X
 
 

С усилващи мрежи се изгражда част от облицовката на тръбата за София в тунел „Витиня“ (СНИМКИ)

1
photo of С усилващи мрежи се изгражда част от облицовката на тръбата за София в тунел „Витиня“ (СНИМКИ)
Снимка: АПИ
С усилващи мрежи се изгражда част от третата конструктивна облицовка на тръбата за София на тунел „Витиня“ на АМ „Хемус“. След като тя бъде поставена ще се положи хидроизолацията и последната 4-та облицовка на съоръжението. Преди да се достигне до този етап от работата тръбата бе укрепена с 55 километра анкери. Дължината на един е 12 метра и се вкарва в стените за връзка между отделните облицовки и скалния масив. При стартирането на ремонтните дейности в тръбата за София бяха открити множество пукнатини в облицовката и кухини. За запълването им и за да се заздрави съоръжението са използвани над 2 500 кубични метра бетон.

Експерт: Всички съоръжения на АМ "Хемус"– между тунел Витиня и втория тунел, са за ремонт

"На АМ "Хемус" – между тунел Витиня и втория тунел, всички съоръжения са за ремонт. Не мога да кажа, че са опасни, но има известн...

„Витиня“ е най-дългият пътен тунел - 1 195 метра - и е в експлоатация от 1984 г. На съоръжението през миналата година бяха направени множество проучвания и експертизи, въз основа на които се предприеха аварийно-възстановителни дейности, за да се приведе съоръжението в съответствие с европейската директива 2004/54/ЕО за минималните изисквания за безопасност на тунелите на Трансевропейската пътна мрежа (TEN-T). В тази връзка ще бъдат направени и 3 напречни връзки - 2 пешеходни и една пътна, които ще свързват двете тръби на тунела. Те ще се ползват в случай на пътен инцидент. По този начин съоръжението изцяло ще отговаря на европейските изисквания.

Изпълнителят на обекта „Автомагистрали“ ЕАД работи мобилизирано. Очаква се строителните дейности да завършат през втората половина на 2020 г. Индикативната стойност на аварийно-възстановителните работи е около 50 000 000 лева. Ремонтираната тръба ще е с нова облицовка, хидроизолация, отводнителна и дренажна система, асфалтова настилка, пожароизвестяване, вентилация, видеонаблюдение, светофарна уредба, осветление и система за светлинно водене, каквито има в ремонтираната тръба за Варна.

Ремонтът при "Витиня" трябва да приключи до два месеца, започват дейности на АМ "Тракия" и "Хемус"

Крайният срок за завършване на ремонта на съоръжението при тунел „Витиня“ е края на октомври тази година. Това каза техниче...

Тази публикация е създадена в рамките на договор № BG05M9OP001-2.010-0458"От Актуално" в помощ на уязвими групи, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски социален фонд на Европейския съюз по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. – Процедура „Развитие на социалното предприемачество“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от "От Актуално" в помощ на уязвими групи и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тя отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОП РЧР 2014-2020 г.
Actualno.com
Рейтинг: 5 от 5. Гласували общо: 1 потребители