промишленост е отчетено увеличение с 0.9%.

Повишение на цените на производител в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 5.7%, производството на облекло, обработката на кожи; производството на изделия от обработени кожи без косъм - с по 1.2%, производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 0.9%. По-ниски цени са отчетени при: производството на основни метали - с 3.9%, производството на изделия от каучук и пластмаси - с 0.3%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар намалява с 8.8% през октомври 2022 г. спрямо предходния месец. Понижение е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 16.0%, и в добивната промишленост - с 1.2%, а в преработващата промишленост е отчетено повишение с 1.0%.

Повишение на цените на производител в преработващата промишленост се наблюдава при обработката на кожи; производство на изделия от обработени кожи без косъм - с 4.7%, и при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 2.7%. По-ниски цени са отчетени при: производството на основни метали, производството на химични продукти - с по 0.8%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 0.2%.

Инфлация: Производствените цени на вътрешния пазар скачат с близо 80%

Производствените цени на вътрешния пазар у нас продължават да нарастват рекордно и през месец септември, което поставя под въпрос докол...

Вижте всички последни новини от Actualno.com

Етикети:

Още от Икономика

Икономист: Прогнозите са за задържане...
Любомир Каримански: Нека за 9...
НАП в мейл до 500 000 работодатели:...
Израел предлага модерни радари...
Газът за февруари се очаква да...
Защо да изберем къща от контейнери...
Експерт: Очакваната рецесия...
Животът на два ядрени реактора...
ПП: ГЕРБ оставиха битовите потребители...
ОББ и КВС Банк България намаляват...
Вижте с колко се е покачила безработицата...
eMAG: Потребителите са се възползвали...

Последни новини