X
 
 

Депутатите приеха новия бюджет на НЗОК и куп важни промени

3676 0
photo of Депутатите приеха новия бюджет на НЗОК и куп важни промени
Снимка: БГНЕС
След повече от осем часа дебати парламентът прие на второ четене бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2019 г.

БЮДЖЕТЪТ НА НЗОК ЗА 2019 ГОДИНА

Предвидените приходи и трансфери са в размер на 4 299 603 000 лв. Разчетите са направени при запазване на досегашния размер (8%) на здравноосигурителната вноска и при планираните увеличения на максималния осигурителен доход (3000 лева), минималната работна заплата (560 лева от 1 януари, 2019 година), минималните осигурителни прагове и минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, също на частта от осигурителния доход, върху който държавата внася здравни вноски за лицата, осигурявани за сметка на държавния бюджет.

Съотношението на заплащане на здравни вноски е 60:40 - 60% се внасят от работодателя, 40% - от този, който се осигурява.

Предвидените разходи и трансфери са в размер на 4 350 003 000 лв., от които 4 116 396 200 лв. са за здравноосигурителни плащания. С планираните средства е предвидено закупуването на медицинска помощ в обхвата на задължителното здравно осигуряване, гарантиранa от бюджета на НЗОК.

Догодина се увеличават средствата за здравноосигурителни плащания за първична и специализирана извънболнична медицинска помощ, медико-диагностична дейност, болнична медицинска помощ, дентална помощ и за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели. Резервът, включително за непредвидени и неотложни разходи, е 3% от събраните приходи от здравноосигурителни вноски и трансферите за здравно осигуряване от други бюджети и възлиза на 127 105 300 лв.

Със закона за бюджета на НЗОК се правят изменения и допълнения в основни за сектора закони - Закона за здравното осигуряване, Закона за здравето, Закона за лечебните заведения, Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, както и други - общо двуцифрено число закони. Промените са в следните направления:

1. Преминаване към НЗОК на администрирането на дейностите, осъществявани към настоящия момент от Фонда за лечение на деца и Комисията за лечение в чужбина т.е. фактическото им закриване.

2. Създаване на Агенция за медицински надзор като второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на здравеопазването, която да осъществява регулиране и контрол на медицинските дейности. Реално това е една от големите промени, тъй като на едно място се съсредоточава много административна власт.

3. Отпадане на съществуващата процедура за акредитация на лечебните заведения за извършваната от тях цялостна медицинска дейност и/или отделни медицински дейности.

4. Регламентиране възможността лечебните заведения да създават и участват в системи за самооценка и рейтингови системи за оценка на качеството на осъществяваните от тях медицински и организационни дейности и за дейностите по финансово и административно управление. Предвижда се участието в системите да е доброволно, като лечебните заведения ще са длъжни да оповестят въведените системи и да поддържат актуална информация за тяхното функциониране в интернет с оглед информираност на пациентите и на другите заинтересовани лица.

5. Регламентиране създаването и поддържането на Национална здравно-информационна система от Министерството на здравеопазването и на информационна база данни за всички лица, преминали през ТЕЛК/НЕЛК за установяване на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане от Националната експертна лекарска комисия.

6. Нормативно определяне на задължителна структура и съдържание на медицинските стандарти, които в срок до три месеца от обнародването на закона в Държавен вестник ще се изготвят за всички специалности.

7. Регламентиране съдържанието на Правилата за добра медицинска практика и Правилата за добра медицинска практика по здравни грижи.

8. Въвеждане на финансови правила за реализиране дейността на държавните и общински лечебните заведения за болнична помощ и комплексните онкологични центрове, като правилата за контрол ще се определят с наредба на министъра на здравеопазването.

9. Създаване на експертни съвети по медицински специалности или отделни медицински дейности, които да подпомагат министъра на здравеопазването по специфични медицински въпроси.

10. Публикуване на интернет страницата на Министерството на здравеопазването на информация за медико-статистически и финансови показатели на лечебните заведения за болнична помощ и комплексните онкологични центрове, които се финансират от бюджета на Националната здравноосигурителна каса и/или от държавния бюджет за всяко тримесечие, като медико-статистическите и финансови показатели ще се определят с наредба на министъра на здравеопазването, съгласувано с Националния статистически институт.

Фондът за лечение на деца ще бъде закрит, НЗОК иззема функциите му

Всички дейности, осъществявани до настоящия момент от Център „Фонд за лечение на деца“ и Комисия за лечение в чужбина, вече...

11. Въвеждане на изискване към лечебните заведения да оповестяват всички цени на медицинските дейности, по които работят и издаване на финансови документи на пациентите за проведеното лечение.

Дебати

НЗОК има много по-голям опит относно трансплантациите, отколкото Фондът за лечение на деца в чужбина и не е проблем, че той ще бъде закрит. Това каза министърът на здравеопазването Кирил Ананиев от трибуната на Народното събрание по време на гласуването на второ четене на бюджета на НЗОК, в който се предвижда закриване на Фонда за лечение на деца.

„Искам да уверя, че с това не се отменят съществуващи права на нашите деца като пациенти за лечение в чужбина. Беше казано, че ние преследваме преструктурирането с цел уеднаквяване процедурите по финансирането и структурирането на тази дейност чрез осигуряване на една контактна точка – НЗОК, която ще издава единствено формуляр S2. Много важен въпрос е, че предтрансплатанционната и следтрансплантационната дейност се финансира от НЗОК. Тоест, ние изваждаме един елемент. А по-тежките моменти са може би след трансплантациите, когато трябва да се грижим за тези деца“, заяви Ананиев.

Здравният министър посочи, че НЗОК има много по-голям капацитет в тази област. „За миналата година те са направи разходи за трансплантации и на малки, и на големи за 80 млн. лв., докато Фондът за лечение на деца в чужбина – само 12 млн. лв. Кой има по-голям опит от двете институции?“, попита той.

Ананиев коментира и че по този начин ще има много по-голяма прозрачност. „Защото НЗОК взима решенията по определени медицински показатели. Тя спазва европейски директиви и правила, които се прилагат в цяла Европа за лечение на чужди граждани. Така че няма нито едно оплакване от тези трансплантации, които е финансирала НЗОК. Фондът за лечение на деца не прави политика, политиката се прави от медицинските специалисти –така че решението отново ще се взима от тях. Парите ще се взимат от бюджета на Министерството на здравеопазването към НЗОК, което гарантира, че тези пари няма да отидат за нищо друго освен за трансплантации на българските деца“, заяви министърът.

Неусвоените средства остават само за медицински и дентални дейности

Парламентът прие неусвоените средства до 30 септември 2019 година за здравноосигурителните плащания за медицински и за дентални дейност...

По думите на Ананиев в НЗОК ще се създаде специален отдел в дирекцията за европейски въпроси. „И използваме капацитета, който в момента го има във Фонда за лечение на деца“, заяви още той.

"За първи път бюджетът на НЗОК е с отрицателно салдо, защото за надсъбраните средства, които досега са били в бюджета и не са използвани, се дава възможност да бъдат ползвани за здравноосигурителни плащания. Това каза депутатът от ПГ на ГЕРБ и председател на здравна комисия д-р Даниела Дариткова. „Това потвърждава тезата, че НЗОК има една бюджетна сметка, отделена от бюджета на държавата, и тези средства се използват само за здравноосигурителни плащания“, обясни тя.

„Съобразили сме с искането на БЛС и сме направили предложение, което да гарантира, че средствата, разпределени в отделните параметри на бюджета, ще могат да се разпределят с решение на Надзора на Касата само чрез съгласуване с съсловните организации“, заяви д-р Дариткова.

"Против сме лимитите при изпълнение на медицинска дейност в извънболничната помощ”, заяви доц. Георги Йорданов от ПГ на БСП. Той подчерта, че депутатите трябва ясно да кажат дали приемат лимитирането на дейността, когато те се нуждаят от медицинска помощ и отидат в извънболничната помощ. „Няма нормален човек, който да се съгласи да има лимит на това, което прави лекарят, когато нуждаещият се пациент отиде при него и има нужда от лечение”, каза още той.

Йорданов подчерта, че съставилите на бюджета са записали 2 млн. хоспитализации, но по данни на лекаритете са над 3 млн. „Обемът, който предстои да бъде разпределен по изпълнители на болнична помощ, ще бъде с 1/3 по-малък от този в бюджета за 2018г. Ако законът бъде приет така, ще намалеят сегашните лимити, което ще предизвика сериозна вълна на недоволство както у лекарите, така и у пациентите”, обясни червеният депутат.

„Няма данни колко средства се превеждат от държавата за здравно неосигурените, които са минали на лечение тази година. Това е публичен ресурс и той трябва да бъде ясен“, допълни народният представител Илиян Тимчев. Той предложи да бъде създаден фонд за здравно неосигурените и да минава през НЗОК, за да се изсветли.

Размерът на здравноосигурителната вноска остава непроменен

Народното събрание реши размерът на задължителната здравноосигурителна вноска за 2019 година да бъде 8%. Той ще бъде същият, както и пр...

„С бюджета управляващите казват, че запазват статуквото. В програмата им се казва, че ще насочат усилия към извънболнична помощ и профилактика. Отново само се увеличават средствата за лекарства, а достъпността и качеството на медицинската помощ не се случва“, каза още Тимчев.

„Досега, всички години назад от създаването на Касата, e имало повече приходи при изпълнение, но те винаги са оставали в централния бюджет. Не съм съгласна Надзорният съвет да решава съдбата на тези средства, тъй като НС е органът, който трябва да направи актуализация на бюджета на НЗОК и по нейно искане, ако има необходимост, да се насочат по дейности“, допълни народният представител Валентина Найденова.

Законът за бюджета е абсолютно неправомерен. В него се променят над 16 закона. Това каза депутатът от БСП Георги Михайлов и член на здравна комисия.

Реакция от БЛС

Само преди дни пък Българският лекарски съюз излезе с остра декларация, която дойде в резултат на неспазени договорености по проектозакона за бюджета от страна на държавата, които първоначално са били приети.

От съсловната организация посочиха, че с недоумение са установили, че един от основополагащите текстове, а именно елиминиране възможността за прехвърляне на суми от параграф в параграф, така че гласуваните веднъж средства по пера да бъдат използвани само и единствено за обезпечаване дейността по направление, липсва в утвърдения от партньорите вариант. Това беше поправено при второто четене.

Actualno.com

Етикети:

Рейтинг: 5 от 5. Гласували общо: 1 потребители
missing image
Дневен хороскоп за 17 септември

Овен Това е ден, в който ще може да постигнете чудеса. Трябва само да сте напълно праволинейни и да не се отклонявате със странични дейности от...