X
 
 

33-годишна самотна майка блокира пътни поръчки за над 200 милиона

14792
33-годишна самотна майка блокира пътни поръчки за над 200 милиона
Снимка: ПЦ на АПИ

Доскоро Actualno.com смяташе, че със закон е сложен край на възможността фирми с 2 и 20 лева капитал – без никаква дейност, да блокират поръчки за милиони, но ето че отново изскочи такъв случай.

33-годишна самотна майка с фирма, чийто капитал е 20 лева, блокира две пътни поръчки с обща стойност почти 220 милиона лева, обявени от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Жалбите са подадени от фирмата на Биляна Георгиева - "Би Грейт" ЕООД, регистрирана с 20 лева капитал през октомври миналата година. Тя не е развивала дейност, не е регистрирана в Камарата на строителите. Собственичката ѝ е от село Томпсън, община Своге, секретар е на местното читалище "Никола Вапцаров – 1956".

 

 

На 6-ти април т.г. АПИ стартира две мащабни пътни поръчки. Едната е с пет обособени позиции и прогнозна стойност 135 889 600 лв. без ДДС. Другата е с шест обособени позиции и прогнозна стойност 83 428 400 лв. без ДДС.

 

 

 

 

На 26-ти април фирма "Би Грейт" – управлявана от Биляна Георгиева и нейна еднолична собственост, подава жалби в КЗК срещу решенията за откриване на процедурите и критериите за подбор.

Според нея посочените изисквания за минимален общ оборот в последните три години представляват условие, което води до неравно третиране на участниците и има възпиращ ефект върху тях. Посочени са и други, според жалбоподателя, нередности в обявленията. Поискана е временна мярка "спиране на процедурата".

 

 

От АПИ възразяват срещу наличието на правен интерес от страна на жалбоподателя. Посочват, че е недопустимо налагането на временна мярка с оглед естеството на обществената поръчка, въз основа на недоказана жалба, подадена от юридическо лице, вписано в Търговския регистър с 20 лв. капитал и предмет на дейност – търговия на едро, покупко-продажба на електронни услуги. От Пътната агенция твърдят, че дружеството не доказва да е изпълнявало обществени поръчки със сходен предмет на дейност и не са изложени аргументи за спиране на процедурата. 

В хода на проучването пред КЗК от "Би Грейт" в писмо се опитали да обосноват правния си интерес с това, че смятат да доставят като трето лице по обществената поръчка част от материалите – армировка, хидроизолационни, инертни материали и др. Твърдят и, че в тази връзка са отправили запитване до възложителя, като не дали доказателства за запитването пред АПИ. 

Според КЗК предметът на дейност на дружеството, описан в Търговския регистър, не е достатъчно основание за наличие на правен интерес за "Би Грейт" ЕООД от получаване на обществената поръчка.

"Дейностите, описани в партидата на жалбоподателя, по никакъв начин не препращат към предмета на обсъжданата обществена поръчка, а именно - основен ремонт на пътища. Предвид този факт логично следва, че от избрания за изпълнител участник ще бъдат извършвани строително-монтажни работи, което се потвърждава и от приложената по процедурата документация, доколкото също така към настоящата процедура се изисква участниците да бъдат вписани в конкретен професионален регистър - Централния професионален регистър на строителя. За да обоснове качеството си на "заинтересовано лице", жалбоподателят се е позовал и на възможността да участва в процедурата като трето лице, но не е представил никакви доказателства в подкрепа на това свое твърдение. Аргументът на дружеството, че е заинтересовано лице по процедурата, не е подкрепен от информацията по производството. Видно от профила на поръчката в ЦАИС ЕОП се установява, че оферти за участие не са подадени. Изтъкването на намерение за участие в обществената поръчка като трето лице не може да бъде прието като неоспорим довод, че "Би Грейт" ЕООД е заинтересовано да участва в обжалваната процедура, както и че му е нанесена или може да бъде нанесена вреда от твърдените от него нарушения", се сочи в мотивите на КЗК.

В крайна сметка Антимонополната комисия е оставила двете жалби без разглеждане, както и исканията за налагане на временна мярка "спиране на процедурата". Без уважение са оставени също исканията за възлагане на разноски. Решенията ѝ подлежат на обжалване пред Върховния административен съд.

Самото образуване на производство по жалбите обаче автоматично спира процедурите, което е станало на 12-ти май.  

За двете жалби пък, за да се стартира производство - тоест, за да бъдат допуснати за разглеждане изобщо, фирмата трябва да е платила по 4500 лева такса. Тоест, 9000 лева общо е струвало на "Би Грейт" да спре въпросните поръчки.

Заради всички тези детайли, Actualno.com се заинтересува от самата жалбоподателка. Оказа се, че на нейно име се водят шест фирми.

 

 

1. "Биляник" ЕООД е от 2018 г. в Търговския регистър. Няколко дни след вписването ѝ е продадена на румънеца Михаил Драгомир.

2. "Гютеверк" ЕООД е от октомври 2020 г. – за разработване, дистрибуция и ремонт на машини, системи и съоръжения за производство на сгъваеми кутии, картони и опаковки. Два месеца по-късно е продадена на германеца Ян Серватиус.

3. "Койнекс" е от 2019 г., като тя и до днес е неин едноличен собственик. Дейността ѝ е пак търговска.

4. "Байсан" ЕООД Биляна Георгиева е придобила през септември миналата година от Бейсан Месут. Нейният капитал е 200 лева, а дейността ѝ е доста пространна.

5. "ЕТС Глобал" е от 2019 г. с 50 лева капитал, вписана е с търговска дейност. 

Шестата, разбира се, е "Би Грейт" ЕООД.

Върху капитала на всички дружества, които към днешна дата са нейни, е наложен запор от частен съдебен изпълнител. Взискатели са ТД НАП – София област и Банка ДСК. Дължимата от нея сума е в размер на 56 671 лева към дата 1 октомври 2021 г. 

 

 

"Аз наскоро разбрах, че управлява много фирми, с които явно има проблеми. Тя е бедно момиче, сираче. Майка ѝ я остави много отдавна, отиде в София. Баща ѝ почина. Баба ѝ я отгледа, а тя е на над 80 години. Има си детенце, което сама си отгледа. Сега то е в 3-4-ти клас. Биляна е завършила гимназията в Своге. Не е лош човек, но явно се е забъркала в някакви истории. Тук я назначиха като библиотекарка. Тя идва, върши си нейната работа. Нямам преки отношения с нея, но като поглед – не ми харесва как стоят нещата. Идват много и я търсят за кредити. Не знам какво друго да ви кажа", заяви за Actualno.com кметът на Томпсън Румен Георгиев.

Благодарение на него успяхме да се свържем с 33-годишната Биляна Георгиева.

"Друг я ръководи тази фирма ("Би Грейт") – адв. Кристина Трингова, доколкото знам. Има и някакви други хора, но имена сега не мога да спомена. Кристина Трингова движи нещата", заяви тя в отговор на наше запитване.

 

 

Категорично посочи, че не знае за блокирането на двете поръчки.

"Аз отказах да работя с нея, понеже вече започнаха да трупат ДДС с моята фирма. Прекъснах отношения с тях", допълни момичето. Но после сподели, че не е убедена дали е оттеглила пълномощното на адвоката. Не беше убедена даже на кого точно е дала пълномощно – дали на адвоката или на счетоводителя.

Твърди, че жалбите пред КЗК не са подписани от нея.

 

 

"Разбирам ви, че аз трябва да поема отговорност за това, което става с фирмите ми, но... Ако зависеше от мен, не бих подала жалби, за да спра пътни поръчки. Даже от Вас научавам за това. Дори не знам за какво става въпрос. Ако нещо мога да направя за Вас, веднага ще го направя, за да не са блокирани вече тези пътища, но нямам този опит. На мен г-жа Трингова ми обясни просто, че става въпрос за търговия с ел. материали, за износ и внос. Аз понеже имам бутик и книжарница, се занимаваме с такива неща. Помислих, че наистина е това. Но щом става въпрос за толкова сериозни неща, нещо трябва да се направи, макар да не знам какво", каза още Биляна Георгиева. 

За запорите обясни, че преди година изтеглила заем за купуване на жилище, но след като починали нейни роднини, изпуснала нещата от контрол и се стигнало до съд. Накрая обобщи, че се е забъркала в нещо, но не може да прецени точно в какво. 

След това бяхме потърсени от майката на момичето – Антоанета Спасова.

"Фирмата е регистрирана от адв. Кристина Трингова, чийто баща Калин Трингов е управител или пълномощник на фирма "Рецикла". Нещата не са само от дъщеря му. Негов брат е Иво Трингов, който е шеф на "Кордеел" и собственик на фирмата. Адв. Трингова регистрира фирмата на дъщеря ми в Търговския регистър. Дъщеря ми не е работила в тази фирма, упълномощи счетоводител, който води всички документи. Иво Трингов прави доста обществени поръчки. Ние може би ще затворим "Би Грейт". Обществените поръчки са на семейство Трингови", твърди Спасова. По думите ѝ електронният подпис на дъщеря ѝ е у адвокатката.

Проверка на Actualno.com в Търговския регистър сочи, че фирма "Рецикла" е вписана с търговска и брокерска дейност с отпадъци, съхранение и третиране на отпадъци, но не е на Калин Трингов. Неин собственик и управител е Иван Иванов от датата на вписването ѝ през 2016 г. Калин Трингов е починал през януари тази година.

За другото ѝ твърдение относно "Кордеел България" и Иво Трингов данните в Агенцията за обществени поръчки и новия портал ЦАИС ЕОП показват само едно участие на дружеството в обществена поръчка. То е в консорциум с "Трейс Груп Холд" по договор с община Перник, подписан през 2013 г. Фирмата "Костинброд ЕКО", в която Трингов е съуправител, има участие в редица поръчки, възложени ѝ от общините Годеч, Своге, Костинброд, Божурище, Сливница, Драгоман.

Пред Actualno.com адв. Кристина Трингова заяви, че само в началото – в първия месец, е била в течение на фирма "Би Грейт".

"Доколкото знам, тя е единствено за търговия с електронни продукти. Тоест, пътно строителство не е имало в предмета ѝ на дейност. Мисля, че дружеството работи доста кратко. После не знам какво се случи. Ние с управителката си развалихме отношенията. Тя ми беше клиент, вече не ми е и не съм в течение какво стана, но доколкото знам това дружество спря да работи", заяви юристът.

На въпрос знае ли кой от името на Биляна Георгиева е блокирал двете поръчки на обща стойност 220 млн. лева, тя отговори, че няма представа.

"Доколкото знам, си беше давала електронния подпис и имейлите на разни хора, които може да са злоупотребили с нея. Тя е доста наивна. Оказа се, че има и други фирми, с които други хора работят, а тя не е в течение. Много вероятно е някой да е злоупотребил. Аз категорично не съм взимала електронни подписи", посочи адв. Трингова.

По думите ѝ, от началото на тази година тя вече не работи с майката Антоанета и с Биляна Георгиева, тъй като нейната сестра ѝ дължала хонорари, неплатени по наказателни дела. 

"С Десислава не съм прекъснала отношения, защото съм защитник по нейни наказателни дела. Даже съм решила аз да се откажа от делата, като изложа мотивирани съображения. Но с майката и с Биляна съм прекъснала отношения. Аз не съм и имала с тях трайни отношения. Но с Десислава, тъй като са висящи дела, е по-трудно прекъсването, затова все още сме в този процес. Майката също има фирми. Лично съм ѝ регистрирала и на нея. Аз работя с една счетоводна кантора и постоянно ми подават клиенти - всяка седмица по 20, затова нямам подробна информация за всеки конкретно. Конфликтът с мен идва от това, че не си плащат хонорари, които са ми дължими, включително разноски по пътуване. От това идват техните отношения към мен", посочи юристът.

Тя категорично отрече нейни близки със строителни фирми да са употребили "Би Грейт", за да блокират въпросните поръчки. Потвърди, че чичо ѝ Иво Трингов е в ръководството на "Кордееел България", че има и клиенти със строителни фирми.

"Но те изобщо не познават нито Биляна, нито майка ѝ, нито имат достъп до техните фирми. Аз доколкото знам майката работеше с някакви строителни фирми и се беше похвалила, че регистрира чужденци на адресите на тези жилища, които строят тези фирми. Много е възможно тя да е организирала такова нещо. Моето лично мнение за Биляна е, че тя е доста плаха, притеснителна и изобщо не мисля, че нещо такова може да организира. Докато покрай майката има хора, които разбират. Иво Трингов наистина ми е чичо. Те знаят това, защото Десислава твърдеше, че има клиент от Турция, който искал да строи в България завод за отпадъци. Тогава споменах, че чичо ми се занимава със строителство на промишлени сгради, не с пътно строителство, и ако искат, можем да направим среща между този неин клиент и моя чичо. Но той със сигурност по абсолютно никакъв начин не се е занимавал с фирмата на Биляна. Той изобщо не знае коя е Биляна, нито каква е. Казах и на чичо ми, ако иска да организираме среща с представител на турска фирма, която така и не се състоя. Оттам знаят неговото име и затова го споменават вероятно", смята адв. Трингова.

Проверка на Actualno.com установи, че фирма на Антоанета Спасова – майката на момичето, пък е блокирала друга поръчка на Агенция "Пътна инфраструктура" на стойност 378 467 700 лв.

Става въпрос за поддържане на републиканските пътища в територията на Южен централен район, обхващащ областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково. Фирмата, подала жалба срещу откриването ѝ, е "Фул Трак" ЕООД. Тя е с дейност като "Би Грейт" на дъщеря ѝ – търговия на едро с електронни продукти. Също е с 20 лева капитал.

"Тези фирми по принцип не са работени от мен и от дъщеря ми. Аз днес съм ходила във ВАС и спряхме всичко, не само тези поръчки. Ходихме до СДВР, защото нещата просто няма как да се случат на този етап. Аз не съм блокирала тази поръчка, нито дъщеря ми, защото не сме работили с тези фирми. Електронни подписи - всичко е било у адв. Кристина Трингова. В момента, в който разбрах, че има измама, съм ги спряла. За разлика от дъщеря ми, аз съм го спряла законно. Прекратила съм всичко, може да се провери. За електронния ми подпис е подаден сигнал, че те вършат измами с него. Спряла съм го. Единственото, което не съм спряла, е пълномощното на счетоводителя, защото не ми остана време да отида да го спра", обясни Спасова пред Actualno.com след като я попитахме за втори път какво ще каже за откритото в Търговския регистър на нейно име.

Масова практика почти до края на 2018 г. беше фирми с почти нулев капитал и без дейност да блокират поръчки за милиони. Може да си припомните някои от най-фрапантните примери: 

1. С един удар дядо от Ямбол блокира поръчки над 338 млн. лв.

2. "Застрахователи" с почти нулев капитал блокираха обществена поръчка за 44 млн. лв.

3. Журналистка блокира поръчки за близо 900 млн. лева

4. Фирма на кипърска офшорка блокира поръчка на АПИ за над 440 млн. лева

Още от ОБЩЕСТВО:

Пожар пламна в района на Кресненското дефиле

Новините: Най-важното за деня, 18 август

Водоподаването в Своге е възстановено

Прогноза за времето - 19 август (петък)

Обявяват преброяването по пол, възраст, семейно положение и населени места на 3 октомври

Kaufland България намалява шума от дейността си

Радослав и Нишо: новите таланти

Какво предстои за приложенията за съобщения: ясна тенденция към повече функционалности

Нарру има реален шанс да стане ресторант на годината в Лондон

Пожарът край Казанлък отново се разгоря

Етикети:

Най-важното за коронавируса четете тук
Заедно можем!
Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Actualno.com, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение помага за нашата кауза - обективни новини и анализи. Бъди активен участник в промяната!

И приеми нашата лична благодарност за дарителство.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд ЕООД

IBAN: BG53UBBS80021021528420

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Actualno.com

ОЩЕ ОТ Общество