X
 
 

1,7 млн. лв. за минали екологични щети на „Агрополихим“

2092 0
1,7 млн. лв. за минали екологични щети на „Агрополихим“
Снимка: Actualno.com/Теодора Димитрова
Държавата си е поставила за цел да довърши програмата за отстраняване на минали екологични щети на торовия завод „Агрополихим“ АД – Девня. Това става ясно от обявена обществена поръчка на стойност 1,7 млн. лв. без ДДС (2 млн. лв. с ДДС) . Възложител на дейностите е Министерството на околната среда и водите, а средствата са осигурени от Министерството на финансите.

При приватизацията на “Агрополихим” АД е била извършена оценка на миналите екологични щети, причинени на дружеството до онзи момент.

Въз основа на тази оценка е одобрена Програма за отстраняването им от Висшия експертен екологичен съвет към МОСВ.

Програмата е била създадена според Наредбата за условията и реда за определяне на отговорността на държавата на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия при приватизация.

От МОСВ обещали на рибарите изграждане на спуск за лодки

Наесен, след приключване на активния туристически сезон, ще се търси решение за изграждане на спуск за рибарските лодки. Такова уверени...

Купувачът по приватизационната сделка „Агрополихим” АД обаче не е сключил споразумение с първата страна, представлявана от МОСВ, МФ и и Агенция за приватизация..

Поради това през 2001 г. министър Евдокия Манева подписва договор с „Финансово-индустриална група „Рей Холдинг“ АД на стойност над 13 млн. лв. , осигурени по заем от Световната банка.

Според съобщение на ведомството оттогава изпълнителят е бил избран между шест фирми и се ангажира да извърши всички дейности по оздравителната програма до края на 2003 година.

Тя включва 4 големи групи оздравителни мероприятия с общо 27 работни проекта за почистване и възстановяване на работната площадка на "Агрополихим" и терените около нея.

Според приватизационния договор пък "Агрополихим" е длъжен да изпълнява програма, гарантираща безвредно за околната среда производство, както и да приведе технологичния си режим в нормите на екологичното законодателство.

1/4 от жителите на Смолян ще сменят печките на дърва и въглища за по-чист въздух

Днес в сградата на МОСВ кметът на Смолян Николай Мелемов подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с министъра на околната среда ...

По договора между МОСВ и ФИГ „Рей Холдинг“ обаче е констатирано сериозно неизпълнение и чак през 2010 г. е бил прекратен.

„Към настоящия момент, поради промяна на физическата цялост и настъпилите във времето промени на обектите, се налага изготвянето на актуални проекти във фаза работен проект, за довършването на оставащите неизпълнени три обекта от Програмата“, пише в документацията.

Първият от тях е „Оздравителни мероприятия на отвала за фосфогипс”. Той е разположен извън заводската площадка на “Агрополихим”, на 2,5 км. на изток от с. Повеляново, в местността „Сая дере“, близо до пътя Девня-Варна.

Площта за рекултивация там е 270 декара от общо 350 дка.

Отвалът за фосфогипс съществува от 1973 година. В него се предполага, че са депонирани над 12 млн. кубика промишлен отпадък. В първите години в отвала са депонирани освен фосфогипс и пиритни угарки. Той не функционира от 2013 г.

Еколози: МОСВ предлага законови промени, които застрашават Натура 2000

Министерство на околната среда и водите продължава да настоява за промени в Закона за биологичното разнообразие, които застрашават Нату...

Другият обект е „Оздравителни мероприятия на площадката за производство на сярна киселина”.
Тя заема площ около 10 хектара и се намира на заводската площадка на “Агрополихим” АД. Бившите цехове и съоръжения са разрушени, отпадъците от разрушаването са извозени и депонирани на новото депо. Останали са незначителен брои купове отпадъци – около 5 150 м3. Работата по техническата ликвидация е била преустановена през 2010 г. и на площадката са останали купове строителни отпадъци, неразрушени части от сгради, съоръжения и др.

Третият обект е “Построяване на ново депо”. В него е трябвало да бъдат депонирани пиритни угарки в размер на 19 000 м3, замърсени почви с нефтопродукти – 25 500 м3, и отпадъците от бившия цех за сярна киселина – 166 000 м3 (разбухнали).

Общото количество отпадъци е 210 500 м3, а депото е проектирано за 240 хиляди кубика. Към настоящият момент има депонирани не повече от 120 хиляди кубика.

Площта на депото е 28,3 дка, като на 21 декара има отпадъци, от които няколко вида опасни - пиритна угарка, опасни преходни метали, опасни сулфиди, земни маси и строителни отпадъци, съдържащи опасни вещества.  

Офертите за изпълнение ще се отварят на 23-ти август, като максималният срок за изпълнение на обектите е 15 месеца след издаване на разрешение за строеж.

Actualno.com

Етикети:

Рейтинг: 5 от 5. Гласували общо: 1 потребители