X
 
 

Поредната стратегия за децата - тепърва трябва да се погрижим за тях

6144 0
Поредната стратегия за децата - тепърва трябва да се погрижим за тях
Снимка: iStock/Guliver
Към края на 2017 година само 16,9% от българското население са деца (до 17-годишна възраст) т.е. 1 192 746 деца. Това показват данни от пуснатата за публично обсъждане Национална стратегия за детето с хоризонт 2019 – 2030 година.

Осигуряването на условия за ефективно упражняване на правата и подобряване качеството на живот на децата като условие за свободното и пълноценното им личностно развитие – това е основната цел на Националната стратегия за детето с хоризонт 2008 – 2018 година. И в сегашния документ е записано, че вторият хоризонт от тази цел – качеството на живот на детето, "има характер на истинска стратегическа цел, която да структурира дълготрайни приоритети на държавната политика" т.е. тепърва трябва да се изпълнява.

Детската самота е новият социален проблем у нас

Детската самота се превръща в нов социален проблем. Това е един от изводите в проекта на Национална стратегия за детето 2019-2030 годин...

Що се отнася до по-добрия живот на децата ни, съгласно стратегията трябва да изпълним четири цели – да намалим детската бедност и да създадем условия да не се разпространява (чрез социално нвключване), да може всички деца да получават образование – предучилищно и училищно, да работим за по-доброто им здраве и да ги насърчаваме да вземат участие, когато изработваме политики за правата и отговорностите им. Постигането на тези цели обаче се затруднявало – нямало я необходимата статистическа информация, с която да се помогне. Затова и нямало достатъчна "институционална и информационна свързаност при планирането" и няма връзки с други стратегически документи, от други сектори, които също са свързани с доброто на децата ни. Съответно в новата стратегия се залага на нов дизайн на институционално взаимодействие.

Съгласно заключенията в стратегията, най-уязвими са децата в семейства с три или повече деца, както и децата от ромската и турската етническа група.

Относно образованието, 78,4% от децата в България за учебната 2017 – 2018 година са записани в детски градини, но целта е процентът да стане 90 на сто. Но децата в яслите (до 3-годишна възраст) са само 20%. А 12,7% от децата в страната напускат преждевременно образователната система.

Иначе остава и още една тревожна статистика – детската смъртност е два пъти по-висока в България, отколкото средната в ЕС, но за последните 14 години нашият коефициент е спаднал двойно. Има обаче области в страната, където детската смъртност е много по-висока от други области. Затова в стратегията е предвидено "въвеждане на патронажна грижа под формата на редовни домашни посещения от медицинско лице за всички деца на възраст между 0 – 3 години". Друга цел е да се подобрят здравните услуги за бременни жени и майки на деца до 1-годишна възраст. Сред целите е и пълно покритие със задължителни ваксинации на децата.

Започва обсъждане за Новата национална стратегия за детето

Днес, 1 октомври, в Пловдив ще се проведе Национална консултативна среща за новата Национална стратегия за детето. Официалното открива...

Actualno.com

Етикети: